Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به انفجار مرگبار دیروز بر خانقای خلیفه صاحب در کابل

انفجار مرگبار روز جمعه بر خانقای خلیفه صاحب در کابل با محکومیت های داخلی و جهانی رو به رو شده است. سازمان همکاری های اسلامی، یوناما، سازمان ملل متحد، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، وزارت خارجه پاکستان، نهادها و برخی از کشورهای دیگر این حمله را نکوهش کرده اند.

سازمان همکاری های کشور های اسلامی، گفت:«این حمله های مکرر و بدون تبعیض، منعکس کننده بی ثباتی بی وقفه وضعیت امنیتی در افغانستان است و سازمان همکاری های کشورهای اسلامی خواهان موضع قاطع تری از سوی مقام های کنونی در برابر هر کسی است که آنان را حمایت یا سازماندهی می کند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «وقتی که مردم در مکتب در مسجد پی در پی مورد حمله قرار می‌گیرند، در حقیقت همان ناحیه حکومت که می‌گوید امنیت را آورده است زیر سوال می‌رود.»

در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان نیز حمله بر غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی را به شمول مسجد ها در تضاد با قوانین بشردوستانه می دانند. 

رامیز الکباروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت:«این غیر معقول است که غیرنظامیان  هنگام انجام کارهای روزمره، تجمع برای ادای نماز، رفتن به مدرسه یا بازار یا در راه رفتن به محل کار بدون تفکیک مورد هدف قرار بگیرند.»

یوناما، اتحادیه اروپا، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان این حمله را بزدلانه می دانند و می افزایند که افزایش خشونت ها شهروندان افغانستان و جامعه جهانی را نگران ساخته است.

وزارت خارجه پاکستان نیز خواهان به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد شده است.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «حکومت فعلی بهتر است که از حرف به عمل بیاید، تدابیر مشخص، تدابیر عملی اتخاذ کند و روابط اش را با مردم خوب بسازد و در قدم اول مشروعیت کسب کند از داخل و بعدا در بیرون تا مورد حمایت مردم و حمایت جامعه جهانی قرار بگیرد.» 

جان باختن ده تن و زخمی شدن بیست تن دیگر در انفجار مرگبار بر مسجد خانقای خلیفه صاحب در حوزه ششم شهر کابل تایید شده است اما گواهان شمار قربانیان و زخمیان را بیشتر از این می گویند.

واکنش‌ها به انفجار مرگبار دیروز بر خانقای خلیفه صاحب در کابل

وزارت خارجه پاکستان نیز خواهان به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد شده است.

Thumbnail

انفجار مرگبار روز جمعه بر خانقای خلیفه صاحب در کابل با محکومیت های داخلی و جهانی رو به رو شده است. سازمان همکاری های اسلامی، یوناما، سازمان ملل متحد، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، وزارت خارجه پاکستان، نهادها و برخی از کشورهای دیگر این حمله را نکوهش کرده اند.

سازمان همکاری های کشور های اسلامی، گفت:«این حمله های مکرر و بدون تبعیض، منعکس کننده بی ثباتی بی وقفه وضعیت امنیتی در افغانستان است و سازمان همکاری های کشورهای اسلامی خواهان موضع قاطع تری از سوی مقام های کنونی در برابر هر کسی است که آنان را حمایت یا سازماندهی می کند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «وقتی که مردم در مکتب در مسجد پی در پی مورد حمله قرار می‌گیرند، در حقیقت همان ناحیه حکومت که می‌گوید امنیت را آورده است زیر سوال می‌رود.»

در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان نیز حمله بر غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی را به شمول مسجد ها در تضاد با قوانین بشردوستانه می دانند. 

رامیز الکباروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت:«این غیر معقول است که غیرنظامیان  هنگام انجام کارهای روزمره، تجمع برای ادای نماز، رفتن به مدرسه یا بازار یا در راه رفتن به محل کار بدون تفکیک مورد هدف قرار بگیرند.»

یوناما، اتحادیه اروپا، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان این حمله را بزدلانه می دانند و می افزایند که افزایش خشونت ها شهروندان افغانستان و جامعه جهانی را نگران ساخته است.

وزارت خارجه پاکستان نیز خواهان به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد شده است.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «حکومت فعلی بهتر است که از حرف به عمل بیاید، تدابیر مشخص، تدابیر عملی اتخاذ کند و روابط اش را با مردم خوب بسازد و در قدم اول مشروعیت کسب کند از داخل و بعدا در بیرون تا مورد حمایت مردم و حمایت جامعه جهانی قرار بگیرد.» 

جان باختن ده تن و زخمی شدن بیست تن دیگر در انفجار مرگبار بر مسجد خانقای خلیفه صاحب در حوزه ششم شهر کابل تایید شده است اما گواهان شمار قربانیان و زخمیان را بیشتر از این می گویند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره