Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر یک هیات وزارت مهاجران و عودت کننده گان پیش از عید به ایران

وزارت مهاجران وعودت کننده گان می‌گوید که قرار است یک هیات به رهبری سرپرست این وزارت پیش از عید به ایران برود.

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت هدف از این سفر را بررسی چالش‌های مهاجران افغانستان در ایران و نیز حل تنش‌های پسین میان کابل و تهران می‌داند.

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده گان، گفت:«کوشش می‌کنیم که به ایران سفر کنیم تا در باره تمامی مشکلات که افغانان در آنجا دارند به گونه کامل صحبت کنیم و حل کنیم.»

پس از واکنش‌ها در باره آزار و اذیت مهاجران افغانستان در ایران اکنون شماری از مهاجران، پناهجویان و دانشجویان افغانستان در ایران می‌گویند که با چالش های در زمینه اخذ ویزای تحصیلی، اقامه و مشکلات بود و باش و نیز در زمینه کار رو به رو استند.

خان محمد سیرت، دانشجو در ایران، گفت: «یکی از مشکلات اساسی این است که ویزای تحصیلی دیر صادر می شود و زمانی که یک دانش‌جو ویزا را می‌گیرد و به درس می‌آید اقامت اش دیر وقت را می‌گیرد.»

اما آنچه که دیده می‌شود این است که مهاجران افغانستان نه تنها در ایران بل در کشورهای دیگر چون ترکیه و آلمان با طی کردن راه‌های دشوار خودشان را به مرزهای این کشورها می رسانند، نیز با چالش های زیادی رو به رو استند.

به تازه گی روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داده است که ترکیه ۲۲۷ پناهجوی افغانستان را که به گونه غیرقانونی به ترکیه رفته بودند اخراج کرده است و به افغانستان فرستاده است.

پیش از این وزارت مهاجران و عودت کننده گان گفته است که روزانه بیش از پنج هزار مهاجر و پناهجوی افغانستان به علت های گونه گون تنها از ایران اخراج می شوند و دو باره به کشور برگشت داده می شوند.

سفر یک هیات وزارت مهاجران و عودت کننده گان پیش از عید به ایران

روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داده است که ترکیه ۲۲۷ پناهجوی افغانستان را که به گونه غیرقانونی به ترکیه رفته بودند، اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است.

Thumbnail

وزارت مهاجران وعودت کننده گان می‌گوید که قرار است یک هیات به رهبری سرپرست این وزارت پیش از عید به ایران برود.

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت هدف از این سفر را بررسی چالش‌های مهاجران افغانستان در ایران و نیز حل تنش‌های پسین میان کابل و تهران می‌داند.

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده گان، گفت:«کوشش می‌کنیم که به ایران سفر کنیم تا در باره تمامی مشکلات که افغانان در آنجا دارند به گونه کامل صحبت کنیم و حل کنیم.»

پس از واکنش‌ها در باره آزار و اذیت مهاجران افغانستان در ایران اکنون شماری از مهاجران، پناهجویان و دانشجویان افغانستان در ایران می‌گویند که با چالش های در زمینه اخذ ویزای تحصیلی، اقامه و مشکلات بود و باش و نیز در زمینه کار رو به رو استند.

خان محمد سیرت، دانشجو در ایران، گفت: «یکی از مشکلات اساسی این است که ویزای تحصیلی دیر صادر می شود و زمانی که یک دانش‌جو ویزا را می‌گیرد و به درس می‌آید اقامت اش دیر وقت را می‌گیرد.»

اما آنچه که دیده می‌شود این است که مهاجران افغانستان نه تنها در ایران بل در کشورهای دیگر چون ترکیه و آلمان با طی کردن راه‌های دشوار خودشان را به مرزهای این کشورها می رسانند، نیز با چالش های زیادی رو به رو استند.

به تازه گی روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داده است که ترکیه ۲۲۷ پناهجوی افغانستان را که به گونه غیرقانونی به ترکیه رفته بودند اخراج کرده است و به افغانستان فرستاده است.

پیش از این وزارت مهاجران و عودت کننده گان گفته است که روزانه بیش از پنج هزار مهاجر و پناهجوی افغانستان به علت های گونه گون تنها از ایران اخراج می شوند و دو باره به کشور برگشت داده می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره