Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از اخراج و تحقیر پناهجویان افغان در یونان

دیده‌بان حقوق بشر در یک گزارش می‌گوید که یونان با استفاده از گروه‌های نیابتی پناهجویان افغانستانی را به گونه غیرقانونی و ظالمانه از مرز کشوراش به ترکیه بر می‌گرداند.

این نهاد حقوق بشری رفتار دوگانه در پذیرش پناهجویان افغان و اوکراین در یونان را در تضاد با ارزش‌های انسانی و معیار ‌های مشترک کشور ‌های اروپایی دانسته و می‌افزاید که که یونان با پناهجویان اوکراین رفتار قانونمند دارد.

بیل فرلیک، مدیر حقوق پناهند‌ه‌گان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «نمی‌توان انکار کرد که دولت یونان مسوول بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان از مرزهایش است. استفاده از نیروهای نیابتی برای اقدام‌های غیرقانونی، مسوولیت نقض قوانین را از دوش دولت یونان بر ‌نمی‌دارد.»

مهدی افضلی، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید: «دولت‌ها و کشور ها بر اساس روابط سیاسی و نژادی در امر رابطه با مهاجرین برخورد می‌کنند. ما در مورد کشور های اروپایی هم شاهد این موضوع هستیم.»

برخی از پناهجویان افغان که از راه خشکه به یونان رفته اند، می‌گویند از سوی پولیس یونان مورد لت‌وکوب قرار گرفته اند و سپس به ترکیه برگردانده شده‌اند.

مبارز رسولی، پناهجوی افغان در ترکیه گفت: «پولیس یونان ما را گرفت و یک رویه غیراخلاقی همراه ما انجام شد، بسیار ما را لت‌وکوب ما کرد و حتی پول، لباس، هرچه داروندار ما بود، آتش زدند و ما را دوباره برگشتاندند به ترکیه، به مدت یک هفته بستری بودم، چون لت‌وکوب کرده بودند.»

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در حالی پخش می‌گردد که ویدیو هایی از بدرفتاری‌ ایرانی‌ها در چند روز اخیر با مهاجرین افغان واکنش برانگیز شد. پناهجویان افغان در ایران از چالش‌های که در این اواخبربا آن روبرو اند، شکایت می‌کنند.

یک پناهجوی افغان در تهران به طلوع‌نیوز گفت: «اما در شهرستان های دور مثل یزد، کرمان و لورستان و بعضی از شهرستان های دیگر، با افغان‌ها برخورد خشونت‌آمیز شده است، هم از سوی پولیس و هم از سوی مردم. ما از طریق دوستانی که با آنان تماس داشتیم، آگاه شدیم.»

آزار و اذیت و شکنجه پناهجویان افغانستان در ایران واکنش سازمان عفو بین‌الملل را در پی داشته است. سمیرا حمیدی، مسوول سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفت: «افغان‌هایی که وارد ایران می‌شوند، با انواع تبعیض، سوء استفاده و خشونت روبرو هستند. هزاران تن آنها توسط پولیس مرزی ایران بازگردانده می‌شوند. آنها با شلیک و موارد دیگر روبرو شده اند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «خواست و توقع امارت اسلامی از تمام کشور ها این است که از روی عاطفه بشری با افغان‌ها برخورد کنند، از سهولت کار بگیرند، در برابر شان حوصله داشته باشند.»

پس از سقوط حکومت پیشین، هزاران شهروند افغانستان از بهر رسیدن به کشور های اروپایی در کشور های همسایه پناهنده شده اند که اکنون گزارش‌های از رفتار تبعیض‌آمیز با پناهجویان افغانستان وجود دارد، اما کشور های مربوط این گزارش‌ها رد کرده اند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از اخراج و تحقیر پناهجویان افغان در یونان

برخی از پناهجویان افغان که از راه خشکه به یونان رفته اند، می‌گویند از سوی پولیس یونان مورد لت‌وکوب قرار گرفته اند و سپس به ترکیه برگردانده شده‌اند.

Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر در یک گزارش می‌گوید که یونان با استفاده از گروه‌های نیابتی پناهجویان افغانستانی را به گونه غیرقانونی و ظالمانه از مرز کشوراش به ترکیه بر می‌گرداند.

این نهاد حقوق بشری رفتار دوگانه در پذیرش پناهجویان افغان و اوکراین در یونان را در تضاد با ارزش‌های انسانی و معیار ‌های مشترک کشور ‌های اروپایی دانسته و می‌افزاید که که یونان با پناهجویان اوکراین رفتار قانونمند دارد.

بیل فرلیک، مدیر حقوق پناهند‌ه‌گان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «نمی‌توان انکار کرد که دولت یونان مسوول بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان از مرزهایش است. استفاده از نیروهای نیابتی برای اقدام‌های غیرقانونی، مسوولیت نقض قوانین را از دوش دولت یونان بر ‌نمی‌دارد.»

مهدی افضلی، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید: «دولت‌ها و کشور ها بر اساس روابط سیاسی و نژادی در امر رابطه با مهاجرین برخورد می‌کنند. ما در مورد کشور های اروپایی هم شاهد این موضوع هستیم.»

برخی از پناهجویان افغان که از راه خشکه به یونان رفته اند، می‌گویند از سوی پولیس یونان مورد لت‌وکوب قرار گرفته اند و سپس به ترکیه برگردانده شده‌اند.

مبارز رسولی، پناهجوی افغان در ترکیه گفت: «پولیس یونان ما را گرفت و یک رویه غیراخلاقی همراه ما انجام شد، بسیار ما را لت‌وکوب ما کرد و حتی پول، لباس، هرچه داروندار ما بود، آتش زدند و ما را دوباره برگشتاندند به ترکیه، به مدت یک هفته بستری بودم، چون لت‌وکوب کرده بودند.»

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در حالی پخش می‌گردد که ویدیو هایی از بدرفتاری‌ ایرانی‌ها در چند روز اخیر با مهاجرین افغان واکنش برانگیز شد. پناهجویان افغان در ایران از چالش‌های که در این اواخبربا آن روبرو اند، شکایت می‌کنند.

یک پناهجوی افغان در تهران به طلوع‌نیوز گفت: «اما در شهرستان های دور مثل یزد، کرمان و لورستان و بعضی از شهرستان های دیگر، با افغان‌ها برخورد خشونت‌آمیز شده است، هم از سوی پولیس و هم از سوی مردم. ما از طریق دوستانی که با آنان تماس داشتیم، آگاه شدیم.»

آزار و اذیت و شکنجه پناهجویان افغانستان در ایران واکنش سازمان عفو بین‌الملل را در پی داشته است. سمیرا حمیدی، مسوول سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفت: «افغان‌هایی که وارد ایران می‌شوند، با انواع تبعیض، سوء استفاده و خشونت روبرو هستند. هزاران تن آنها توسط پولیس مرزی ایران بازگردانده می‌شوند. آنها با شلیک و موارد دیگر روبرو شده اند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «خواست و توقع امارت اسلامی از تمام کشور ها این است که از روی عاطفه بشری با افغان‌ها برخورد کنند، از سهولت کار بگیرند، در برابر شان حوصله داشته باشند.»

پس از سقوط حکومت پیشین، هزاران شهروند افغانستان از بهر رسیدن به کشور های اروپایی در کشور های همسایه پناهنده شده اند که اکنون گزارش‌های از رفتار تبعیض‌آمیز با پناهجویان افغانستان وجود دارد، اما کشور های مربوط این گزارش‌ها رد کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره