Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت معارف: بازگشایی مکاتب دخترانه وابسته به تصمیم رهبری ا.ا است

وزارت معارف می‌گوید که مسئله بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور، از صلاحیت‌های رهبری امارت اسلامی است.

این وزارت اما می‌‌افزاید که اگر رهبری امارت اسلامی تصمیم بازگشایی مکاتب را بگیرد، این وزارت آماده است که تمامی مکاتب را بازگشایی کند.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف گفت: «بازگشایی مکاتب دخترانه صنف هفتم تا دوازده‌هم از صلاحیت‌های رهبری امارت اسلامی است. هر زمانی که رهبری امارت اسلامی دستور بازگشایی بدهد، وزارت معارف آماده است که در همان روز تمام مکاتب دخترانه را بازگشایی کند.»

از سویی هم سازمان ملل متحد بار دیگر از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دبیر کل این سازمان ممنوعیت رفتن دختران به مکتب را نقض حقوق بشر می‌داند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تویتی گفته است: «من عمیقا متاسفم که آموزش دختران بالاتر از  صنف ششم به حالت تعلیق باقی مانده است. این نقض غیرقابل توجیه حقوق مساویانه است که به همه‌یی کشور آسیب می‌رساند.»

در هیمن حال، عفو بین الملل نیز گفته است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، حضور زنان در اجتماع کم رنگ شده است.

در روزهای پسین نهادها و کشورهای گونه‌گون خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شده‌اند.

برخی از مقام‌های حکومت پیشین و عالمان نیز در اعلامیه‌های خواهان بازگشایی مکاتب و از سر گیری آموزش دختران شده‌اند.

قرار بود در سوم ماه حمل مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز گشایی شوند، اما این کار تا اطلاع بعدی از سوی رهبری امارت اسلامی به تعویق افتاده است.

وزارت معارف: بازگشایی مکاتب دخترانه وابسته به تصمیم رهبری ا.ا است

عفو بین الملل و سازمان ملل متحد بار دیگر از مسدود ماندن مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

Thumbnail

وزارت معارف می‌گوید که مسئله بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور، از صلاحیت‌های رهبری امارت اسلامی است.

این وزارت اما می‌‌افزاید که اگر رهبری امارت اسلامی تصمیم بازگشایی مکاتب را بگیرد، این وزارت آماده است که تمامی مکاتب را بازگشایی کند.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف گفت: «بازگشایی مکاتب دخترانه صنف هفتم تا دوازده‌هم از صلاحیت‌های رهبری امارت اسلامی است. هر زمانی که رهبری امارت اسلامی دستور بازگشایی بدهد، وزارت معارف آماده است که در همان روز تمام مکاتب دخترانه را بازگشایی کند.»

از سویی هم سازمان ملل متحد بار دیگر از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دبیر کل این سازمان ممنوعیت رفتن دختران به مکتب را نقض حقوق بشر می‌داند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تویتی گفته است: «من عمیقا متاسفم که آموزش دختران بالاتر از  صنف ششم به حالت تعلیق باقی مانده است. این نقض غیرقابل توجیه حقوق مساویانه است که به همه‌یی کشور آسیب می‌رساند.»

در هیمن حال، عفو بین الملل نیز گفته است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، حضور زنان در اجتماع کم رنگ شده است.

در روزهای پسین نهادها و کشورهای گونه‌گون خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شده‌اند.

برخی از مقام‌های حکومت پیشین و عالمان نیز در اعلامیه‌های خواهان بازگشایی مکاتب و از سر گیری آموزش دختران شده‌اند.

قرار بود در سوم ماه حمل مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز گشایی شوند، اما این کار تا اطلاع بعدی از سوی رهبری امارت اسلامی به تعویق افتاده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره