Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی کارگر در جهان؛ کارگران افغان همچنان شاکی از نبود کار

همزمان با تجلیل از روز کارگر در جهان، کارگران در افغانستان از نبود زمینه کار شکایت دارند. کارگران افغان می‌گویند که میزان بیکاری در افغانستان و مُزد کارگری در ماه‌های گذشته در کشور نیز کاهش یافته است.

سازمان جهانی کار نیز بر فراهم سازی زمینه‌های شغلی بهتر برای کارگران در جهان تاکید می‌ورزد. این سازمان با نشر توییتی گفته که فرصت‌ کار های شایسته می‌تواند بحران‌های انسان محوری را تضمین کنند.

در تویتی سازمان کار آمده است: «روز کارگر به همه مبارک! در دنیای در حال تغییر کار، فرصت‌های کار های شایسته کلید تضمین بحران‌های انسان محوری است.»

محمد ظاهر که در کنار جاده بوت پالشی می‌کند، می‌گوید که از دوازده ساله‌گی به کار کردن آغاز کرده است. او به طلوع‌نیوز گفت: «خدا را شکر وطن ما آرام شده، مقصد از قبل کرده آرام است. اگر برای غریبان کمک‌ها هم می‌رسید خوب‌تر می‌شد.»

قدرت الله و نجیب الله  که در کنار جاده کار می‌کنند از نبود زمینه کار و اندک بودن دست مزد برای کارگران شکایت دارند.

قدرت الله، کارگ، گفت: «در گذشته که کار می‌کردیم روزانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ افغانی و یا هم ۳۰۰ افغانی کار می‌کردیم. حال روز ۱۵۰ افغانی یا ۲۰۰ افغانی هم نمی‌شود.»

نجیب الله به طلوع‌نیوز گفت: «از جامعه جهانی می‌خواهیم پول‌های مسدود شده کشور را آزاد کنند و زمینه‌های کاری را برای مردم ایجاد کنند.»

در همین حال، آگاهان مسایل اقتصادی از پا مال شدن حقوق کارگران نگرانی کرده و می‌افزایند که باید فرصت‌های شغلی مناسبی برای کارگران در کشور ایجاد گردد.

جنت فهیم، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «مکلفیت وزارت کار و امور اجتماعی این است که زمینه‌های کاری را برای افراد که وظیفه ندارند، ایجاد کنند.»

شاکر یعقوبی، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «متاسفانه بدترین وضع کارگری در جهان، در افغانستان به چشم میخورد و نبود برنامه‌های روشن و هدفمند از سوی حکومت‌ها و همچنان نبود قوانینی در حمایت از حقوق کارگری باعث شده که فضای شغلی مناسب برای کارگران وجود نداشته باشد.»

این در حالی‌ست که در هشت ماه پسین، شمار زیادی از افراد در کشور شغل‌های شان را از دست داده‌اند و تعداد کارگران در کناره جاده‌ها بیشتر شده است.

روز جهانی کارگر در جهان؛ کارگران افغان همچنان شاکی از نبود کار

این در حالی‌ست که در هشت ماه پسین، شمار زیادی از افراد در کشور شغل‌های شان را از دست داده‌اند و تعداد کارگران در کناره جاده‌ها بیشتر شده است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با تجلیل از روز کارگر در جهان، کارگران در افغانستان از نبود زمینه کار شکایت دارند. کارگران افغان می‌گویند که میزان بیکاری در افغانستان و مُزد کارگری در ماه‌های گذشته در کشور نیز کاهش یافته است.

سازمان جهانی کار نیز بر فراهم سازی زمینه‌های شغلی بهتر برای کارگران در جهان تاکید می‌ورزد. این سازمان با نشر توییتی گفته که فرصت‌ کار های شایسته می‌تواند بحران‌های انسان محوری را تضمین کنند.

در تویتی سازمان کار آمده است: «روز کارگر به همه مبارک! در دنیای در حال تغییر کار، فرصت‌های کار های شایسته کلید تضمین بحران‌های انسان محوری است.»

محمد ظاهر که در کنار جاده بوت پالشی می‌کند، می‌گوید که از دوازده ساله‌گی به کار کردن آغاز کرده است. او به طلوع‌نیوز گفت: «خدا را شکر وطن ما آرام شده، مقصد از قبل کرده آرام است. اگر برای غریبان کمک‌ها هم می‌رسید خوب‌تر می‌شد.»

قدرت الله و نجیب الله  که در کنار جاده کار می‌کنند از نبود زمینه کار و اندک بودن دست مزد برای کارگران شکایت دارند.

قدرت الله، کارگ، گفت: «در گذشته که کار می‌کردیم روزانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ افغانی و یا هم ۳۰۰ افغانی کار می‌کردیم. حال روز ۱۵۰ افغانی یا ۲۰۰ افغانی هم نمی‌شود.»

نجیب الله به طلوع‌نیوز گفت: «از جامعه جهانی می‌خواهیم پول‌های مسدود شده کشور را آزاد کنند و زمینه‌های کاری را برای مردم ایجاد کنند.»

در همین حال، آگاهان مسایل اقتصادی از پا مال شدن حقوق کارگران نگرانی کرده و می‌افزایند که باید فرصت‌های شغلی مناسبی برای کارگران در کشور ایجاد گردد.

جنت فهیم، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «مکلفیت وزارت کار و امور اجتماعی این است که زمینه‌های کاری را برای افراد که وظیفه ندارند، ایجاد کنند.»

شاکر یعقوبی، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «متاسفانه بدترین وضع کارگری در جهان، در افغانستان به چشم میخورد و نبود برنامه‌های روشن و هدفمند از سوی حکومت‌ها و همچنان نبود قوانینی در حمایت از حقوق کارگری باعث شده که فضای شغلی مناسب برای کارگران وجود نداشته باشد.»

این در حالی‌ست که در هشت ماه پسین، شمار زیادی از افراد در کشور شغل‌های شان را از دست داده‌اند و تعداد کارگران در کناره جاده‌ها بیشتر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره