Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین سال‌ روز درگذشت مجاهد کاکر، رییس پیشین طلوع‌نیوز

مجاهد کاکر از خبرنگاران مطرح کشور و رییس پیشین طلوع‌نیوز، دو سال پیش به علت بیماری سرطان خون در شهر آخن آلمان درگذشت. آقای کاکر برای بیش از یک دهه به حیث گرداننده برنامه‌های سیاسی و خبری طلوع و طلوع‌نیوز کارکرد.

پرویز شمال، مدیر پیشین خبر طلوع‌نیوز گفت: «مجاهد کاکر در هنگام رییس طلوع‌نیوز بود که بر پیشرفت و آزادی رسانه‌ها کارهایی انجام داد که تا سال‌های سال می‌تواند نمونه بسیار خوب در سطح کشور باشد. مجاهد کاکر هیچ گاه زیر هیچ فشار گروهی، قومی، سیاسی حتا مالی هیچ نشد و آزادانه و بدون ازی که جانب دارانه کاری بکند آزادانه و بر پیشرفت آزادی رسانه‌ها کارهای چشم گیری را انجام داد.»

تمیم شهیر، خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در آوردن ژورنالیزم نوین کاکر بسیار زحمت کشید و بسیار دست‌آوردها در این عرصه دارد که ما می‌‎توانیم که فعلا این دست‌آوردهایش را یاد کنیم و فعلا در عرصه خبرنگاری، خبرنگارهای که از آن زمان به این طرف ماندند خبرهای بسیار زیاد مهم و تحقیقی را فعلا کار می‌کنند.»

آقای کاکر از خبرنگاران بود که بسیاری از شهروندان کشور با صدا و چهره او آشنا هستند. وی برای سال‌ها در بازتاب آواز مردم از پرده‌های تلویزیون و تحقق آزادی بیان کار کرد.

آقای کاکر در سال ۲۰۰۵ با موبی گروپ پیوست و در بخش‌های گونه‌گون از ترجمه خبرها و گوینده‌گی تا گرداننده‌گی برنامه‌های سیاسی در طلوع و طلوع نیوز کار کرد. پس از ایجاد طلوع‌نیوز در سال ۲۰۰۹، به حیث رییس این شبکه همچون عضو تازه گروه رسانه‌یی موبی گروپ کار اش را ادامه داد.

حجت الله مجددی، رییس اجرائیوی انجمن ژورنالیستان افغانستان گفت: «مجری بسیار خوبی برنامه‌های سیاسی بود و بسیاری از او آموختند که برنامه‌های سیاسی را چطور به شکل مسلکی گرداننده‌گی کنند نبود او ضایع بزرگ و جبران ناپذیر بر جامعه افغانستان محسوب می‌شود.»

نوید احمدی، تصویر بردار طلوع‌نیوز گفت: «مجاهد کاکر کسی بود که از  کار خبرنگاری با موبی شروع کرد و بعدا به مدیریت خبر رسید، در زمان که مسوول خبر بود خدمات اساسی را نه تنها به موبی بلکه به همه خبرنگاران انجام داد.»

آقای کاکر ده‌ها برنامه سیاسی را گرداننده‌گی کرده است و در این راستا جوایز معتبر رسانه‌یی را کسب کرده است.

در همین حال جامعه رسانه‌یی کشور مرگ آقای کاکر را ضایع بزرگ  به خانواده آزادی بیان می‌داند.

زیرک فهیم، مدیر خبر طلوع‌نيوز گفت: «مجاهد کاکر در افغانستان در راستای رشد مطبوعات آزاد نقش بارزی داشت. او سبک خاص خبرنگاری و مدیریت رسانه را انتخاب کرده بود.»

غفور صبوری، از دوستان مجاهد کاکر، گفت: «دو سال پیش در همین روز به علت بیماری که عاید حالش گردیده بود در یکی از شفاخانه‌ها در بیرون از کشور جان به حق سپرد.»

مجاهد کاکر ۵۱ سال عمر داشت، و از وی دو پسر به جا مانده است.

دومین سال‌ روز درگذشت مجاهد کاکر، رییس پیشین طلوع‌نیوز

آقای کاکر برای بیش از یک دهه به حیث گرداننده برنامه‌های سیاسی و خبری طلوع و طلوع‌نیوز کارکرد.

تصویر بندانگشتی

مجاهد کاکر از خبرنگاران مطرح کشور و رییس پیشین طلوع‌نیوز، دو سال پیش به علت بیماری سرطان خون در شهر آخن آلمان درگذشت. آقای کاکر برای بیش از یک دهه به حیث گرداننده برنامه‌های سیاسی و خبری طلوع و طلوع‌نیوز کارکرد.

پرویز شمال، مدیر پیشین خبر طلوع‌نیوز گفت: «مجاهد کاکر در هنگام رییس طلوع‌نیوز بود که بر پیشرفت و آزادی رسانه‌ها کارهایی انجام داد که تا سال‌های سال می‌تواند نمونه بسیار خوب در سطح کشور باشد. مجاهد کاکر هیچ گاه زیر هیچ فشار گروهی، قومی، سیاسی حتا مالی هیچ نشد و آزادانه و بدون ازی که جانب دارانه کاری بکند آزادانه و بر پیشرفت آزادی رسانه‌ها کارهای چشم گیری را انجام داد.»

تمیم شهیر، خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در آوردن ژورنالیزم نوین کاکر بسیار زحمت کشید و بسیار دست‌آوردها در این عرصه دارد که ما می‌‎توانیم که فعلا این دست‌آوردهایش را یاد کنیم و فعلا در عرصه خبرنگاری، خبرنگارهای که از آن زمان به این طرف ماندند خبرهای بسیار زیاد مهم و تحقیقی را فعلا کار می‌کنند.»

آقای کاکر از خبرنگاران بود که بسیاری از شهروندان کشور با صدا و چهره او آشنا هستند. وی برای سال‌ها در بازتاب آواز مردم از پرده‌های تلویزیون و تحقق آزادی بیان کار کرد.

آقای کاکر در سال ۲۰۰۵ با موبی گروپ پیوست و در بخش‌های گونه‌گون از ترجمه خبرها و گوینده‌گی تا گرداننده‌گی برنامه‌های سیاسی در طلوع و طلوع نیوز کار کرد. پس از ایجاد طلوع‌نیوز در سال ۲۰۰۹، به حیث رییس این شبکه همچون عضو تازه گروه رسانه‌یی موبی گروپ کار اش را ادامه داد.

حجت الله مجددی، رییس اجرائیوی انجمن ژورنالیستان افغانستان گفت: «مجری بسیار خوبی برنامه‌های سیاسی بود و بسیاری از او آموختند که برنامه‌های سیاسی را چطور به شکل مسلکی گرداننده‌گی کنند نبود او ضایع بزرگ و جبران ناپذیر بر جامعه افغانستان محسوب می‌شود.»

نوید احمدی، تصویر بردار طلوع‌نیوز گفت: «مجاهد کاکر کسی بود که از  کار خبرنگاری با موبی شروع کرد و بعدا به مدیریت خبر رسید، در زمان که مسوول خبر بود خدمات اساسی را نه تنها به موبی بلکه به همه خبرنگاران انجام داد.»

آقای کاکر ده‌ها برنامه سیاسی را گرداننده‌گی کرده است و در این راستا جوایز معتبر رسانه‌یی را کسب کرده است.

در همین حال جامعه رسانه‌یی کشور مرگ آقای کاکر را ضایع بزرگ  به خانواده آزادی بیان می‌داند.

زیرک فهیم، مدیر خبر طلوع‌نيوز گفت: «مجاهد کاکر در افغانستان در راستای رشد مطبوعات آزاد نقش بارزی داشت. او سبک خاص خبرنگاری و مدیریت رسانه را انتخاب کرده بود.»

غفور صبوری، از دوستان مجاهد کاکر، گفت: «دو سال پیش در همین روز به علت بیماری که عاید حالش گردیده بود در یکی از شفاخانه‌ها در بیرون از کشور جان به حق سپرد.»

مجاهد کاکر ۵۱ سال عمر داشت، و از وی دو پسر به جا مانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره