Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمار تازه از سیگر؛ ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که بیش از ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

آقای ساپکو در گزارشی که به کانگره امریکا فرستاده، گفته است که ۷۰ درصد خانواده‌های افغان توانایی تهیه نیاز های اولیه شان را ندارند و جنگ اوکراین بر افزایش بهای مواد غذایی، مواد سوختی و وضعیت بشری در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.

سیگر در این گزارش به رفتار حکومت سرپرست با رسانه‌ها و تخریب تجهیزات نظامی که به ارزش ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالردر اختیار نیروهای افغان قرار داده شده است، نیز پرداخته و وضعیت بشری در افغانستان را وخیم گفته است.

در همین حال، سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل می‌گوید که پنجاه و سه کشور به شمول افغانستان با گرسنگی حاد رو به رو است. این نهاد سازمان ملل ملل در گزارش سالانه‌اش، گفته است که شمار گرسنگان به دلیل جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی به ۱۹۳ میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال‌پار، چهل درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لوکا روسو، تحلیلگر ارشد بحران‌های غذایی سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل گفت: «چانس این بیشتر وجود دارد که ارقام ارایه شده نسبت به ۲۰۲۱ به سبب جنگ اوکرایین افزایش یابد و این برای ما بسیار مهم است؛ کشورهای که با کمبودی حاد مواد غذایی رو به رو هستند، باید این کمبود را کنترول کنیم، اگر تمام توجه بطرف اوکرایین باشد، ما نباید کشورهای دیگررا که با بحران شدید رو به رو هستند، فراموش کنیم.»

بشیر شبیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عامل فقر در افغانستان نبود سرمایه‌گذاری های زیربنایی و نبود برنامه‌های استراتیژیک در بیست سال گذشته از طرف حکومت و جامعه جهانی بوده و جنگ و ناامنی ها نیز تاثیر بلقوه خود را دارد.»

عبد اللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «تحولات اوکراین روی وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی افغانستان تاثیر بسیار اندکی داشته و این موفقیت دستگاه امارت اسلامی را نشان می‌دهد.»

آمار تازه از سیگر؛ ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند

در همین حال، سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل می‌گوید که پنجاه و سه کشور به شمول افغانستان با گرسنگی حاد رو به رو است.

Thumbnail

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که بیش از ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

آقای ساپکو در گزارشی که به کانگره امریکا فرستاده، گفته است که ۷۰ درصد خانواده‌های افغان توانایی تهیه نیاز های اولیه شان را ندارند و جنگ اوکراین بر افزایش بهای مواد غذایی، مواد سوختی و وضعیت بشری در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.

سیگر در این گزارش به رفتار حکومت سرپرست با رسانه‌ها و تخریب تجهیزات نظامی که به ارزش ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالردر اختیار نیروهای افغان قرار داده شده است، نیز پرداخته و وضعیت بشری در افغانستان را وخیم گفته است.

در همین حال، سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل می‌گوید که پنجاه و سه کشور به شمول افغانستان با گرسنگی حاد رو به رو است. این نهاد سازمان ملل ملل در گزارش سالانه‌اش، گفته است که شمار گرسنگان به دلیل جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی به ۱۹۳ میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال‌پار، چهل درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لوکا روسو، تحلیلگر ارشد بحران‌های غذایی سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل گفت: «چانس این بیشتر وجود دارد که ارقام ارایه شده نسبت به ۲۰۲۱ به سبب جنگ اوکرایین افزایش یابد و این برای ما بسیار مهم است؛ کشورهای که با کمبودی حاد مواد غذایی رو به رو هستند، باید این کمبود را کنترول کنیم، اگر تمام توجه بطرف اوکرایین باشد، ما نباید کشورهای دیگررا که با بحران شدید رو به رو هستند، فراموش کنیم.»

بشیر شبیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عامل فقر در افغانستان نبود سرمایه‌گذاری های زیربنایی و نبود برنامه‌های استراتیژیک در بیست سال گذشته از طرف حکومت و جامعه جهانی بوده و جنگ و ناامنی ها نیز تاثیر بلقوه خود را دارد.»

عبد اللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «تحولات اوکراین روی وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی افغانستان تاثیر بسیار اندکی داشته و این موفقیت دستگاه امارت اسلامی را نشان می‌دهد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره