Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعال شدن ۳ توربین تولید برقِ بند سلما در اثر باران‌های پسین

مسوولان محلی در بند سلما در هرات می‌گویند که در نتیجه باران و افزایش آب در ذخیره این بند، سه توربین تولید برق بند سلما فعال شده اند و بیش از چهل میگاوات برقِ تولید بند سلما وارد شبکه برق شهر هرات شده است.

برکت های رحیمی، مسوول تخنیکی بند سلما گفت: «سه توربین تولید برق روشن است، تولید برق و مقدار آب که به غرض استفاده هشت ولسوالی است در حال اجرا است.»

سردار ولی مزمل، رییس حوزه دریایی هرات گفت: «فعلا آب این بند مختص ولسوالی‌های زنده‌جان، گزری و ولسوالی انجیل می‌باشد و چند روز بعد به ولسوالی‌های ادرو و کوهسان می‌رسد. ما این را به گونه‌یی ترتیب کرده ایم که هشت ولسوالی تحت پوشش این باشد.»

در حال حاضر در هر ثانیه هشتاد متر مکعب آب از بند سلما خارج می‌شود. 

رها شدن آب بند سلما نوید خوش به کشاورزان است. کشاورزانی که با گرم شدن هوا کامِ زمین‌های کشاورزی و باغ‌های میوه شان خشک شده است.

جاری شدن آب این بند، هزاران هکتار زمین کشاورزی و باغ‌های میوه را در هشت ولسوالی هرات سیرآب کرده است.

پیر محمد حلیمی، رییس زراعت و آبیاری هرات گفت: «تلاش ما جریان دارد که تا آب بند سلما را برای این ولسوالی‌ها برسانیم.»

همزمان با گرم شدن هوا، رسیدن آب بند سلما به زمین‌های کشاروزی و باغ‌های میوه در زمینه افزایش فرآورده‌های کشاورزی در هرات مهم خوانده می‌شود. 

بشیر احمد احمدی، آگاه امور زراعتی گفت: «اگر آب بند سلما به هرات بخصوص به ولسوالی‌های غرب هرات، مثل ولسوالی کوهسان، غوریان، زنده‌جان و قسمت‌های از ولسوالی گذره نمی‌بود ما حاصلات خود را از دست می‌دادیم.»

زمین‌های کشاورزی و باغ‌های میوه در ولسوالی‌های چشت، اوبه، پشتون زرغون، گذره، انجیل، زنده جان، غوریان و کهسان هرات از آب بند سلما آبیاری می‌شوند.

در چند سال گذشته به علت خشکسالی در آخر بهار و فصل تابستان که زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به آب کافی نیاز دارند آب بند سلما به بیشتر ولسوالی‌های زیر پوشش این بند نمی‌رسد.

فعال شدن ۳ توربین تولید برقِ بند سلما در اثر باران‌های پسین

در حال حاضر در هر ثانیه هشتاد متر مکعب آب از بند سلما خارج می‌شود. 

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در بند سلما در هرات می‌گویند که در نتیجه باران و افزایش آب در ذخیره این بند، سه توربین تولید برق بند سلما فعال شده اند و بیش از چهل میگاوات برقِ تولید بند سلما وارد شبکه برق شهر هرات شده است.

برکت های رحیمی، مسوول تخنیکی بند سلما گفت: «سه توربین تولید برق روشن است، تولید برق و مقدار آب که به غرض استفاده هشت ولسوالی است در حال اجرا است.»

سردار ولی مزمل، رییس حوزه دریایی هرات گفت: «فعلا آب این بند مختص ولسوالی‌های زنده‌جان، گزری و ولسوالی انجیل می‌باشد و چند روز بعد به ولسوالی‌های ادرو و کوهسان می‌رسد. ما این را به گونه‌یی ترتیب کرده ایم که هشت ولسوالی تحت پوشش این باشد.»

در حال حاضر در هر ثانیه هشتاد متر مکعب آب از بند سلما خارج می‌شود. 

رها شدن آب بند سلما نوید خوش به کشاورزان است. کشاورزانی که با گرم شدن هوا کامِ زمین‌های کشاورزی و باغ‌های میوه شان خشک شده است.

جاری شدن آب این بند، هزاران هکتار زمین کشاورزی و باغ‌های میوه را در هشت ولسوالی هرات سیرآب کرده است.

پیر محمد حلیمی، رییس زراعت و آبیاری هرات گفت: «تلاش ما جریان دارد که تا آب بند سلما را برای این ولسوالی‌ها برسانیم.»

همزمان با گرم شدن هوا، رسیدن آب بند سلما به زمین‌های کشاروزی و باغ‌های میوه در زمینه افزایش فرآورده‌های کشاورزی در هرات مهم خوانده می‌شود. 

بشیر احمد احمدی، آگاه امور زراعتی گفت: «اگر آب بند سلما به هرات بخصوص به ولسوالی‌های غرب هرات، مثل ولسوالی کوهسان، غوریان، زنده‌جان و قسمت‌های از ولسوالی گذره نمی‌بود ما حاصلات خود را از دست می‌دادیم.»

زمین‌های کشاورزی و باغ‌های میوه در ولسوالی‌های چشت، اوبه، پشتون زرغون، گذره، انجیل، زنده جان، غوریان و کهسان هرات از آب بند سلما آبیاری می‌شوند.

در چند سال گذشته به علت خشکسالی در آخر بهار و فصل تابستان که زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به آب کافی نیاز دارند آب بند سلما به بیشتر ولسوالی‌های زیر پوشش این بند نمی‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره