Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر: سرنوشت دختران بازداشت شده در بامیان روشن شود

پس از پخش گزارش‌ها در باره بازداشت دختران معترض در بامیان، دیده‌بان حقوق بشر خواهان روشن شدن این مساله از سوی امارت اسلامی شده است. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که نگران گزارش های است که طالبان ۱۱ زن را در ولایت بامیان بازداشت کرده اند.

این سازمان خواهان روشن شدن این موضوع از سوی حکومت کنونی شده است.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«ما بسیار نگران گزارش هایی استیم که برخی از زنان که در یک برنامه در بامیان شرکت داشتند، ممکن از سوی طالبان بازداشت شده باشند. این واقعا نشان دهنده رویدادی است که چندین ماه پیش رخ داد جای که طالبان اعتراض کننده گان زن را بازداشت کردند و بازداشت آنان رد کرده بودند و آنان را در اوضاع بدی قرار داده بودند. بنابراین ما از جامهه جهانی به ویژه امریکا و سفارت های دیگر میخواهیم تا اوضاع را بررسی کرده و در صورت که بازداشت شده باشند بخاطر رهایی آنان گام بردارند.»

در یک نوار تصویری که چند روز پیش همه گانی شد، دیده می شود که شماری از دختران در بامیان در یک نشست رسمی بنرهای نصب شده در استیج را پاره می‌کنند.

پس از آن رسانه‌های محلی و برخی از فعالان حقوق زن در بامیان ادعا کردند که بیش از ده دانش‌آموز دختر از سوی امارت اسلامی به گونه تدریجی در این ولایت باز داشت شده اند.

سمیه، فعال حقوق زن، گفت:«سه تن از ده دانش‌آموز گرفتار شده که هفته گذشته در اعتراضی بنر و پوستر های طالبان را پاره کردند، رها شده اند و از هفت تن باقی مانده متاسفانه هیچ خبری در دست نیست.»

مونسه مبارز، فعال حقوق زن، می گوید:«مهم نیست که گروه طالبان این موضوع را می‌پذیرد یا نه، مسوولیت می‌گیرد یا نه؛ آنچه که مهم است این است که عامل بازداشت‌ها و به اسارت گرفتن های مخالف قانون، مخالف شریعت و مخالف تمامی موازین انسانی برای مردم افغانستان، جامعه جهانی و نهاد های بین‌المللی مشخص است.»

در این میان مسوولان محلی در بامیان بازداشت دختران معترض را در این ولایت بی بنیاد می‌دانند. 

صبور سیغانی، سخنگوی والی بامیان، می گوید:«گرفتاری دختران دانشجو در بامیان یک شایعه است و دروغ است. دانش‌جویان طبقه اناث زیر حمایت همه جانبه حکومت امارت اسلامی می‌باشند و هیچ گرفتاری صورت نگرفته است.»

بر بنیاد گزارش‌ها، این دختران پس از آن در یک مراسم رسمی دست به اعتراض زدند که مقام‌های امارت اسلامی در بامیان آنان را در باره بازگشایی مکتب‌ها فراخوانده بود، اما در این نشست در باره دارایی‌های منجمد شده افغانستان سخن گفته شد.

دیده‌بان حقوق بشر: سرنوشت دختران بازداشت شده در بامیان روشن شود

رسانه‌های محلی و برخی از فعالان حقوق زن در بامیان ادعا کردند که بیش از ده دانش‌آموز دختر از سوی امارت اسلامی به گونه تدریجی در این ولایت باز داشت شده اند.

Thumbnail

پس از پخش گزارش‌ها در باره بازداشت دختران معترض در بامیان، دیده‌بان حقوق بشر خواهان روشن شدن این مساله از سوی امارت اسلامی شده است. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که نگران گزارش های است که طالبان ۱۱ زن را در ولایت بامیان بازداشت کرده اند.

این سازمان خواهان روشن شدن این موضوع از سوی حکومت کنونی شده است.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«ما بسیار نگران گزارش هایی استیم که برخی از زنان که در یک برنامه در بامیان شرکت داشتند، ممکن از سوی طالبان بازداشت شده باشند. این واقعا نشان دهنده رویدادی است که چندین ماه پیش رخ داد جای که طالبان اعتراض کننده گان زن را بازداشت کردند و بازداشت آنان رد کرده بودند و آنان را در اوضاع بدی قرار داده بودند. بنابراین ما از جامهه جهانی به ویژه امریکا و سفارت های دیگر میخواهیم تا اوضاع را بررسی کرده و در صورت که بازداشت شده باشند بخاطر رهایی آنان گام بردارند.»

در یک نوار تصویری که چند روز پیش همه گانی شد، دیده می شود که شماری از دختران در بامیان در یک نشست رسمی بنرهای نصب شده در استیج را پاره می‌کنند.

پس از آن رسانه‌های محلی و برخی از فعالان حقوق زن در بامیان ادعا کردند که بیش از ده دانش‌آموز دختر از سوی امارت اسلامی به گونه تدریجی در این ولایت باز داشت شده اند.

سمیه، فعال حقوق زن، گفت:«سه تن از ده دانش‌آموز گرفتار شده که هفته گذشته در اعتراضی بنر و پوستر های طالبان را پاره کردند، رها شده اند و از هفت تن باقی مانده متاسفانه هیچ خبری در دست نیست.»

مونسه مبارز، فعال حقوق زن، می گوید:«مهم نیست که گروه طالبان این موضوع را می‌پذیرد یا نه، مسوولیت می‌گیرد یا نه؛ آنچه که مهم است این است که عامل بازداشت‌ها و به اسارت گرفتن های مخالف قانون، مخالف شریعت و مخالف تمامی موازین انسانی برای مردم افغانستان، جامعه جهانی و نهاد های بین‌المللی مشخص است.»

در این میان مسوولان محلی در بامیان بازداشت دختران معترض را در این ولایت بی بنیاد می‌دانند. 

صبور سیغانی، سخنگوی والی بامیان، می گوید:«گرفتاری دختران دانشجو در بامیان یک شایعه است و دروغ است. دانش‌جویان طبقه اناث زیر حمایت همه جانبه حکومت امارت اسلامی می‌باشند و هیچ گرفتاری صورت نگرفته است.»

بر بنیاد گزارش‌ها، این دختران پس از آن در یک مراسم رسمی دست به اعتراض زدند که مقام‌های امارت اسلامی در بامیان آنان را در باره بازگشایی مکتب‌ها فراخوانده بود، اما در این نشست در باره دارایی‌های منجمد شده افغانستان سخن گفته شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره