Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی وزارت خارجه امریکا از وضعیت حقوق بشری در افغانستان

وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌ حقوق بشر، از اوضاع حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا می‌گوید که رویداد های نقض حقوق بشری و بحران بشری در هفت ماه پسین در افغانستان بیشتر شده است و دست‌آورد های دو دهه گذشته صدمه دیده اند.

انتونی بلینکن گفته است: «به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجر به یک بحران بشری و کم رنگ شدن (تضعیف) مسایل حقوق بشری شد، از جمله بازداشت‌های خودسرانه زنان، معترضان و خبرنگاران و انتقام‌جویی در برابر نیروهای امنیتی حکومت پیشین، باعث افزایش محدویت‌ها در برابر آموزش دختران و کار زنان شد.»

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه امریکا به پیشرفت‌ها و عقبگرد های کشور های عضو سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و دموکراسی می‌پردازد.

در همین حال، معاون دیده‌بان حقوق بشر نیز می‌گوید که رویداد های نقض حقوق بشری در افغانستان افزایش یافته و این سازمان برای بیرون رفت از بحران بشری در این کشور تلاش می‌کنند.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر، گفت: «دیده‌بان حقوق بشر در صد کشور جهان فعالیت می‌کند و اکنون افغانستان برای ما در اولویت قرار دارد. اوضاع حقوق بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است.»

گلالی اکبر، عضو مجلس سنا در حکومت پیشین، به طلوع‌نیوز گفت: «از جامعه جهانی و دنیا می‌خواهیم که این مشکلات و معضلات را حل بسازند و از امارت اسلامی می‌خواهیم بخاطریکه زنان نیم پیکر از جامعه است، را باید مدنظر بگیرند و زمینه کار و فعالیت را برای زنان مساعد بسازند.»

اما کابل با رد این گفته‌ها می‌گوید پس از رویکار آمدن امارت اسلامی رویداد های نقض حقوق بشری و جرایم جنایی کاهش یافته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «فعلا حقوق تمام حقوق مردم افغانستان محفوظ شده و امارت اسلامی متعهد است که در چوکات شرعی حقوق تمام اتباع خود چه از مردان باشد یا زنان یا کودکان، پاسداری کند.»

این در حالی‌ست که وزارت خارجه بریتانیا از اتباع کشوراش و همه کشورهای مشترک المنافع خواسته است که از سفر به افغانستان خودداری کنند، شمار کشور های مشترک المنافع به شمول بریتانیا به ۵۴ کشور می‌رسد.

نگرانی وزارت خارجه امریکا از وضعیت حقوق بشری در افغانستان

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه امریکا به پیشرفت‌ها و عقبگرد های کشور های عضو سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و دموکراسی می‌پردازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌ حقوق بشر، از اوضاع حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا می‌گوید که رویداد های نقض حقوق بشری و بحران بشری در هفت ماه پسین در افغانستان بیشتر شده است و دست‌آورد های دو دهه گذشته صدمه دیده اند.

انتونی بلینکن گفته است: «به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجر به یک بحران بشری و کم رنگ شدن (تضعیف) مسایل حقوق بشری شد، از جمله بازداشت‌های خودسرانه زنان، معترضان و خبرنگاران و انتقام‌جویی در برابر نیروهای امنیتی حکومت پیشین، باعث افزایش محدویت‌ها در برابر آموزش دختران و کار زنان شد.»

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه امریکا به پیشرفت‌ها و عقبگرد های کشور های عضو سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و دموکراسی می‌پردازد.

در همین حال، معاون دیده‌بان حقوق بشر نیز می‌گوید که رویداد های نقض حقوق بشری در افغانستان افزایش یافته و این سازمان برای بیرون رفت از بحران بشری در این کشور تلاش می‌کنند.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر، گفت: «دیده‌بان حقوق بشر در صد کشور جهان فعالیت می‌کند و اکنون افغانستان برای ما در اولویت قرار دارد. اوضاع حقوق بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است.»

گلالی اکبر، عضو مجلس سنا در حکومت پیشین، به طلوع‌نیوز گفت: «از جامعه جهانی و دنیا می‌خواهیم که این مشکلات و معضلات را حل بسازند و از امارت اسلامی می‌خواهیم بخاطریکه زنان نیم پیکر از جامعه است، را باید مدنظر بگیرند و زمینه کار و فعالیت را برای زنان مساعد بسازند.»

اما کابل با رد این گفته‌ها می‌گوید پس از رویکار آمدن امارت اسلامی رویداد های نقض حقوق بشری و جرایم جنایی کاهش یافته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «فعلا حقوق تمام حقوق مردم افغانستان محفوظ شده و امارت اسلامی متعهد است که در چوکات شرعی حقوق تمام اتباع خود چه از مردان باشد یا زنان یا کودکان، پاسداری کند.»

این در حالی‌ست که وزارت خارجه بریتانیا از اتباع کشوراش و همه کشورهای مشترک المنافع خواسته است که از سفر به افغانستان خودداری کنند، شمار کشور های مشترک المنافع به شمول بریتانیا به ۵۴ کشور می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره