Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌های جهانی به فرمان رعایت حجاب در افغانستان

فرمان تازه رهبر امارت اسلامی مبنی بر رعایت حجاب از سوی زنان و دختران در افعانستان که روز شنبه همگانی شد، با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شده است.

دبیرکل سازمن ملل، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر درافغانستان، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان و دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در پیام‌های جداگانه از اعلام این فرمان ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان از امارت اسلامی خواسته تا چنین اقدام‌ها را پایان بخشیده و تعهداتی را که سپردند، عملی سازند.

دیده‌بان حقوق بشر؛ اتحادیه اروپا، وزارت های خارجه کشور های کانادا و آلمان و برخی نهادها و چهره‌های دیگر خواهان وضاحت در باره شده‌اند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در صفحه تویتراش نگاشته است که نگران این فرمان است. آقای گوترش یک بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا به تعهداتی که سپردند، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، پا بند باشند.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان در تویتی در واکنش به طرح تازه امارت اسلامی در باره حجاب زنان، گفته است که امارت اسلامی به جای آنکه به بحران اقتصادی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان رسیده‌گی کند، به «سرکوب کردن» زنان و دختران ادامه می‌دهد.

خانم امیری خواهان پایان دادن به «این اقدامات ظالمانه»، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و دسترسی زنان به کار نیز شده است.

هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) همچنان ساعاتی پس از همگانی شدن این فرمان، در یک اعلامیه گفته است از تصمیمی که همه زنان باید در اماکن عمومی صورت خود را بپوشانند و زنان تنها در صورت ضرورت باید از خانه بیرون شوند و نقض این دستورالعمل منجر به مجازات یکی از اعضای مرد خانواده خواهد شد، عمیقا نگران است.

یوناما افزوده است که خواهان ملاقات با مقام‌های امارت اسلامی در پیوند به این فرمان است و همچنان با اعضای جامعه بین‌المللی در مورد پیامدهای آن مشورت خواهد کرد.

جاسپر ویک، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان هم نسبت به فرمان رعایت حجاب از سوی امارت اسلامی در افغانستان واکنش نشان داده است. آقای ویک با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تویتراش می‌نویسد که انسان‌ها آزاد و با حقوق برابر زاده شده‌اند.

این در حالی‌ست که در طرح توضیحی و تطبیقی که از سوی رهبر امارت اسلامی تایید شده است، از چگونه گی پوشش زنان یاد آوری شده است و در بخش آخر آن برای بانوانی که از دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب را رعایت نکنند، تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.

واکنش‌های جهانی به فرمان رعایت حجاب در افغانستان

آقای گوترش یک بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا به تعهداتی که سپردند، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، پا بند باشند.

Thumbnail

فرمان تازه رهبر امارت اسلامی مبنی بر رعایت حجاب از سوی زنان و دختران در افعانستان که روز شنبه همگانی شد، با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شده است.

دبیرکل سازمن ملل، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر درافغانستان، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان و دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در پیام‌های جداگانه از اعلام این فرمان ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان از امارت اسلامی خواسته تا چنین اقدام‌ها را پایان بخشیده و تعهداتی را که سپردند، عملی سازند.

دیده‌بان حقوق بشر؛ اتحادیه اروپا، وزارت های خارجه کشور های کانادا و آلمان و برخی نهادها و چهره‌های دیگر خواهان وضاحت در باره شده‌اند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در صفحه تویتراش نگاشته است که نگران این فرمان است. آقای گوترش یک بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا به تعهداتی که سپردند، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، پا بند باشند.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان در تویتی در واکنش به طرح تازه امارت اسلامی در باره حجاب زنان، گفته است که امارت اسلامی به جای آنکه به بحران اقتصادی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان رسیده‌گی کند، به «سرکوب کردن» زنان و دختران ادامه می‌دهد.

خانم امیری خواهان پایان دادن به «این اقدامات ظالمانه»، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و دسترسی زنان به کار نیز شده است.

هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) همچنان ساعاتی پس از همگانی شدن این فرمان، در یک اعلامیه گفته است از تصمیمی که همه زنان باید در اماکن عمومی صورت خود را بپوشانند و زنان تنها در صورت ضرورت باید از خانه بیرون شوند و نقض این دستورالعمل منجر به مجازات یکی از اعضای مرد خانواده خواهد شد، عمیقا نگران است.

یوناما افزوده است که خواهان ملاقات با مقام‌های امارت اسلامی در پیوند به این فرمان است و همچنان با اعضای جامعه بین‌المللی در مورد پیامدهای آن مشورت خواهد کرد.

جاسپر ویک، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان هم نسبت به فرمان رعایت حجاب از سوی امارت اسلامی در افغانستان واکنش نشان داده است. آقای ویک با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تویتراش می‌نویسد که انسان‌ها آزاد و با حقوق برابر زاده شده‌اند.

این در حالی‌ست که در طرح توضیحی و تطبیقی که از سوی رهبر امارت اسلامی تایید شده است، از چگونه گی پوشش زنان یاد آوری شده است و در بخش آخر آن برای بانوانی که از دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب را رعایت نکنند، تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره