Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روز جهانی کتاب؛ سطح مطالعه در افغانستان پایین آمده است

امروز بیست و سوم ماه اپریل برابر است با روز جهانی کتاب. همزمان با این روز، شماری از علاقه مندان مطالعه می گویند که چالش های اقتصادی و کارگیری بیشتر جوانان از شبکه های اجتماعی سطح مطالعه را در کشور پایین آورده اند و از شمار مطالعه کننده گان کتاب در افغانستان کاسته اند.

رحمت الله، باشنده کابل، گفت: «یک علت همین است که اقتصاد بسیار خراب است و علت دومی این است که امروز تکنالوژی بسیار پیشرفت کرده است و مردم خصوصا جوانان بیشتر از فیسبوک و وتسپ و غیره استفاده می‌کنند و کتاب بیشتر نمی‌خوانند.»

در همین حال، شماری از کسانی در این روز برای مطالعه آمده اند برای جوانان دیگر پیام هایی دارند.

زاهد، باشنده کابل، گفت: «خواست من از دیگر جوانان این است که آنها کتاب مطالعه کنند.»

جاوید، باشنده کابل، می گوید: «اگر شما یک کتاب مطالعه کنید، شما یک رتبه بالا می‌شوید اگر دو کتاب مطالعه کنید دو رتبه بالا می‌روید.»

به گفته فروشنده گان کتاب تحولات پسین در کشور بر فرهنگ کتاب خوانی و نیز فروش کتاب اثرهای منفی گذاشته اند و از همین رو نیاز است تا برای رشد فرهنگ کتاب خوانی و بلند رفتن سطح سواد در کشور بیشتر توجه شود.

صفی الله، فروشنده کتاب، گفت: «سطح سواد پایین است، با آن هم ما که می‌بینیم خدمات و مراجعه مردم زیاد است ولی از لحاظ تولید کتاب، از لحاظ این که نیازهای مردم را مرفوع بسازد...»

روز جهانی کتاب هرسال در ۲۳ ماه اپریل برگزار می‌شود. این روز از سوی «یونسکو» نامگذاری شده‌ است.

این روز برابر با سالروز درگذشت نویسنده‌گان بزرگی چون ویلیام شکسپیر و سروانتس نیز است.

روز جهانی کتاب؛ سطح مطالعه در افغانستان پایین آمده است

روز جهانی کتاب هرسال در ۲۳ ماه اپریل برگزار می‌شود. این روز از سوی «یونسکو» نامگذاری شده‌ است.

Thumbnail

امروز بیست و سوم ماه اپریل برابر است با روز جهانی کتاب. همزمان با این روز، شماری از علاقه مندان مطالعه می گویند که چالش های اقتصادی و کارگیری بیشتر جوانان از شبکه های اجتماعی سطح مطالعه را در کشور پایین آورده اند و از شمار مطالعه کننده گان کتاب در افغانستان کاسته اند.

رحمت الله، باشنده کابل، گفت: «یک علت همین است که اقتصاد بسیار خراب است و علت دومی این است که امروز تکنالوژی بسیار پیشرفت کرده است و مردم خصوصا جوانان بیشتر از فیسبوک و وتسپ و غیره استفاده می‌کنند و کتاب بیشتر نمی‌خوانند.»

در همین حال، شماری از کسانی در این روز برای مطالعه آمده اند برای جوانان دیگر پیام هایی دارند.

زاهد، باشنده کابل، گفت: «خواست من از دیگر جوانان این است که آنها کتاب مطالعه کنند.»

جاوید، باشنده کابل، می گوید: «اگر شما یک کتاب مطالعه کنید، شما یک رتبه بالا می‌شوید اگر دو کتاب مطالعه کنید دو رتبه بالا می‌روید.»

به گفته فروشنده گان کتاب تحولات پسین در کشور بر فرهنگ کتاب خوانی و نیز فروش کتاب اثرهای منفی گذاشته اند و از همین رو نیاز است تا برای رشد فرهنگ کتاب خوانی و بلند رفتن سطح سواد در کشور بیشتر توجه شود.

صفی الله، فروشنده کتاب، گفت: «سطح سواد پایین است، با آن هم ما که می‌بینیم خدمات و مراجعه مردم زیاد است ولی از لحاظ تولید کتاب، از لحاظ این که نیازهای مردم را مرفوع بسازد...»

روز جهانی کتاب هرسال در ۲۳ ماه اپریل برگزار می‌شود. این روز از سوی «یونسکو» نامگذاری شده‌ است.

این روز برابر با سالروز درگذشت نویسنده‌گان بزرگی چون ویلیام شکسپیر و سروانتس نیز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره