Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار ایالات متحده امریکا از افزایش فشارها بر امارت اسلامی

در ادامه واکنش‌های گسترده جهانی به فرمان رهبر امارت اسلامی در باره پوشش زنان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هشدار می‌دهد که اگر طالبان سیاست‌ های شان را در باره زنان تغییر ندهند، امریکا فشار ها را بر آنان بیشتر خواهد ساخت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت:«نکته ما این نبود که طالبان کنونی از طالبان که در سال های پیش بودند، متفاوت استند؛ بحث ما همواره با متحدان بین‌المللی مان این بوده است که ما منابع را که به عنوان ابزار های فشار بر طالبان استفاده کنیم، در دست داریم. گام‌های را برای افزایش فشار بر طالبان بر خواهیم داشت تا آنان در تصمیم‌های شان تجدیدنظر کرده و به آنچه که وعده داده اند، عمل نمایند.»

اما امارت اسلامی در واکنش به این هشدار وزارت خارجه امریکا می‌گوید که فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره حجاب زنان در افغانستان موضوع داخلی افغانستان است و می‌افزاید که کشور های دیگر نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله نمایند و به جای زورگویی اختلاف‌های شان را از راه های دیپلوماتیک حل بسازند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«از امریکا می‌خواهیم که به جای زورگویی کوشش نماید که از راه دیپلوماتیک و به گونه رسمی به سایر مشکلات و نگرانی‌ها رسیده‌گی شود.»

در همین حال، جنبش زنان مقتدر افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره پوشش بانوان در کشور به روز سه‌شنبه به جاده‌های پایتخت برآمدند و دست به اعتراض زدند.

آنان با پخش اعلامیه‌یی خواهان بازنگری فرمان امارت اسلامی در باره پوشش زنان شدند.

مونسه مبارز، رییس جنبش مقتدر زنان افغانستان، گفت:«زنان افغانستان هیچ گاه یک شیوه و روش را که ناشی از ظلم و از اندیشه های یک گروه کوچک است نمی پذیرد و تا آخرین نفس در این باره استاده گی و مقاومت خواهد کرد.»

از سوی هم، ملاله یوسفزی، فعال آموزش و پرورش، وزیران خارجه آسترالیا، ناروی و رییس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در واکنش به فرمان پوشش زنان از سوی امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که در باره حقوق زنان در افغانستان بر مقام های امارت اسلامی فشار بیاورند.

سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان در سازمان ملل متحد، می‌گوید:«ما زنان سازمان ملل متحد فورا از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهیم که به تعهدات شان بر بنیاد قوانین حقوق بشر به حقوق زنان و دختران، به حرکت های مستقل زنان و دختران، حق کار، تحصیل و آزادی فردی دختران حرمت گذاشته و اجازه دهند تا آنان خودشان تصمیم گیرنده باشند.»

این در حالی‌ست که پیش از این مسوولان امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی فرمانی را در باره پوشش زنان همه‌گانی ساختند که بر بنیاد آن سرکشی از این فرمان مجازات خواهد داشت.

هشدار ایالات متحده امریکا از افزایش فشارها بر امارت اسلامی

جنبش زنان مقتدر افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره پوشش بانوان به روز سه‌شنبه به جاده‌های پایتخت برآمدند و دست به اعتراض زدند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه واکنش‌های گسترده جهانی به فرمان رهبر امارت اسلامی در باره پوشش زنان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هشدار می‌دهد که اگر طالبان سیاست‌ های شان را در باره زنان تغییر ندهند، امریکا فشار ها را بر آنان بیشتر خواهد ساخت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت:«نکته ما این نبود که طالبان کنونی از طالبان که در سال های پیش بودند، متفاوت استند؛ بحث ما همواره با متحدان بین‌المللی مان این بوده است که ما منابع را که به عنوان ابزار های فشار بر طالبان استفاده کنیم، در دست داریم. گام‌های را برای افزایش فشار بر طالبان بر خواهیم داشت تا آنان در تصمیم‌های شان تجدیدنظر کرده و به آنچه که وعده داده اند، عمل نمایند.»

اما امارت اسلامی در واکنش به این هشدار وزارت خارجه امریکا می‌گوید که فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره حجاب زنان در افغانستان موضوع داخلی افغانستان است و می‌افزاید که کشور های دیگر نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله نمایند و به جای زورگویی اختلاف‌های شان را از راه های دیپلوماتیک حل بسازند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«از امریکا می‌خواهیم که به جای زورگویی کوشش نماید که از راه دیپلوماتیک و به گونه رسمی به سایر مشکلات و نگرانی‌ها رسیده‌گی شود.»

در همین حال، جنبش زنان مقتدر افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره پوشش بانوان در کشور به روز سه‌شنبه به جاده‌های پایتخت برآمدند و دست به اعتراض زدند.

آنان با پخش اعلامیه‌یی خواهان بازنگری فرمان امارت اسلامی در باره پوشش زنان شدند.

مونسه مبارز، رییس جنبش مقتدر زنان افغانستان، گفت:«زنان افغانستان هیچ گاه یک شیوه و روش را که ناشی از ظلم و از اندیشه های یک گروه کوچک است نمی پذیرد و تا آخرین نفس در این باره استاده گی و مقاومت خواهد کرد.»

از سوی هم، ملاله یوسفزی، فعال آموزش و پرورش، وزیران خارجه آسترالیا، ناروی و رییس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در واکنش به فرمان پوشش زنان از سوی امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که در باره حقوق زنان در افغانستان بر مقام های امارت اسلامی فشار بیاورند.

سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان در سازمان ملل متحد، می‌گوید:«ما زنان سازمان ملل متحد فورا از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهیم که به تعهدات شان بر بنیاد قوانین حقوق بشر به حقوق زنان و دختران، به حرکت های مستقل زنان و دختران، حق کار، تحصیل و آزادی فردی دختران حرمت گذاشته و اجازه دهند تا آنان خودشان تصمیم گیرنده باشند.»

این در حالی‌ست که پیش از این مسوولان امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی فرمانی را در باره پوشش زنان همه‌گانی ساختند که بر بنیاد آن سرکشی از این فرمان مجازات خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره