Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعای شهروندان از گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین در افغانستان

شماری از شهروندان در ولایت‌های گونه‌گون کشور به ویژه کابل، خوست و کندهار از بیشتر شدن گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین در حریم هوایی کشور ابراز نگرانی کرده اند.

آنان می‌گویند، نمی‌دانند این هواپیماها از کدام کشور است و برای چه اهدافی در حریم هوایی افغانستان گشت‌زنی می‌کنند. 

این مسئله در خوست بیشتر مطرح شده و باشنده‌گان آن حتا روز دوشنبه در یک راهپیمایی خواهان وضاحت نهادهای امنیتی در این باره شدند. احساس، باشنده خوست، گفت: «در این اوآخر هواپیماهای بدون سرنشین در ولایت خوست گشت‌زنی می‌کنند. در میان مردم این تشویش ایجاد شده است که این هواپیماها مربوط کدام کشور می‌شوند.»

شریف الله، باشنده خوست گفت: «میان تمام مردم خوست این تشویش پیدا شده است که این هواپیماها از کی است، پس خواست ما از امارت اسلامی این است که در باره این هواپیماها برای مردم معلومات بدهند که این هواپیماها از مربوط کی‌ها می‌شوند و بخاطر چه گشت‌زنی می‌کنند.»

از سویی هم، امارت اسلامی بدون آنکه در باره چگونگی و هدف گشت‌زنی این هواپیماها جزییات بدهد، می‌گوید که اکنون افغانستان تهدید به هیچ کشوری نیست و نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان نقض شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «فعلن که وضعیت افغانستان کشور ما امنیت اش تامین شده و هیچ تهدیدی از کشور ما به کدام کشوری متوجه نیست، پس نیاز نیست که از هیچ طریق به شمول فضای کشور ما کدام کسی و یا کدام کشور دخالت داشته باشد.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کندهار نیز می‌گویند که در این اوآخر شاهد گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین در بخش‌های این ولایت بوده اند.

یکی از باشنده‌گان کندهار به طلوع‌نیوز گفت: «اکثر شب‌ها صدای هواپیماهای بی سرنشین در کندهار شنیده می‌شود و در کنار این ما در رسانه‌های اجتماعی هم می‌شنویم که در ولایت‌های دیگر هم وجود دارند.»

گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین ناشناس در حریم هوایی کشور در این اواخر پرسش برانگیز شده است.
 
اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی گفت: «ممکن کشورهای همسایه باشد و یا کشورهای قدرتمند دور باشد و این متعلق به آنها است، این یک مسئله را ثابت می‌کند قلمرو هوایی افغانستان بدون صاحب است.»

یک منبع در بخش عملیات میدان هوایی کابل نیز تایید می‌کند که گاه گاهی گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین بر روی پرده رادار این میدان مشاهده می‌شود که در ارتفاع بیشتر از ۳۵ هزار فت پرواز می‌کنند، اما روشن نیست که این هواپیماها مربوط کدام کشور اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند.

ادعای شهروندان از گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین در افغانستان

آنان می‌گویند، نمی‌دانند این هواپیماها از کدام کشور است و برای چه اهدافی در حریم هوایی افغانستان گشت‌زنی می‌کنند. 

Thumbnail

شماری از شهروندان در ولایت‌های گونه‌گون کشور به ویژه کابل، خوست و کندهار از بیشتر شدن گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین در حریم هوایی کشور ابراز نگرانی کرده اند.

آنان می‌گویند، نمی‌دانند این هواپیماها از کدام کشور است و برای چه اهدافی در حریم هوایی افغانستان گشت‌زنی می‌کنند. 

این مسئله در خوست بیشتر مطرح شده و باشنده‌گان آن حتا روز دوشنبه در یک راهپیمایی خواهان وضاحت نهادهای امنیتی در این باره شدند. احساس، باشنده خوست، گفت: «در این اوآخر هواپیماهای بدون سرنشین در ولایت خوست گشت‌زنی می‌کنند. در میان مردم این تشویش ایجاد شده است که این هواپیماها مربوط کدام کشور می‌شوند.»

شریف الله، باشنده خوست گفت: «میان تمام مردم خوست این تشویش پیدا شده است که این هواپیماها از کی است، پس خواست ما از امارت اسلامی این است که در باره این هواپیماها برای مردم معلومات بدهند که این هواپیماها از مربوط کی‌ها می‌شوند و بخاطر چه گشت‌زنی می‌کنند.»

از سویی هم، امارت اسلامی بدون آنکه در باره چگونگی و هدف گشت‌زنی این هواپیماها جزییات بدهد، می‌گوید که اکنون افغانستان تهدید به هیچ کشوری نیست و نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان نقض شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «فعلن که وضعیت افغانستان کشور ما امنیت اش تامین شده و هیچ تهدیدی از کشور ما به کدام کشوری متوجه نیست، پس نیاز نیست که از هیچ طریق به شمول فضای کشور ما کدام کسی و یا کدام کشور دخالت داشته باشد.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کندهار نیز می‌گویند که در این اوآخر شاهد گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین در بخش‌های این ولایت بوده اند.

یکی از باشنده‌گان کندهار به طلوع‌نیوز گفت: «اکثر شب‌ها صدای هواپیماهای بی سرنشین در کندهار شنیده می‌شود و در کنار این ما در رسانه‌های اجتماعی هم می‌شنویم که در ولایت‌های دیگر هم وجود دارند.»

گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین ناشناس در حریم هوایی کشور در این اواخر پرسش برانگیز شده است.
 
اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی گفت: «ممکن کشورهای همسایه باشد و یا کشورهای قدرتمند دور باشد و این متعلق به آنها است، این یک مسئله را ثابت می‌کند قلمرو هوایی افغانستان بدون صاحب است.»

یک منبع در بخش عملیات میدان هوایی کابل نیز تایید می‌کند که گاه گاهی گشت‌زنی هواپیماهای بی سرنشین بر روی پرده رادار این میدان مشاهده می‌شود که در ارتفاع بیشتر از ۳۵ هزار فت پرواز می‌کنند، اما روشن نیست که این هواپیماها مربوط کدام کشور اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره