Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع: هیچ کشوری نباید افغانان را به عمل بالمثل مجبور بسازد

وزارت دفاع حمله های هوایی پاکستان را بر ولایت های خوست و کنر ظالمانه میداند و هشدار میدهد که هیچ کشوری نباید افغانان را مجبور به عمل بالمثل بسازد.

جمعه شب هواپیماهای پاکستانی بخش‌هایی از ولایت های خوست و کنر را بمباردمان کردند و بر بنیاد گزارشها در نتیجه آن بیش از ۴۰ تن کشته شدند و نزدیک به ۲۰ تن زخمی شده اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت: «هیچ کشوری افغان‌ها را نه آزماید و افغان‌ها را مجبور نسازد که عمل بالمثل نماید چون افغان‌ها در طول تاریخ ثابت ساخته اند که در برابر هیچ متجاوزگر بی جواب نمی‌مانند.»

در همین حال معترضان خشمگین در ولسوالی غنی‌خیل ننگرهار صبح یکشنبه با سر دادن شعارهای ضد پاکستان، خواهان جلوگیری از تکرار حمله های پاکستان بر خاک افغانستان شدند.

معترض، گفت: «پاکستان بر خاک ما در خوست تجاوز کرده است، زنان و اطفال ما را شهید ساخته است، ما انتقام میگیریم و ما پاکستان را قبول نداریم.»

به روز شنبه باشنده گان ولایت خوست نیز اعتراضات مشابهی را راه اندازی کردند.

این حمله های هوایی و موشک پرانی پاکستان بر خاک افغانستان با واکنش های گسترده یی رو به رو شده اند.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین این حمله ها را نقض حاکمیت ملی افغانستان میداند.

نماینده گی همیشه گی افغانستان در ملل متحد نیز آن را تجاوز علیه تمامیت ارضی افغانستان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «باید پاکستان معذرت خواهی کند و بالاخره تاوان تمام این شهدای خوست و کنر را بپردازد.»

در این میان کاربران شبکه های اجتماعی به این حمله ها واکنش های گونه گونی نشان داده اند و دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نگرانی گفته است که غیرنظامیان نباید مورد حمله قرار بگیرند.

از سوی هم منظور پشتین، رهبر "جنبش حفاظت از پشتون‌ها" و محسن داور عضو رهبری این جنبش نیز در پيوند به این حمله‌ها نگرانی کرده اند.

منظور پشتین گفته است که علت سال‌ها جنگ در افغانستان، پالیسی استراتیژیک پاکستان است.

طاهرخان، خبرنگار پاکستانی، گفت: « افغانستان و پاکستان در وضعیتی استند که تحمل جنگ بیشتر از این را ندارند که هر دو کشور به جای گفت وگو راه جنگ را در پیش گیرند.»

اما وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که نظامیان مرزی این کشور از خاک افغانستان هدف قرار گرفته اند و باجود تماس‌های مکرر با حکومت افغانستان این حمله ها ادامه داشته اند.

در این اعلامیه آمده است که پاکستان به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلالیت افغانستان احترام دارد و خواهان همکاری با حکومت افغانستان است.

وزارت دفاع: هیچ کشوری نباید افغانان را به عمل بالمثل مجبور بسازد

نماینده گی همیشه گی افغانستان در ملل متحد نیز آن را تجاوز علیه تمامیت ارضی افغانستان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است.

Thumbnail

وزارت دفاع حمله های هوایی پاکستان را بر ولایت های خوست و کنر ظالمانه میداند و هشدار میدهد که هیچ کشوری نباید افغانان را مجبور به عمل بالمثل بسازد.

جمعه شب هواپیماهای پاکستانی بخش‌هایی از ولایت های خوست و کنر را بمباردمان کردند و بر بنیاد گزارشها در نتیجه آن بیش از ۴۰ تن کشته شدند و نزدیک به ۲۰ تن زخمی شده اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت: «هیچ کشوری افغان‌ها را نه آزماید و افغان‌ها را مجبور نسازد که عمل بالمثل نماید چون افغان‌ها در طول تاریخ ثابت ساخته اند که در برابر هیچ متجاوزگر بی جواب نمی‌مانند.»

در همین حال معترضان خشمگین در ولسوالی غنی‌خیل ننگرهار صبح یکشنبه با سر دادن شعارهای ضد پاکستان، خواهان جلوگیری از تکرار حمله های پاکستان بر خاک افغانستان شدند.

معترض، گفت: «پاکستان بر خاک ما در خوست تجاوز کرده است، زنان و اطفال ما را شهید ساخته است، ما انتقام میگیریم و ما پاکستان را قبول نداریم.»

به روز شنبه باشنده گان ولایت خوست نیز اعتراضات مشابهی را راه اندازی کردند.

این حمله های هوایی و موشک پرانی پاکستان بر خاک افغانستان با واکنش های گسترده یی رو به رو شده اند.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین این حمله ها را نقض حاکمیت ملی افغانستان میداند.

نماینده گی همیشه گی افغانستان در ملل متحد نیز آن را تجاوز علیه تمامیت ارضی افغانستان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «باید پاکستان معذرت خواهی کند و بالاخره تاوان تمام این شهدای خوست و کنر را بپردازد.»

در این میان کاربران شبکه های اجتماعی به این حمله ها واکنش های گونه گونی نشان داده اند و دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نگرانی گفته است که غیرنظامیان نباید مورد حمله قرار بگیرند.

از سوی هم منظور پشتین، رهبر "جنبش حفاظت از پشتون‌ها" و محسن داور عضو رهبری این جنبش نیز در پيوند به این حمله‌ها نگرانی کرده اند.

منظور پشتین گفته است که علت سال‌ها جنگ در افغانستان، پالیسی استراتیژیک پاکستان است.

طاهرخان، خبرنگار پاکستانی، گفت: « افغانستان و پاکستان در وضعیتی استند که تحمل جنگ بیشتر از این را ندارند که هر دو کشور به جای گفت وگو راه جنگ را در پیش گیرند.»

اما وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که نظامیان مرزی این کشور از خاک افغانستان هدف قرار گرفته اند و باجود تماس‌های مکرر با حکومت افغانستان این حمله ها ادامه داشته اند.

در این اعلامیه آمده است که پاکستان به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلالیت افغانستان احترام دارد و خواهان همکاری با حکومت افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره