Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنتاگون: گروه‌های هراس‌افگن در تلاش انسجام نیرو در افغاستان استند

پنتاگون می‌گوید که داعش و بقیه گروه‌های هراس‌افگن در تلاش انسجام فعالیت‌های شان در افغانستان استند.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در جلسه‌یی مجلس سنای امریکا گفته است که بر بنیاد اطلاعات استخباراتی امریکا، حضور داعش در افغانستان تا اکنون خطر به امنیت ایالات متحده نیست، اما شواهد پنتاگون نشان می‌دهند که داعش و گروه‌های هراس‌افگن دیگر در تلاش انسجام در افغانستان استند.

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: «من حالا نیز باور دارم که این ارزیابی درست است، به گونه‌ی که شما در رسانه‌ها دیده اید و معلومات استخباراتی ما همچنان نشان می‌دهند که داعش و گروه‌های دیگر هراس افگن در تلاش اند تا فعالیت‌های شان را دوباره در افغانستان شکل دهند اما آنان تاهنوز قادر به این کار نشده اند.»

این مقام بلندپایه وزارت دفاع امریکا می‌افزاید که پنتاگون فعالیت‌های داعش را در افغانستان از نزدیک بررسی می‌کند و در صورت تهدید، بر ضد آن اقدامات خواهد کرد.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نگرانی‌ها در مورد داعش بیشتر جنبه سیاسی دارد چون با خروج نیروهای امریکایی این‌ها با فقدان معلومات استخباراتی روبرو اند و از همین خاطر کوشش دارند که پای امارت اسلامی را به معلومات استخباراتی بگشانند.»

اما امارت اسلامی با رد نگرانی امریکا از فعالیت‌های داعش در افغانستان، اطمینان می‌دهد که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند تا با استفاده از افغانستان سبب نا امنی به کشورهای جهان شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تا اکنون ما مرکزهای زیادی آنان را از بین بردیم، داعش اندک استند و چند حمله را در مکتب‌ها و مسجدها انجام داده، دیگر دست‌آوردی ندارند و ما در امنیت جدی هستیم به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم تا دست به نا امنی بزنند.»

پنتاگون: گروه‌های هراس‌افگن در تلاش انسجام نیرو در افغاستان استند

این مقام بلند پایه وزارت دفاع امریکا می‌افزاید که پنتاگون فعالیت‌های داعش را در افغانستان از نزدیک بررسی می‌کند و در صورت تهدید بر ضد آن اقدامات خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

پنتاگون می‌گوید که داعش و بقیه گروه‌های هراس‌افگن در تلاش انسجام فعالیت‌های شان در افغانستان استند.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در جلسه‌یی مجلس سنای امریکا گفته است که بر بنیاد اطلاعات استخباراتی امریکا، حضور داعش در افغانستان تا اکنون خطر به امنیت ایالات متحده نیست، اما شواهد پنتاگون نشان می‌دهند که داعش و گروه‌های هراس‌افگن دیگر در تلاش انسجام در افغانستان استند.

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: «من حالا نیز باور دارم که این ارزیابی درست است، به گونه‌ی که شما در رسانه‌ها دیده اید و معلومات استخباراتی ما همچنان نشان می‌دهند که داعش و گروه‌های دیگر هراس افگن در تلاش اند تا فعالیت‌های شان را دوباره در افغانستان شکل دهند اما آنان تاهنوز قادر به این کار نشده اند.»

این مقام بلندپایه وزارت دفاع امریکا می‌افزاید که پنتاگون فعالیت‌های داعش را در افغانستان از نزدیک بررسی می‌کند و در صورت تهدید، بر ضد آن اقدامات خواهد کرد.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نگرانی‌ها در مورد داعش بیشتر جنبه سیاسی دارد چون با خروج نیروهای امریکایی این‌ها با فقدان معلومات استخباراتی روبرو اند و از همین خاطر کوشش دارند که پای امارت اسلامی را به معلومات استخباراتی بگشانند.»

اما امارت اسلامی با رد نگرانی امریکا از فعالیت‌های داعش در افغانستان، اطمینان می‌دهد که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند تا با استفاده از افغانستان سبب نا امنی به کشورهای جهان شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تا اکنون ما مرکزهای زیادی آنان را از بین بردیم، داعش اندک استند و چند حمله را در مکتب‌ها و مسجدها انجام داده، دیگر دست‌آوردی ندارند و ما در امنیت جدی هستیم به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم تا دست به نا امنی بزنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره