Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: بیش از ۷۶۰ میلیون دالر به افغانستان کمک شده است

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که از میان کمک‌های نقدی تعهد شده جامعه جهانی به کشور تاکنون بیش از ۷۶۰ میلیون دالر به افغانستان رسیده است. مسوولان این بانک پول‌های کمک شده جهان را به افغانستان در حفظ ارزش پول افغانی سودمند می‌دانند.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: «در کل ۷۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر امریکایی صورت گرفته است. این کمک‌ها ارزش افغانی را حفظ می‌کند.»

در همین حال وزارت اقتصاد از جهان می‌خواهد که کمک‌های بشری را در هماهنگی با نهادهای حکومت کنونی عرضه کند.

مسولان این وزارت، کمک‌های بشری به افغانستان را از بهر رشد اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه کار به مردم سودمند نمی‌داند و از جامعه جهانی خواهان از سرگیری پروژه های درازمدت شان در کشور استند.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «کمک‌های بشری که از طریق سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد این در هماهنگی با وزارت‌ها و ادارت دولتی صورت بگیرد تا هم این کمک‌ها بشکل شفاف به مستحقین برسد و هم بشکل حسابدهی و گزارش دهی در بین باشد.»

یکی از علت‌های کمک‌های نقدی جهان به افغانستان جلوگیری از فقر گسترده و کمبود مواد غذایی است اما چگونگی توزیع این کمک‌ها به نیازمندان از چالش‌هایی است که جهان با آن رو به رو است.
 
میراجان هفتاد ساله سرپرست خانواده شش نفری است که روزها را با کراچی دستی در جاده‌های پایتخت از بهر پیدا کردن نفقه به خانواده‌اش سپری می‌کند.
او از نرسیدن کمک‌های بشری شکایت می‌کند.

میراجان، کارگر گفت: «کمک‌ها می‌آیند ولی کمک‌ها را می‌خورند. در منطقه ما یک وکیل است می‌گوید اگر همراه ما پنجاه پنجاه شریک می‌کنی نام شما را در لیست می‌گیرم اگر نمی‌کنی نام ته نمی‌گیرم.»

پس از سقوط دولت پیشین با مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا جامعه جهانی میلیون‌ها دالر را از بهر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به افغانستان تعهد کرده اند که اکنون بانک مرکزی از رسیدن بیست و شش بسته کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان خبر می‌دهد.

این در حالیست که دبیرکل سازمان ملل متحد از بحران نقدینگی در افغانستان هشدار داده است و تاکید ورزیده است که در همکاری با وزارت خزانه‌داری امریکا و بانک مرکزی افغانستان کار می‌کنند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند.

بانک مرکزی: بیش از ۷۶۰ میلیون دالر به افغانستان کمک شده است

در همین حال وزارت اقتصاد از جهان می‌خواهد که کمک‌های بشری را در هماهنگی با نهادهای حکومت کنونی عرضه کند.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که از میان کمک‌های نقدی تعهد شده جامعه جهانی به کشور تاکنون بیش از ۷۶۰ میلیون دالر به افغانستان رسیده است. مسوولان این بانک پول‌های کمک شده جهان را به افغانستان در حفظ ارزش پول افغانی سودمند می‌دانند.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: «در کل ۷۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر امریکایی صورت گرفته است. این کمک‌ها ارزش افغانی را حفظ می‌کند.»

در همین حال وزارت اقتصاد از جهان می‌خواهد که کمک‌های بشری را در هماهنگی با نهادهای حکومت کنونی عرضه کند.

مسولان این وزارت، کمک‌های بشری به افغانستان را از بهر رشد اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه کار به مردم سودمند نمی‌داند و از جامعه جهانی خواهان از سرگیری پروژه های درازمدت شان در کشور استند.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «کمک‌های بشری که از طریق سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد این در هماهنگی با وزارت‌ها و ادارت دولتی صورت بگیرد تا هم این کمک‌ها بشکل شفاف به مستحقین برسد و هم بشکل حسابدهی و گزارش دهی در بین باشد.»

یکی از علت‌های کمک‌های نقدی جهان به افغانستان جلوگیری از فقر گسترده و کمبود مواد غذایی است اما چگونگی توزیع این کمک‌ها به نیازمندان از چالش‌هایی است که جهان با آن رو به رو است.
 
میراجان هفتاد ساله سرپرست خانواده شش نفری است که روزها را با کراچی دستی در جاده‌های پایتخت از بهر پیدا کردن نفقه به خانواده‌اش سپری می‌کند.
او از نرسیدن کمک‌های بشری شکایت می‌کند.

میراجان، کارگر گفت: «کمک‌ها می‌آیند ولی کمک‌ها را می‌خورند. در منطقه ما یک وکیل است می‌گوید اگر همراه ما پنجاه پنجاه شریک می‌کنی نام شما را در لیست می‌گیرم اگر نمی‌کنی نام ته نمی‌گیرم.»

پس از سقوط دولت پیشین با مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا جامعه جهانی میلیون‌ها دالر را از بهر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به افغانستان تعهد کرده اند که اکنون بانک مرکزی از رسیدن بیست و شش بسته کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان خبر می‌دهد.

این در حالیست که دبیرکل سازمان ملل متحد از بحران نقدینگی در افغانستان هشدار داده است و تاکید ورزیده است که در همکاری با وزارت خزانه‌داری امریکا و بانک مرکزی افغانستان کار می‌کنند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره