Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی بلینکن از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب در افغانستان

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ممنوعیت رفتن دختران را به مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان سخت نگران کننده می داند. وزیر خارجه امریکا می گوید حکومت کنونی آنچه را که در این باره به جامعه جهانی تعهد سپرده بود عملی نساخته است.

انتونی بلینکن که در مجلس سنای ایالات متحده امریکا سخن می گفت از محدودیت ها فرا راه زنان و دختران در افغانستان نیز انتقاد می کند.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، گفت:«در عقب غیابت زنان از جامعه، بسیاری از علت های وجود دارند که ممکن برخی ها بگویند که زنان افغانستان اکنون در صلح و ثبات استند و آنچه که در این اواخر طالبان گفته بودند و آنان به جهان تعهد کرده بودند که دختران به بالا تر از صنف ششم را اجازه خواهند داد که به مکتب بروند و اما تاکنون این کار را نکردند به گونه جدی نگران کننده است.»

در همین حال اعضای مجلس سنای ایالات متحده امریکا نیز با انتقاد از خروج شتابان نیروهای این کشور از افغانستان می گویند که باید به اوضاع بشری در افغانستان رسیده گی شود.

 گرگوری ولدون میکس، رییس کمیته امور خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا، گفت:«ما باید چالش های برخاسته از بیرون شدن نیروهای مان را از افغانستان فراموش نکنیم. خروج و پایان جنگ در این کشور پرسش های را به میان آورده اند؛ اینکه ما پس از بیست سال جنگ چگونه به پیش برویم و برای رسیده گی به اوضاع مردم افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغانستان چه کارهای باید انجام بدهیم.»

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بر پیکار جدی با گروه داعش در افغانستان نیز تاکید می ورزد.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، می گوید:«همانگونه که میدانید جلوگیری از فعالیت های داعش در افغانستان به طالبان بر میگردد و این مربوط طالبان می شود که چگونه از فعالیت های داعش و بخش های زیر نفوذ آنان جلوگیری میکند و چگونه بخش های را که داعش در آنها فعالیت میکند زیر اداره داشته باشند.»

این در حالیست که پیش از این توماست ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که محدودیت ها به آموزش دختران، آینده افغانستان را تضعیف خواهد کرد و از حکومت کنونی خواسته است که به خواست های مکرر رهبران دینی و بزرگان افغانستان از سراسر این کشور توجه نماید و تمامی مکتب های دخترانه را بازگشایی کند.

نگرانی بلینکن از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب در افغانستان

انتونی بلینکن که در مجلس سنای ایالات متحده امریکا سخن می گفت از محدودیت ها فرا راه زنان و دختران در افغانستان نیز انتقاد می کند.

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ممنوعیت رفتن دختران را به مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان سخت نگران کننده می داند. وزیر خارجه امریکا می گوید حکومت کنونی آنچه را که در این باره به جامعه جهانی تعهد سپرده بود عملی نساخته است.

انتونی بلینکن که در مجلس سنای ایالات متحده امریکا سخن می گفت از محدودیت ها فرا راه زنان و دختران در افغانستان نیز انتقاد می کند.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، گفت:«در عقب غیابت زنان از جامعه، بسیاری از علت های وجود دارند که ممکن برخی ها بگویند که زنان افغانستان اکنون در صلح و ثبات استند و آنچه که در این اواخر طالبان گفته بودند و آنان به جهان تعهد کرده بودند که دختران به بالا تر از صنف ششم را اجازه خواهند داد که به مکتب بروند و اما تاکنون این کار را نکردند به گونه جدی نگران کننده است.»

در همین حال اعضای مجلس سنای ایالات متحده امریکا نیز با انتقاد از خروج شتابان نیروهای این کشور از افغانستان می گویند که باید به اوضاع بشری در افغانستان رسیده گی شود.

 گرگوری ولدون میکس، رییس کمیته امور خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا، گفت:«ما باید چالش های برخاسته از بیرون شدن نیروهای مان را از افغانستان فراموش نکنیم. خروج و پایان جنگ در این کشور پرسش های را به میان آورده اند؛ اینکه ما پس از بیست سال جنگ چگونه به پیش برویم و برای رسیده گی به اوضاع مردم افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغانستان چه کارهای باید انجام بدهیم.»

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بر پیکار جدی با گروه داعش در افغانستان نیز تاکید می ورزد.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، می گوید:«همانگونه که میدانید جلوگیری از فعالیت های داعش در افغانستان به طالبان بر میگردد و این مربوط طالبان می شود که چگونه از فعالیت های داعش و بخش های زیر نفوذ آنان جلوگیری میکند و چگونه بخش های را که داعش در آنها فعالیت میکند زیر اداره داشته باشند.»

این در حالیست که پیش از این توماست ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که محدودیت ها به آموزش دختران، آینده افغانستان را تضعیف خواهد کرد و از حکومت کنونی خواسته است که به خواست های مکرر رهبران دینی و بزرگان افغانستان از سراسر این کشور توجه نماید و تمامی مکتب های دخترانه را بازگشایی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره