Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجمع علمای دینی کشور خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شد

در ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی مبنی بر مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور، اکنون مجمع علمای دینی افغانستان با پخش اعلامیه‌یی سه ماده‌یی خواهان برداشتن همه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و بازگشايی مکتب‌های دخترانه شده است.

این عالمان دینی فراگیری آموزش را حق بنیادی دختران دانسته و از امارت اسلامی خواسته اند که هرچه زودتر مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند.

آنان در بخشی از این اعلامیه، گفته اند: «با توجه به احکام شرعی زن مومن در کنار مرد کاملا حق دارد که علوم شرعی و عصری را بیاموزد. به همین دلیل است که ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که دروازه‌های آموزش را به روی دختران بگشاید و همه موانع را در این زمینه برطرف کند.»

عالم دین گفت: «دختران حق اولویت دارند که تمام زمینه‌سازی برای شان انجام شود و از نگاه دین مبین اسلام هر فرد مسلمان حق آموزش و تعلیم را دارد که برایش مهیا شود.»

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه گفت: «بر اساس حکم دین اسلام در آموزش دختران هیچ مانع وجود ندارد و فراگیری علم فرض است برای هر فرد و باید به دختران این حق داده شود تا آموزش ببینند.»

همزمان با این، معاون اتحادیه مسلمانان اروپا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز از اوضاع آموزش دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. ایوان ریدلی می‌گوید که در دیداراش با مقام‌های امارت اسلامی خواسته است تا مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را هر چه زوتر بازگشایی کنند.

ایوان ریدلی، معاون اتحادیه مسلمانان اروپا گفت: «تنها چیزی که من آن را ندیدم این بود که دختران صنف‌های بالاتر در افغانستان به مکتب نمی‌رفتند و این چیزی بود که من در صحبت با طالبان نیز از آن یاد آروی کردم. آنان در یک کنفراس تاریخی نیز وعده سپرده بودند که به مکاتب دختران اجازه خواهد داد.»

در همین حال شماری از افغان‌های مقیم آلمان و شهروندان آلمانی در واکنش به بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در برلین اعتراض کردند و خواهان بازگشایی مکتب‌ها شده اند.

مهاجر افغانستان در آلمان گفت: «ما با دختران افغانستان هستیم و به آنها می‌گویم که به زوترین فرصت به مکتب خواهند رفت.»

بیش از دوصد روز از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد تصمیم که با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شد و در تازه ترین مورد جامعه جهانی ادامه کمک به افغانستان را مشروط به باز کردن مکاتب برای همه دختران کرده است.

مجمع علمای دینی کشور خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شد

این عالمان دین فراگیری آموزش را حق بنیادی دختران دانسته و از امارت اسلامی خواسته اند که هر چه زوتر مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند.

Thumbnail

در ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی مبنی بر مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور، اکنون مجمع علمای دینی افغانستان با پخش اعلامیه‌یی سه ماده‌یی خواهان برداشتن همه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و بازگشايی مکتب‌های دخترانه شده است.

این عالمان دینی فراگیری آموزش را حق بنیادی دختران دانسته و از امارت اسلامی خواسته اند که هرچه زودتر مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند.

آنان در بخشی از این اعلامیه، گفته اند: «با توجه به احکام شرعی زن مومن در کنار مرد کاملا حق دارد که علوم شرعی و عصری را بیاموزد. به همین دلیل است که ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که دروازه‌های آموزش را به روی دختران بگشاید و همه موانع را در این زمینه برطرف کند.»

عالم دین گفت: «دختران حق اولویت دارند که تمام زمینه‌سازی برای شان انجام شود و از نگاه دین مبین اسلام هر فرد مسلمان حق آموزش و تعلیم را دارد که برایش مهیا شود.»

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه گفت: «بر اساس حکم دین اسلام در آموزش دختران هیچ مانع وجود ندارد و فراگیری علم فرض است برای هر فرد و باید به دختران این حق داده شود تا آموزش ببینند.»

همزمان با این، معاون اتحادیه مسلمانان اروپا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز از اوضاع آموزش دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. ایوان ریدلی می‌گوید که در دیداراش با مقام‌های امارت اسلامی خواسته است تا مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را هر چه زوتر بازگشایی کنند.

ایوان ریدلی، معاون اتحادیه مسلمانان اروپا گفت: «تنها چیزی که من آن را ندیدم این بود که دختران صنف‌های بالاتر در افغانستان به مکتب نمی‌رفتند و این چیزی بود که من در صحبت با طالبان نیز از آن یاد آروی کردم. آنان در یک کنفراس تاریخی نیز وعده سپرده بودند که به مکاتب دختران اجازه خواهد داد.»

در همین حال شماری از افغان‌های مقیم آلمان و شهروندان آلمانی در واکنش به بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در برلین اعتراض کردند و خواهان بازگشایی مکتب‌ها شده اند.

مهاجر افغانستان در آلمان گفت: «ما با دختران افغانستان هستیم و به آنها می‌گویم که به زوترین فرصت به مکتب خواهند رفت.»

بیش از دوصد روز از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد تصمیم که با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شد و در تازه ترین مورد جامعه جهانی ادامه کمک به افغانستان را مشروط به باز کردن مکاتب برای همه دختران کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره