Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرماندهی امنیه: انفجاری های کابل ۶ کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که بربنیاد گزارش‌های ابتدایی، شش تن در انفجارهای پیهم امروز در غرب کابل جان باخته و یازده تن دیگر زخم برداشته اند.

در همین حال، جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه در یک پیام صوتی در پیوند به انفجار های امروز گفته است که آمارهای شفاخانه‌های مربوط به این وزارت نشان می‌دهد که پنج تن در این انفجارها جان باخته و بیست تن دیگر زخم برداشته اند.

این در حالی‌ست که گواهان، بامداد امروز (سه‌شنبه) از وقوع سه انفجار پیهم در غرب کابل خبر داده اند. آنان در نخستین دقایق وقوع انفجارها، زخمی شدن پنج تن را در یکی از انفجارها تایید کرده بودند.

گواهان به طلوع‌نیوز گفته اند که انفجار نخست در نزدیکی آموزشگاه «ممتاز» و دو انفجار دیگر در برابر مکتب عبدالرحیم شهید هنگامی رخ داد که دانش‌آموزان در حال بیرون شدن از این مکتب بوده اند. 

به گفته گواهان رویداد، انفجار نخست ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است.

وزارت داخله با تایید انفجار در نزدیکی مکتب عبدالرحیم شهید، می‌گوید که بررسی‌ها در این مورد جریان دارد و جزییات بعداً شریک ساخته خواهد شد.

آمار تلفات ناشی از انفجار های امروز در غرب کابل ممکن افزایش یابد.

فرماندهی امنیه: انفجاری های کابل ۶ کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت

اما سخنگوی وزارت صحت می‌گوید که براساس آمار شفاخانه‌های مربوط به این وزارت، پنج تن در این انفجارها جان باخته و بیست تن دیگر زخم برداشته اند.

Thumbnail

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که بربنیاد گزارش‌های ابتدایی، شش تن در انفجارهای پیهم امروز در غرب کابل جان باخته و یازده تن دیگر زخم برداشته اند.

در همین حال، جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه در یک پیام صوتی در پیوند به انفجار های امروز گفته است که آمارهای شفاخانه‌های مربوط به این وزارت نشان می‌دهد که پنج تن در این انفجارها جان باخته و بیست تن دیگر زخم برداشته اند.

این در حالی‌ست که گواهان، بامداد امروز (سه‌شنبه) از وقوع سه انفجار پیهم در غرب کابل خبر داده اند. آنان در نخستین دقایق وقوع انفجارها، زخمی شدن پنج تن را در یکی از انفجارها تایید کرده بودند.

گواهان به طلوع‌نیوز گفته اند که انفجار نخست در نزدیکی آموزشگاه «ممتاز» و دو انفجار دیگر در برابر مکتب عبدالرحیم شهید هنگامی رخ داد که دانش‌آموزان در حال بیرون شدن از این مکتب بوده اند. 

به گفته گواهان رویداد، انفجار نخست ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است.

وزارت داخله با تایید انفجار در نزدیکی مکتب عبدالرحیم شهید، می‌گوید که بررسی‌ها در این مورد جریان دارد و جزییات بعداً شریک ساخته خواهد شد.

آمار تلفات ناشی از انفجار های امروز در غرب کابل ممکن افزایش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره