Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش برنامه جهانی غذا از افزایش گرسنه‌گی در افغانستان

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه بار دیگر از افزایش گرسنه‌گی در افغانستان هشدار می‌دهد.

این سازمان می گوید که نزده اعشاریه هفت میلیون تن از شهروندان افغانستان با گرسنه‌گی شدید رو به رو استند. به گفته این سازمان خشکسالی طولانی و بحران عمیق اقتصادی معیشت میلیون‌ها تن را در سراسر افغانستان تهدید خواهد کرد.

فوران قفر و تنگدستی را در جاده‌های کابل به ساده‌گی می‌توان دید، چنانکه مردمانی زیادی در روی جاده‌ها و در فاصله‌های بسیار کم از یکدیگر در انتظار کمک و لقمه نانی استند.

عزیز الله، نیازمند، گفت:«در کارهای ساختمانی بلدیت کامل دارم، اما کار نیست. کراچی‌ام را گرفته سر سرک می‌آیم، روز بیست روپه کار می‌کنم. دوازده نفر نان خور دارم.»
 
نه تنها عزیز الله بل هزاران تن دیگر سرنوشت همانند او را در افغانستان دارند.

یک خانم نیازمند، می‌گوید:«من بیوه استم، چهار یا پنج ماه می‌شود که همینجا گدایی می‌کنم. هشت ماه می‌شود که شوهرم را از دست داده‌ام.»

در این میان وزارت اقتصاد می گوید که برنامه راهبردی و برنامه نا امنی غذایی را در نظر دارد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد گفت: «در پلان استراتیژیک بلند مدت وزارت اقتصاد، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان و همچنان ایجاد و توسعه پروژه‌های کلان تجاری و اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.»

این در حالی‌ست که چندی پیش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که تازه ترین ارزیابی سازمان جهانی کار نشان میدهد که در سه ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی ۵۰۰ هزار تن در افغانستان کار های شان را از دست داده اند.

گزارش برنامه جهانی غذا از افزایش گرسنه‌گی در افغانستان

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که ارزیابی سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که در ۳ ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۰۰ هزار تن در افغانستان کار های شان را از دست داده اند.

Thumbnail

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه بار دیگر از افزایش گرسنه‌گی در افغانستان هشدار می‌دهد.

این سازمان می گوید که نزده اعشاریه هفت میلیون تن از شهروندان افغانستان با گرسنه‌گی شدید رو به رو استند. به گفته این سازمان خشکسالی طولانی و بحران عمیق اقتصادی معیشت میلیون‌ها تن را در سراسر افغانستان تهدید خواهد کرد.

فوران قفر و تنگدستی را در جاده‌های کابل به ساده‌گی می‌توان دید، چنانکه مردمانی زیادی در روی جاده‌ها و در فاصله‌های بسیار کم از یکدیگر در انتظار کمک و لقمه نانی استند.

عزیز الله، نیازمند، گفت:«در کارهای ساختمانی بلدیت کامل دارم، اما کار نیست. کراچی‌ام را گرفته سر سرک می‌آیم، روز بیست روپه کار می‌کنم. دوازده نفر نان خور دارم.»
 
نه تنها عزیز الله بل هزاران تن دیگر سرنوشت همانند او را در افغانستان دارند.

یک خانم نیازمند، می‌گوید:«من بیوه استم، چهار یا پنج ماه می‌شود که همینجا گدایی می‌کنم. هشت ماه می‌شود که شوهرم را از دست داده‌ام.»

در این میان وزارت اقتصاد می گوید که برنامه راهبردی و برنامه نا امنی غذایی را در نظر دارد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد گفت: «در پلان استراتیژیک بلند مدت وزارت اقتصاد، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان و همچنان ایجاد و توسعه پروژه‌های کلان تجاری و اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.»

این در حالی‌ست که چندی پیش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که تازه ترین ارزیابی سازمان جهانی کار نشان میدهد که در سه ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی ۵۰۰ هزار تن در افغانستان کار های شان را از دست داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره