Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ نگرانی‌ها از آینده رسانه‌ها در افغانستان

امروز سوم ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات، از این روز در جهان در حالی بزرگداشت می‌شود که رسانه‌‌ها در افغانستان سال های پر از چالش و پر فراز و فرودی را گواه بوده‌ اند.

در این روز برخی از خبرنگاران می‌گویند که عدم دسترسی به اطلاعات، نبود کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌ یی و روشن نشدن آینده نظام مطبوعات در کشور از نگرانی‌های بزرگ آنان استند.

میرویس، خبرنگار، می گوید:«خبرنگاران در افغانستان در بخش دسترسی به اطلاعات با مشکلات رو به رو استند.»

بر بنیاد آمار‌ها در ماه‌های پیسین بیش از چهل درصد از رسانه صوتی، تصویری و چاپی از فعالیت بازمانده اند و هشتاد درصد از بانوان خبرنگار و شصد درصد از خبرنگار مرد در کشور بیکار شده اند.

ادریس فاروقی، مدیر مسوول تلویزیون ۱، گفت:«امیدوار هستیم که این چالش ها روز به روز کاهش پیدا کنند و خبرنگاران و رسانه ها روز های خوب و وضعیت بهتر را تجربه بکنند.»

همزمان با این نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که در ماه‌های پیسین افغانستان گواه بسته شدن فعالیت های چهل درصد رسانه ها و بیکار شدن بسیاری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی بوده است.
نهاد های پشتیبان رسانه ها در کشور می افزایند که وضع برخی از مقرره‌ها از سوی امارت اسلامی بر کار رسانه ها اثرهای منفی گذاشته است.

حجت الله مجددی، رییس اجراییه یی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت:«مقررات که از طرف امارت اسلامی در قسمت پخش و نشر برنامه های تفریحی و اجتماعی به وجود آمده اند هم بالای محتوای رسانه ها اثرهای خود را داشته.»

میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان، می گوید:«با ایجاد و فعال نمودن دو کمیسیون یعنی کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات و کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی می توانیم که مشکلات خبرنگاران را کم بسازیم اما با کمال تاسف که این حرف فقط در قالب شعار باقی ماند.»

در همین حال نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و یوناما در توییت های جداگانه از وضعیت رسانه‌ها و کار خبرنگاری در افغانستان نگرانی کرده اند و خواهان توقف محدودیت‌ها بر فعالیت های رسانه ‌یی شده اند.
از سوی هم یان مک کری، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات در توییترش گفته است:«ما باید اهمیت رسانه‌های آزاد و فداکاری‌ های را که انجام می‌دهند انعکاس دهیم. ما بر فداکاری‌ های آنان با حفاظت از آزادی مطبوعات در هر جای که مورد حمله قرار میگیرند ارج میگذاریم.»

در این میان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در روز جهانی آزادی مطبوعات گفت:امارت اسلامی از فعالیت رسانه ها حمایت می کند و در افغانستان رسانه ها در چوکات قوانین می توانند نشرات آزاد داشته باشند رسانه های که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی از فعالیت بازمانده اند علت آن امارت اسلامی نه بل که از دست دادن تمویل مالی آنان است که از طرف سفارت خانه ها و قوت های خارجی حمایت می شدند.»

هرسال در سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات، اصول بنیادین آزادی مطبوعات را در جهان جشن میگیرند.
این روز همچنان فرصتی است برای ارزیابی آزادی مطبوعات در سطح جهانی، دفاع از رسانه ها در برابر حمله ها به استقلال آنان و احترام به خبرنگارانی که جان های شان را در جریان انجام وظیفه از دست داده اند.

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ نگرانی‌ها از آینده رسانه‌ها در افغانستان

بر بنیاد آمار‌ها در ماه‌های پیسین بیش از چهل درصد از رسانه صوتی، تصویری و چاپی از فعالیت بازمانده و هشتاد درصد از بانوان خبرنگار و شصت درصد از خبرنگار مرد در کشور بیکار شده اند.

تصویر بندانگشتی

امروز سوم ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات، از این روز در جهان در حالی بزرگداشت می‌شود که رسانه‌‌ها در افغانستان سال های پر از چالش و پر فراز و فرودی را گواه بوده‌ اند.

در این روز برخی از خبرنگاران می‌گویند که عدم دسترسی به اطلاعات، نبود کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌ یی و روشن نشدن آینده نظام مطبوعات در کشور از نگرانی‌های بزرگ آنان استند.

میرویس، خبرنگار، می گوید:«خبرنگاران در افغانستان در بخش دسترسی به اطلاعات با مشکلات رو به رو استند.»

بر بنیاد آمار‌ها در ماه‌های پیسین بیش از چهل درصد از رسانه صوتی، تصویری و چاپی از فعالیت بازمانده اند و هشتاد درصد از بانوان خبرنگار و شصد درصد از خبرنگار مرد در کشور بیکار شده اند.

ادریس فاروقی، مدیر مسوول تلویزیون ۱، گفت:«امیدوار هستیم که این چالش ها روز به روز کاهش پیدا کنند و خبرنگاران و رسانه ها روز های خوب و وضعیت بهتر را تجربه بکنند.»

همزمان با این نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که در ماه‌های پیسین افغانستان گواه بسته شدن فعالیت های چهل درصد رسانه ها و بیکار شدن بسیاری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی بوده است.
نهاد های پشتیبان رسانه ها در کشور می افزایند که وضع برخی از مقرره‌ها از سوی امارت اسلامی بر کار رسانه ها اثرهای منفی گذاشته است.

حجت الله مجددی، رییس اجراییه یی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت:«مقررات که از طرف امارت اسلامی در قسمت پخش و نشر برنامه های تفریحی و اجتماعی به وجود آمده اند هم بالای محتوای رسانه ها اثرهای خود را داشته.»

میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان، می گوید:«با ایجاد و فعال نمودن دو کمیسیون یعنی کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات و کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی می توانیم که مشکلات خبرنگاران را کم بسازیم اما با کمال تاسف که این حرف فقط در قالب شعار باقی ماند.»

در همین حال نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و یوناما در توییت های جداگانه از وضعیت رسانه‌ها و کار خبرنگاری در افغانستان نگرانی کرده اند و خواهان توقف محدودیت‌ها بر فعالیت های رسانه ‌یی شده اند.
از سوی هم یان مک کری، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات در توییترش گفته است:«ما باید اهمیت رسانه‌های آزاد و فداکاری‌ های را که انجام می‌دهند انعکاس دهیم. ما بر فداکاری‌ های آنان با حفاظت از آزادی مطبوعات در هر جای که مورد حمله قرار میگیرند ارج میگذاریم.»

در این میان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در روز جهانی آزادی مطبوعات گفت:امارت اسلامی از فعالیت رسانه ها حمایت می کند و در افغانستان رسانه ها در چوکات قوانین می توانند نشرات آزاد داشته باشند رسانه های که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی از فعالیت بازمانده اند علت آن امارت اسلامی نه بل که از دست دادن تمویل مالی آنان است که از طرف سفارت خانه ها و قوت های خارجی حمایت می شدند.»

هرسال در سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات، اصول بنیادین آزادی مطبوعات را در جهان جشن میگیرند.
این روز همچنان فرصتی است برای ارزیابی آزادی مطبوعات در سطح جهانی، دفاع از رسانه ها در برابر حمله ها به استقلال آنان و احترام به خبرنگارانی که جان های شان را در جریان انجام وظیفه از دست داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره