Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بستگان قربانیان حمله‌های هوایی در خوست و کنر خواهان کمک استند

هفت روز پس از حمله‌های هوایی مرگبار پاکستان بر بخش‌های از ولایت‌های خوست و کنر، اکنون باشنده‌گان این ولایت‌ها از امارت اسلامی خواهان کمک به بستگان قربانیان استند.

آنان می‌گویند که در این حمله‌ها در کنار جان باختن ده‌ها تن، همه دار وندار شان را از دست داده اند و از امارت اسلامی می خواهند که در این زمینه کاری بکند.

گل ولی، متضرر گفت: «برای ما بسیار صدمه رسانده است ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که همراه ما کمک کند.»

حضرت الله، متضرر گفت: «مردم اینجا بسیار مردم غریب هستند، خانه‌های شان ویران شدند، موترهای شان سوختند و شمار زیاد از اعضای شان شهید شدند.»

همزمان با این، شمار از جوانان خوستی روند گردآوری کمک‌ها برای خانواده‌های قربانیان حملات اخیر در ولایت‌های خوست و کنر را آغاز کرده اند.

احسان الله سادات، باشنده خوست گفت: «باید برای قربانیان حملات خوست و کنر از هر دکان پول جمع‌آوری کنند تا به آنها رسیده‌گی صورت بگیرد.»

نقیب الله ځلاند، باشنده خوست گفت: «بخاطر همکاری با قربانیان جوانان خوست دست به دست هم دادند و دکان به دکان بخاطر جمع‌آوری کمک‌ها به آنها تلاش می‌ورزند.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا به آسیب دیده‌گان کمک شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تلاش امارت اسلامی این است که برای تمام افراد نیازمند که در بر اثر جنگ و یا آفات طبیعی و یا دیگر تصادمات متضرر شده باشند نظر به ضرورت آنها با آنان همکاری می‌کند.»

از سوی دیگر وزارت خارجه چین به تازه‌گی در واکنش به حمله‌های هوایی نظامیان پاکستان بر ولایت‌های خوست و کنر از اسلام آباد و کابل خواسته است تا چالش‌های  شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

سونت باید وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «افغانستان و پاکستان هر دو همسایه و دوستان دیرینه چین هستند؛ ما بارومند هستیم که این دو کشور می‌تواند نگرانی و منازعات شان را از طریق گفت‌وگو حل کنند و مشترکا از صلح و ثبات منطقه محافظت کنند.»

در حمله هوایی نظامیان پاکستان به ولسوالی شلتن ولایت کنر و ولسوالی سپیری ولایت خوست چهل تن جان باختند که نیمی از قربانیان کودکان اند.

بستگان قربانیان حمله‌های هوایی در خوست و کنر خواهان کمک استند

در حمله هوایی نظامیان پاکستان به ولسوالی شلتن ولایت کنر و ولسوالی سپیری ولایت خوست چهل تن جان باختند که نیمی از قربانیان کودکان اند.

تصویر بندانگشتی

هفت روز پس از حمله‌های هوایی مرگبار پاکستان بر بخش‌های از ولایت‌های خوست و کنر، اکنون باشنده‌گان این ولایت‌ها از امارت اسلامی خواهان کمک به بستگان قربانیان استند.

آنان می‌گویند که در این حمله‌ها در کنار جان باختن ده‌ها تن، همه دار وندار شان را از دست داده اند و از امارت اسلامی می خواهند که در این زمینه کاری بکند.

گل ولی، متضرر گفت: «برای ما بسیار صدمه رسانده است ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که همراه ما کمک کند.»

حضرت الله، متضرر گفت: «مردم اینجا بسیار مردم غریب هستند، خانه‌های شان ویران شدند، موترهای شان سوختند و شمار زیاد از اعضای شان شهید شدند.»

همزمان با این، شمار از جوانان خوستی روند گردآوری کمک‌ها برای خانواده‌های قربانیان حملات اخیر در ولایت‌های خوست و کنر را آغاز کرده اند.

احسان الله سادات، باشنده خوست گفت: «باید برای قربانیان حملات خوست و کنر از هر دکان پول جمع‌آوری کنند تا به آنها رسیده‌گی صورت بگیرد.»

نقیب الله ځلاند، باشنده خوست گفت: «بخاطر همکاری با قربانیان جوانان خوست دست به دست هم دادند و دکان به دکان بخاطر جمع‌آوری کمک‌ها به آنها تلاش می‌ورزند.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا به آسیب دیده‌گان کمک شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تلاش امارت اسلامی این است که برای تمام افراد نیازمند که در بر اثر جنگ و یا آفات طبیعی و یا دیگر تصادمات متضرر شده باشند نظر به ضرورت آنها با آنان همکاری می‌کند.»

از سوی دیگر وزارت خارجه چین به تازه‌گی در واکنش به حمله‌های هوایی نظامیان پاکستان بر ولایت‌های خوست و کنر از اسلام آباد و کابل خواسته است تا چالش‌های  شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

سونت باید وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «افغانستان و پاکستان هر دو همسایه و دوستان دیرینه چین هستند؛ ما بارومند هستیم که این دو کشور می‌تواند نگرانی و منازعات شان را از طریق گفت‌وگو حل کنند و مشترکا از صلح و ثبات منطقه محافظت کنند.»

در حمله هوایی نظامیان پاکستان به ولسوالی شلتن ولایت کنر و ولسوالی سپیری ولایت خوست چهل تن جان باختند که نیمی از قربانیان کودکان اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره