Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسکو به کابل؛ اگر حکومت فراگیر ایجاد شود، آنرا به رسمیت می‌شناسیم

پس از آنکه روسیه یک دیپلومات امارت اسلامی در سفارت افغانستان در مسکو را  پذیرفت، اکنون وزیر خارجه این کشور می‌گوید اگر طالبان یک حکومت فراگیر را در افغانستان ایجاد کنند، مسکو آن را به رسمیت خواهد شناخت. 

سرگی لاوروف می‌افزاید که در حال حاضر حکومت کنونی همه اعضای امارت اسلامی اند و فراگیری حکومت سرپرست گام‌های بعدی مسکو را تعیین خواهد کرد.

سرگی لاوروف گفته است: «ما می‌خواهیم برای به رسمیت شناختن کامل دیپلوماتیک مقام‌های تازه در افغانستان، با درک اینکه آنان به وعده‌های شان عمل کرده و یک حکومت همه‌شمول را تشیکل خواهند داد، کار کنیم. نه تنها از نظر قومی اعترافی، چون آنان اکنون ازبیک، تاجیک و هزاره‌ها را در حکومت شان دارند، همه از اعضای سیاسی طالبان استند. اما این فراگیری سیاسی است که گام‌های بعدی ما را مشخص می‌کند.»

وزیر خارجه روسیه همچنان گفته است که مسکو از مجراهای دیپلوماتیک به گونه منظم با امارت اسلامی در تماس است.

از سویی هم، شماری از سیاستگران کشور ایجاد حکومت فراگیر را نیاز اصلی مردم افغانستان می‌دانند.

اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی افغانستان گفت: «تا امارت اسلامی همه شمول نشده باشد، به صورت قطع هیچ مملکت، نه مملکت‌های نزدیک و نه هم دور حاضر استند که به سمیت بشناسند.»

در همین حال، کابل از این گفته‌ها ‌ستایش کرده و می‌افزاید که امارت اسلامی پیش از این گام‌های را برای ایجاد یک حکومت پاسخگو و مشروع برداشته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «روابط دیپلوماتیک و سیاسی مطرح می‌شود و ما استقبال می‌کنیم. یک گام خوب است. امارت اسلامی نیز در ناحیه خود گام‌هایی را برداشته، مورد حکومت پاسخگو که حمایت مردمی می‌داشته باشد و مشروعیت کامل داشته باشد، گام‌های زیادی برداشته است.»

ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و کار گرفته نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت تازه در افغانستان نیز است.

مسکو به کابل؛ اگر حکومت فراگیر ایجاد شود، آنرا به رسمیت می‌شناسیم

وزیر خارجه روسیه همچنان گفته است که مسکو از مجراهای دیپلوماتیک به گونه منظم با امارت اسلامی در تماس است.

تصویر بندانگشتی

پس از آنکه روسیه یک دیپلومات امارت اسلامی در سفارت افغانستان در مسکو را  پذیرفت، اکنون وزیر خارجه این کشور می‌گوید اگر طالبان یک حکومت فراگیر را در افغانستان ایجاد کنند، مسکو آن را به رسمیت خواهد شناخت. 

سرگی لاوروف می‌افزاید که در حال حاضر حکومت کنونی همه اعضای امارت اسلامی اند و فراگیری حکومت سرپرست گام‌های بعدی مسکو را تعیین خواهد کرد.

سرگی لاوروف گفته است: «ما می‌خواهیم برای به رسمیت شناختن کامل دیپلوماتیک مقام‌های تازه در افغانستان، با درک اینکه آنان به وعده‌های شان عمل کرده و یک حکومت همه‌شمول را تشیکل خواهند داد، کار کنیم. نه تنها از نظر قومی اعترافی، چون آنان اکنون ازبیک، تاجیک و هزاره‌ها را در حکومت شان دارند، همه از اعضای سیاسی طالبان استند. اما این فراگیری سیاسی است که گام‌های بعدی ما را مشخص می‌کند.»

وزیر خارجه روسیه همچنان گفته است که مسکو از مجراهای دیپلوماتیک به گونه منظم با امارت اسلامی در تماس است.

از سویی هم، شماری از سیاستگران کشور ایجاد حکومت فراگیر را نیاز اصلی مردم افغانستان می‌دانند.

اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی افغانستان گفت: «تا امارت اسلامی همه شمول نشده باشد، به صورت قطع هیچ مملکت، نه مملکت‌های نزدیک و نه هم دور حاضر استند که به سمیت بشناسند.»

در همین حال، کابل از این گفته‌ها ‌ستایش کرده و می‌افزاید که امارت اسلامی پیش از این گام‌های را برای ایجاد یک حکومت پاسخگو و مشروع برداشته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «روابط دیپلوماتیک و سیاسی مطرح می‌شود و ما استقبال می‌کنیم. یک گام خوب است. امارت اسلامی نیز در ناحیه خود گام‌هایی را برداشته، مورد حکومت پاسخگو که حمایت مردمی می‌داشته باشد و مشروعیت کامل داشته باشد، گام‌های زیادی برداشته است.»

ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و کار گرفته نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت تازه در افغانستان نیز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره