Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زخمی شدن ۶ تن در یک انفجار در مسجد "پل خشتی" کابل

دست‌کم شش تن در انفجاری در مسجد پل خشتی واقع در حوزه اول امنیتی شهر کابل زخم برداشته اند.

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این رویداد برخاسته از پرتاب بم دستی بود و هنگامی رخ داد که نمازگزاران در حال ادای نماز چاشت بوده‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در مربوطات حوزه اول، در مسجد پل خشتی، یک شخص چاشت امروز در هنگام ادای نماز، بمب دستی را پرتاب کرد که متاسفانه شش نفر در این حادثه زخمی شده اند. وضعیت یکی از آنان وخیم است. در رابطه به حادثه یک شخص بازداشت شده است و بررسی‌ها جریان دارد و جزییات را بعداً با شما شریک خواهیم ساخت.»

با این حال، گواهان از این رویداد روایت دیگری دارند و شمار زخمیان را بیشتر از شش تن می‌گویند.

پاینده، گواه رویداد به طلوع‌نیوز گفت: «نماز را خواندیم، دعا کردیم، در دهن دروازه رسیده بودیم که انفجار شد. انفجار بسیار قوی بود.»

در هفته روان، این دومین رویداد مشابه است که در کابل رخ می‌دهد. در انفجاری به روز یک‌شنبه در سرای شهزاده در کابل، یک تن جان باخت و نزدیک به ۶۰ تن دیگر زخم برداشت.

وزارت داخله انفجار سرای شهزاده را نیز برخاسته از پرتاب یک بم دستی خوانده بود.

زخمی شدن ۶ تن در یک انفجار در مسجد "پل خشتی" کابل

این دومین رویداد مشابه است که در هفته روان در کابل رخ می‌دهد. در انفجاری به روز یک‌شنبه در سرای شهزاده، یک تن جان باخت و نزدیک به ۶۰ تن دیگر زخم برداشت.

تصویر بندانگشتی

دست‌کم شش تن در انفجاری در مسجد پل خشتی واقع در حوزه اول امنیتی شهر کابل زخم برداشته اند.

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این رویداد برخاسته از پرتاب بم دستی بود و هنگامی رخ داد که نمازگزاران در حال ادای نماز چاشت بوده‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در مربوطات حوزه اول، در مسجد پل خشتی، یک شخص چاشت امروز در هنگام ادای نماز، بمب دستی را پرتاب کرد که متاسفانه شش نفر در این حادثه زخمی شده اند. وضعیت یکی از آنان وخیم است. در رابطه به حادثه یک شخص بازداشت شده است و بررسی‌ها جریان دارد و جزییات را بعداً با شما شریک خواهیم ساخت.»

با این حال، گواهان از این رویداد روایت دیگری دارند و شمار زخمیان را بیشتر از شش تن می‌گویند.

پاینده، گواه رویداد به طلوع‌نیوز گفت: «نماز را خواندیم، دعا کردیم، در دهن دروازه رسیده بودیم که انفجار شد. انفجار بسیار قوی بود.»

در هفته روان، این دومین رویداد مشابه است که در کابل رخ می‌دهد. در انفجاری به روز یک‌شنبه در سرای شهزاده در کابل، یک تن جان باخت و نزدیک به ۶۰ تن دیگر زخم برداشت.

وزارت داخله انفجار سرای شهزاده را نیز برخاسته از پرتاب یک بم دستی خوانده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره