Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختر کندهاری به علت بیماری عصبی در قفس زندانی است

یک خانواده در ولایت کندهار دختر هجده ساله‌اش را به علت بیماری عصبی در یک قفس انداخته است. اعضای این خانواده می‌گویند، ناگزیر شده اند که آسیه را از بهر جلوگیری از خرابکاری و ایله گردی‌، در قفس زندانی کنند.

جان آغا، پدر بی بی آسیه، به طلوع‌نیوز گفت: «بخاطر همین مشکل اش او را در قفس انداخته‌ایم و پاهایش را با زنجیر بسته کردیم.»

خانواده آسیه می‌گوید که او پانزده سال پیش به این بیماری مبتلا شد.

پدر بی بی آسیه، افزود: «در این جا داکتران برایش فایده‌یی نکرده است، اگر به کراچی و یا هند ببریم، خوب خواهد شد، ولی ما توان آن را نداریم که او را به آنجا ببریم.»

در همین حال، ریاست صحت عامه ولایت کندهار، امکانات کافی از بهر درمان بیماران عقلی و عصبی را در این ولایت کمتر می‌داند.

جمال الدین اعظمی، سرپرست ریاست صحت عامه کندهار، گفت: «در ولایت کندهار بطور عموم ما خدمات سراپا را برای بیماران عقلی و عصبی داریم، یعنی به مریضان که ضرورت به داخل بستر داشته باشند، مریضانی که به بخش‌های پیشرفته ضرورت داشته باشند تا آنها در آنجا تداویی شوند، ما به سطح ولایت چنین امکانات را نداریم.»

به باور پزشکان، ادامه نبردها، فقر و تنگدستی و سُنت‌های ناپسند از علت‌های اند که میزان بیماران عقلی و عصبی را در کشور افزایش داده است.

دختر کندهاری به علت بیماری عصبی در قفس زندانی است

در همین حال، ریاست صحت عامه ولایت کندهار، امکانات کافی از بهر درمان بیماران عقلی و عصبی را در این ولایت کمتر می‌داند.

تصویر بندانگشتی

یک خانواده در ولایت کندهار دختر هجده ساله‌اش را به علت بیماری عصبی در یک قفس انداخته است. اعضای این خانواده می‌گویند، ناگزیر شده اند که آسیه را از بهر جلوگیری از خرابکاری و ایله گردی‌، در قفس زندانی کنند.

جان آغا، پدر بی بی آسیه، به طلوع‌نیوز گفت: «بخاطر همین مشکل اش او را در قفس انداخته‌ایم و پاهایش را با زنجیر بسته کردیم.»

خانواده آسیه می‌گوید که او پانزده سال پیش به این بیماری مبتلا شد.

پدر بی بی آسیه، افزود: «در این جا داکتران برایش فایده‌یی نکرده است، اگر به کراچی و یا هند ببریم، خوب خواهد شد، ولی ما توان آن را نداریم که او را به آنجا ببریم.»

در همین حال، ریاست صحت عامه ولایت کندهار، امکانات کافی از بهر درمان بیماران عقلی و عصبی را در این ولایت کمتر می‌داند.

جمال الدین اعظمی، سرپرست ریاست صحت عامه کندهار، گفت: «در ولایت کندهار بطور عموم ما خدمات سراپا را برای بیماران عقلی و عصبی داریم، یعنی به مریضان که ضرورت به داخل بستر داشته باشند، مریضانی که به بخش‌های پیشرفته ضرورت داشته باشند تا آنها در آنجا تداویی شوند، ما به سطح ولایت چنین امکانات را نداریم.»

به باور پزشکان، ادامه نبردها، فقر و تنگدستی و سُنت‌های ناپسند از علت‌های اند که میزان بیماران عقلی و عصبی را در کشور افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره