Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از تاخیر در ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه‌یی

نهادهای پشتیبان رسانه ها از آنچه که تاخیر در ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی می‌دانند انتقاد می‌کنند.

مسوولان این نهادها می‌گویند که با گذشت نزدیک به سه ماه از تعهد حکومت سرپرست امارت اسلامی مبنی بر ایجاد این کمیسیون تا کنون از ایجاد آن خبری نیست و چالش‌ها در برابر رسانه‌ها پا برجا استند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان گفت:«امیدوار استیم، هرچه زودتر کمیسیون ایجاد شود تا با ایجاد کمیسیون بستر خوب برای کار رسانه‌یی و آزادی بیان در افغانستان مساعد شود.»

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، می گوید:«هیچ اقدام عملی در این قبال صورت نگرفته است. این واقعاً نگران کننده است. کمیسیون تخطی رسانه‌ها اگر فعال شود، می‌تواند بسیار موثر باشد. از برخورد سلیقه‌یی نهاد‌های حکومتی با خبرنگاران و جامعه رسانه‌یی به صورت جدی جلوگیری بکند.»

نزدیک به سه ماه پیش ذبیح الله مجاهد، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ علام کرد که برای از میان برداشتن چالش‌های رسانه یی کمیسیون تخطی رسانه ها و نیز کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت ایجادخواهند شد.

آقای مجاهد هدف از ایجاد این کمیسیون را جلوگیری از مداخله نهادهای دیگر در کار رسانه ها عنوان کرده بود اما با گذشت نزدیک به سه ماه تاکنون این تصمیم عملی نشده است و نیز چالش ها فرا راه رسانه ها پا برجا استند.

نوید کاوش، خبرنگار، گفت:«کمیسیون تخطی رسانه‌ها باید هرچه زودتر از سوی حکومت ایجاد شود تا هرنوع تخطی را که رسانه‌ها یا خبرنگار انجام می‌دهد، از طرف یک نهاد مستقل بررسی شود، نه اینکه هر نهاد خبرنگار را بازداشت بکند و یا بر رسانه‌یی محدودیت وضع بکند.»

با تلاش های فراوان موفق به گرفتن دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگویان حکومتی در این باره نشدیم.

این در حالیست که بر بنیاد آمارها تنها در ماه جاری ۱۲ خبرنگار و مسوول رسانه یی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.

انتقادها از تاخیر در ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه‌یی

با تلاش های فراوان موفق به گرفتن دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگویان حکومتی در این باره نشدیم.

Thumbnail

نهادهای پشتیبان رسانه ها از آنچه که تاخیر در ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی می‌دانند انتقاد می‌کنند.

مسوولان این نهادها می‌گویند که با گذشت نزدیک به سه ماه از تعهد حکومت سرپرست امارت اسلامی مبنی بر ایجاد این کمیسیون تا کنون از ایجاد آن خبری نیست و چالش‌ها در برابر رسانه‌ها پا برجا استند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان گفت:«امیدوار استیم، هرچه زودتر کمیسیون ایجاد شود تا با ایجاد کمیسیون بستر خوب برای کار رسانه‌یی و آزادی بیان در افغانستان مساعد شود.»

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، می گوید:«هیچ اقدام عملی در این قبال صورت نگرفته است. این واقعاً نگران کننده است. کمیسیون تخطی رسانه‌ها اگر فعال شود، می‌تواند بسیار موثر باشد. از برخورد سلیقه‌یی نهاد‌های حکومتی با خبرنگاران و جامعه رسانه‌یی به صورت جدی جلوگیری بکند.»

نزدیک به سه ماه پیش ذبیح الله مجاهد، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ علام کرد که برای از میان برداشتن چالش‌های رسانه یی کمیسیون تخطی رسانه ها و نیز کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت ایجادخواهند شد.

آقای مجاهد هدف از ایجاد این کمیسیون را جلوگیری از مداخله نهادهای دیگر در کار رسانه ها عنوان کرده بود اما با گذشت نزدیک به سه ماه تاکنون این تصمیم عملی نشده است و نیز چالش ها فرا راه رسانه ها پا برجا استند.

نوید کاوش، خبرنگار، گفت:«کمیسیون تخطی رسانه‌ها باید هرچه زودتر از سوی حکومت ایجاد شود تا هرنوع تخطی را که رسانه‌ها یا خبرنگار انجام می‌دهد، از طرف یک نهاد مستقل بررسی شود، نه اینکه هر نهاد خبرنگار را بازداشت بکند و یا بر رسانه‌یی محدودیت وضع بکند.»

با تلاش های فراوان موفق به گرفتن دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگویان حکومتی در این باره نشدیم.

این در حالیست که بر بنیاد آمارها تنها در ماه جاری ۱۲ خبرنگار و مسوول رسانه یی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره