Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار غیرنظامی در دو انفجار در شهر هرات جان باختند

در دو انفجار شامگاه روز گذشته در ناحیه نهم شهر هرات، چهار غیر نظامی جان باختند و بیست و پنج تن دیگر زخم برداشته اند.

این انفجارها در یک میدان بازی در میان غیرنظامیان رخ دادند. همه قربانیان این رویداد مردانی استند که برای بازی و یا تماشای سرگرمی‌های محلی آمده بودند.

محسن، زخمی رویداد گفت: «دود و خاک بلند شد و بعد از آن ما نفهمیدیم که چه شد.»

جان علی، زخمی رویداد گفت: «امروز هم مثل همیشه جمع شده بودیم که انفجار شد. فکر می‌کنم از قبل جاسازی شده بود.»

پزشکان در شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که از میان زخمیان این رویداد، وضعت پنج تن شان وخیم گزارش شده است.

داکتر فیض محمد فیضان، رییس شفاخانه حوزه‌یی هرات گفت: «به زخمی‌ها رسیده‌گی شده است و حدود چهار زخمی وضعیت وخیم دارد.»

برخی از زخمیان این رویداد قرار است برای تداوی به ایران انتقال داده شوند. در همین حال نزدیکان قربانیان این انفجارها از نهادهای امنیتی می‌خواهند که امنیت شان را تامین کنند.

تا هنوز هیچ گروهی مسوولیت این رویداد رابه عهده نگرفته است.

از سویی هم، روز گذشته در یک انفجار در هلمند پنج کودک جان باختند و دو کودک دیگر زخم برداشتند.

مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که این رویداد حوالی ساعت نُه صبح روز جمعه در ولسوالی مارجه هنگامی رخ داد که یک موشک منفجر ناشده که از قبل بر جامانده بود، منفجر گردید.

چهار غیرنظامی در دو انفجار در شهر هرات جان باختند

از سویی هم، روز گذشته در هلمند بر اثر انفجار یک موشک منفجر ناشده که از گذشته برجا مانده بود، پنج کودک جان باختند و دو کودک دیگر زخم برداشتند.

تصویر بندانگشتی

در دو انفجار شامگاه روز گذشته در ناحیه نهم شهر هرات، چهار غیر نظامی جان باختند و بیست و پنج تن دیگر زخم برداشته اند.

این انفجارها در یک میدان بازی در میان غیرنظامیان رخ دادند. همه قربانیان این رویداد مردانی استند که برای بازی و یا تماشای سرگرمی‌های محلی آمده بودند.

محسن، زخمی رویداد گفت: «دود و خاک بلند شد و بعد از آن ما نفهمیدیم که چه شد.»

جان علی، زخمی رویداد گفت: «امروز هم مثل همیشه جمع شده بودیم که انفجار شد. فکر می‌کنم از قبل جاسازی شده بود.»

پزشکان در شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که از میان زخمیان این رویداد، وضعت پنج تن شان وخیم گزارش شده است.

داکتر فیض محمد فیضان، رییس شفاخانه حوزه‌یی هرات گفت: «به زخمی‌ها رسیده‌گی شده است و حدود چهار زخمی وضعیت وخیم دارد.»

برخی از زخمیان این رویداد قرار است برای تداوی به ایران انتقال داده شوند. در همین حال نزدیکان قربانیان این انفجارها از نهادهای امنیتی می‌خواهند که امنیت شان را تامین کنند.

تا هنوز هیچ گروهی مسوولیت این رویداد رابه عهده نگرفته است.

از سویی هم، روز گذشته در یک انفجار در هلمند پنج کودک جان باختند و دو کودک دیگر زخم برداشتند.

مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که این رویداد حوالی ساعت نُه صبح روز جمعه در ولسوالی مارجه هنگامی رخ داد که یک موشک منفجر ناشده که از قبل بر جامانده بود، منفجر گردید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره