Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید اعضای نشست مشورتی بر اعتمادسازی میان ا.ا و شهروندان

در روز پایانی نشست ملی مشورتی جامعه مدنی، شرکت کننده‌گان بر داشتن تعامل امارت اسلامی با شهروندان و اعتمادسازی با طیف‌های گونه‌گون به ویژه با فعالان جامعه تاکید ورزیدند.

در این نشست، بیش از ۲۸۳ نماینده‌گان جامعه مدنی، عالمان دین، بزرگان قوم و خانواده‌های قربانیان از ولایت‌های گونه‌گون کشور شرکت کرده بودند.

مصطفی صدیقی، فعال جامعه مدنی گفت: «حقوق اساسی شهروندان را بر اساس آموزه‌های اسلامی و عرف افغانی در موارد چون فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیه برای همه پسران و دختران در تمام سنین و همچنین دسترسی زنان به فرصت‌های کاری مشورت دهند.»

کریمه رحیمیار، فعال جامعه مدنی گفت: «باید ارزش‌های جامعه مدنی را تمام اش را امارت اسلامی که میدانند برای ما ارزش قایل شوند و ما از اینها می‌خواهیم که دختران ما را به عقب نبرند.»

محمد رسول تنی، عضو کمیته رهبری نهاد صدای مردم افغانستان گفت: «این چنین نشست‌ها افغانان را با یکدیگر نزدیک می‌سازد و در اداره کدام کمبودی‌های که وجود دارد باید پوره شود.»

چالش‌های مالی، اقتصادی، ایجاد زمینه‌ کار و تجارت برای شهروندان، و فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران از مسایلی دیگری بودند که در این نشست روی آن گفت‌وگو شد.

 عبدالرحیم خرم، برگزارکننده نشست گفت: «نهادهای خود را به امارت اسلامی برای بهبود کار در این مملکت و به نفع مردم و همچنان برای جامعه بین المللی بسیار به شکل مفصل روی آن بحث کردند.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری چنین نشست‌ها را از بهر حل چالش‌ها در کشور می‌ستاید و خواهان همکاری این نماینده‌گان با حکومت کنونی شده است.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «بعضی از مشکلات وجود خواهد داشت، ولی این مشکلات به همکاری و مشوره شما علما، دانشمندان، بزرگان قومی و خواهران اگر صد فیصد حل نشود یک مقدار اش خواهد شد.»

نشست ملی مشورتی، به روز سه شنبه در هوتل کابل سرینا آغاز شد. این نخستین نشست اعضای جامعه مدنی در کشور پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است.

تاکید اعضای نشست مشورتی بر اعتمادسازی میان ا.ا و شهروندان

در این نشست، بیش از ۲۸۳ نماینده‌گان جامعه مدنی، عالمان دین، بزرگان قوم و خانواده‌های قربانیان از ولایت‌های گونه‌گون کشور شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

در روز پایانی نشست ملی مشورتی جامعه مدنی، شرکت کننده‌گان بر داشتن تعامل امارت اسلامی با شهروندان و اعتمادسازی با طیف‌های گونه‌گون به ویژه با فعالان جامعه تاکید ورزیدند.

در این نشست، بیش از ۲۸۳ نماینده‌گان جامعه مدنی، عالمان دین، بزرگان قوم و خانواده‌های قربانیان از ولایت‌های گونه‌گون کشور شرکت کرده بودند.

مصطفی صدیقی، فعال جامعه مدنی گفت: «حقوق اساسی شهروندان را بر اساس آموزه‌های اسلامی و عرف افغانی در موارد چون فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیه برای همه پسران و دختران در تمام سنین و همچنین دسترسی زنان به فرصت‌های کاری مشورت دهند.»

کریمه رحیمیار، فعال جامعه مدنی گفت: «باید ارزش‌های جامعه مدنی را تمام اش را امارت اسلامی که میدانند برای ما ارزش قایل شوند و ما از اینها می‌خواهیم که دختران ما را به عقب نبرند.»

محمد رسول تنی، عضو کمیته رهبری نهاد صدای مردم افغانستان گفت: «این چنین نشست‌ها افغانان را با یکدیگر نزدیک می‌سازد و در اداره کدام کمبودی‌های که وجود دارد باید پوره شود.»

چالش‌های مالی، اقتصادی، ایجاد زمینه‌ کار و تجارت برای شهروندان، و فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران از مسایلی دیگری بودند که در این نشست روی آن گفت‌وگو شد.

 عبدالرحیم خرم، برگزارکننده نشست گفت: «نهادهای خود را به امارت اسلامی برای بهبود کار در این مملکت و به نفع مردم و همچنان برای جامعه بین المللی بسیار به شکل مفصل روی آن بحث کردند.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری چنین نشست‌ها را از بهر حل چالش‌ها در کشور می‌ستاید و خواهان همکاری این نماینده‌گان با حکومت کنونی شده است.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «بعضی از مشکلات وجود خواهد داشت، ولی این مشکلات به همکاری و مشوره شما علما، دانشمندان، بزرگان قومی و خواهران اگر صد فیصد حل نشود یک مقدار اش خواهد شد.»

نشست ملی مشورتی، به روز سه شنبه در هوتل کابل سرینا آغاز شد. این نخستین نشست اعضای جامعه مدنی در کشور پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره