Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیامد ممنوعیت کشت کوکنار؛ بهای یک کیلوگرام تریاک دوبرابر شد

چند روز پس از صدور فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار در کشور، اکنون کشاورزان در ولایت کندهار می‌گویند که بهای تریاک در بازارها دو برابر شده است.

کشاورزان کندهاری می‌گویند که امسال بیشتر زمین‌های کشاورزی در ولایت‌های هلمند و کندهار کوکنار کاشته شده اند و پس از پخش فرمان ممنوعیت کشت کوکنار، بهای یک کیلوگرام تریاک از ده هزار افغانی به بیست هزار افغانی افزایش یافته است.

نیاز محمد یکی از کشاورزان در ولایت کندهار است. او امسال ۲۵۰ جریب زمین کشاورزی‌اش را کوکنار کاشته است و اکنون در حدود ۳۰۰ تن سرگرم نیش زدن بوته های کوکنار استند.

زرقاوی، کارگر، می‌گوید: «این یک کار بسیار خوب است، هزاران تن در همین کار تریاک مصروف استند، اگر تریاک نباشد دیگر هیچ کاری وجود ندارد.»

همه ساله در فصل برداشت کوکنار، برای هزاران تن زمینه کار فراهم می‌شود که در میان کارگران، کودکان نیز حضور دارند.

سمیع الله، کارگر، به طلوع‌نیوز گفت: «ما پنج نفر استیم و در اینجا این نیش زدن را گرفته ایم، برای هر کدام ما یک یک سیر می‌رسد.»

وارث احمد، کودک کارگر گفت: «من تریاک را جمع‌آوری می‌کنم و آن را می‌فروشم.»

نورحکیم گفت: «بیکار استم، وقتی که نیش شروع شود، اینجا می‌آیم و تریاک نیش می‌زنم و پس می‌روم.»

اما کشاورزان از نهاد های مسوول می‌خواهند که برای کشت بدیل با آنان همکاری کنند.

اظهارات از بلند رفتن بهای تریاک در حالی ابراز می‌شوند که رهبر امارت اسلامی به روز یک‌شنبه همین هفته در فرمانی، کشت کوکنار و هرگونه مواد نشه‌آور را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. بربنیاد این فرمان، کشت، خرید و فروش و کارخانه‌های پروسس تریاک و هر گونه مواد نشه‌آور چون شراب، هیروئین، شیشه، تابلیت‌های نشه‌آور «تابلیت K » به گونه جدی در کشور ممنوع شده است.

پیامد ممنوعیت کشت کوکنار؛ بهای یک کیلوگرام تریاک دوبرابر شد

همه ساله در فصل برداشت کوکنار، برای هزاران تن زمینه کار فراهم می‌شود که در میان کارگران، کودکان نیز حضور دارند.

Thumbnail

چند روز پس از صدور فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار در کشور، اکنون کشاورزان در ولایت کندهار می‌گویند که بهای تریاک در بازارها دو برابر شده است.

کشاورزان کندهاری می‌گویند که امسال بیشتر زمین‌های کشاورزی در ولایت‌های هلمند و کندهار کوکنار کاشته شده اند و پس از پخش فرمان ممنوعیت کشت کوکنار، بهای یک کیلوگرام تریاک از ده هزار افغانی به بیست هزار افغانی افزایش یافته است.

نیاز محمد یکی از کشاورزان در ولایت کندهار است. او امسال ۲۵۰ جریب زمین کشاورزی‌اش را کوکنار کاشته است و اکنون در حدود ۳۰۰ تن سرگرم نیش زدن بوته های کوکنار استند.

زرقاوی، کارگر، می‌گوید: «این یک کار بسیار خوب است، هزاران تن در همین کار تریاک مصروف استند، اگر تریاک نباشد دیگر هیچ کاری وجود ندارد.»

همه ساله در فصل برداشت کوکنار، برای هزاران تن زمینه کار فراهم می‌شود که در میان کارگران، کودکان نیز حضور دارند.

سمیع الله، کارگر، به طلوع‌نیوز گفت: «ما پنج نفر استیم و در اینجا این نیش زدن را گرفته ایم، برای هر کدام ما یک یک سیر می‌رسد.»

وارث احمد، کودک کارگر گفت: «من تریاک را جمع‌آوری می‌کنم و آن را می‌فروشم.»

نورحکیم گفت: «بیکار استم، وقتی که نیش شروع شود، اینجا می‌آیم و تریاک نیش می‌زنم و پس می‌روم.»

اما کشاورزان از نهاد های مسوول می‌خواهند که برای کشت بدیل با آنان همکاری کنند.

اظهارات از بلند رفتن بهای تریاک در حالی ابراز می‌شوند که رهبر امارت اسلامی به روز یک‌شنبه همین هفته در فرمانی، کشت کوکنار و هرگونه مواد نشه‌آور را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. بربنیاد این فرمان، کشت، خرید و فروش و کارخانه‌های پروسس تریاک و هر گونه مواد نشه‌آور چون شراب، هیروئین، شیشه، تابلیت‌های نشه‌آور «تابلیت K » به گونه جدی در کشور ممنوع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره