Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: بازماندگان شهدا و معلولین را بررسی مجدد می‌کنیم

وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که پنجاه درصد آمار و ارقام ثبت شده از بازماندگان شهدا و معلولین در کشور که در حکومت پیشین همچون مستحقین ثبت شده اند، خیالی اند.

وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که به همین علت بررسی و تشخیص بازماندگان حقیقی جان باخته‌گان، ریاست‌های وزارت شهدا و معلولین در ولایت‌ها روند ثبت و بررسی بازماندگان شهدا را آغاز کرده است.

مفتی فیصل، رییس نشرات وزارت شهدا و معلولین گفت: «با تاسف می‌گویم که اداره قبلی بیشتر بر جعل و تزویر بنا شده بود. چند روز پیش با رییسان ولایتی من به تماس شدم و و از آنها راپور گرفتم، هر ولایت از سی درصد کم ندارد. سی و پنج درصد و یا چهل درصد کم ندارد. بعضی ولایت‌ها وجود دارند که حتی پنجاه درصد هم جعل و تزویر دارد.»

شمس الدین زهیر، رییس شهدا و معلولین کابل گفت: «پس از فرمان رهبری امارت اسلامی، ما روند ثبت معلولین، معیوبین و ورثه شهدا را در کابل اغاز کردیم. در حکومت گذشته ۲۲۵۰۰ تن به عنوان معلول به ثبت رسیده بود، که ریاست شهدا و معلولین کابل پس از ثبت ۱۷۰۰۰ تن را به عنوان معلول و معیوب حقیقی در کابل به ثبت رساند، که ۷۰۰۰ اش خیالی بودند.»

رییس نشرات وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که آمار معلولین ولایت بامیان در حکومت پیشین سه و هزار و ششصد تن بوده، اما پس از بررسی روشن شد که تنها یک هزار و سه صد تن آنان از مستحقین واقعی اند.

مفتی فیصل، رییس نشرات وزارت شهدا و معلولین گفت: «مثلا در میان ولایت‌های افغانستان اول بامیان است که هشتاد فیصد جعل و تزویر دارد. مثلا در ولایت سرپل تقریبا دو و نیم هزار معلولین در اداره قبلی ثبت شده بود که با شروع برنامه ثبت و بررسی وزارت شهدا و معلولین یک هزار و سه صد تن مراجعه کردند، از این میان  تنها هفت صد و چهل و سه تن مستحق بودند. و در لایت بامیان ۳۶۰۰ تن به عنوان معلول ثبت شده بود که ۳۱۰۰ تن ثبت کردند از این میان تنها ۱۳۰۰ تن مستحق بودند.»

این در حالی‌ست که برخی از خانواده‌های شهدا و کارمندان این وزارت از آنچه که نگرفتن امتیازات شان می‌دانند، شکایت دارند.

محمد خالد که چهار سال پیش در نتیجه برخورد گلوله از ناحیه سر، پا و کمر زخمی شده، برای ثبت نام به ریاست شهدا و معلولین کابل آمده است.

محمد خالد، معلول گفت: «من برای گرفتن تنخواه‌ام به وزارت شهدا و معلولین رفتم.  آنجا به من گفتند که تو به مدیریت منابع بشری ریاست شهدا و معلولین کابل برو، وقتی اینجا آمدم من را به عنوان معلول ثبت و راجستر کردند، و منتظر استم تا هر زمانی که پیسه تنخواه من به حساب بانکی‌ام برسد تا از بانک بگیرم.»

به گفته وزارت شهدا و معلولین پیش از این روند ثبت معلولین و معیوبین در سراسر کشور آغاز شده بود که تا اکنون در روند ثبت و بررسی تازه این وزارت نود و هفت هزار و هفت صد و هفتاد و چهار تن همچون معلول و معیوب به ثبت رسیده است.

مسوولان: بازماندگان شهدا و معلولین را بررسی مجدد می‌کنیم

این در حالی‌ست که برخی از خانواده‌های شهدا و کارمندان این وزارت از آنچه که نگرفتن امتیازات شان می‌دانند، شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که پنجاه درصد آمار و ارقام ثبت شده از بازماندگان شهدا و معلولین در کشور که در حکومت پیشین همچون مستحقین ثبت شده اند، خیالی اند.

وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که به همین علت بررسی و تشخیص بازماندگان حقیقی جان باخته‌گان، ریاست‌های وزارت شهدا و معلولین در ولایت‌ها روند ثبت و بررسی بازماندگان شهدا را آغاز کرده است.

مفتی فیصل، رییس نشرات وزارت شهدا و معلولین گفت: «با تاسف می‌گویم که اداره قبلی بیشتر بر جعل و تزویر بنا شده بود. چند روز پیش با رییسان ولایتی من به تماس شدم و و از آنها راپور گرفتم، هر ولایت از سی درصد کم ندارد. سی و پنج درصد و یا چهل درصد کم ندارد. بعضی ولایت‌ها وجود دارند که حتی پنجاه درصد هم جعل و تزویر دارد.»

شمس الدین زهیر، رییس شهدا و معلولین کابل گفت: «پس از فرمان رهبری امارت اسلامی، ما روند ثبت معلولین، معیوبین و ورثه شهدا را در کابل اغاز کردیم. در حکومت گذشته ۲۲۵۰۰ تن به عنوان معلول به ثبت رسیده بود، که ریاست شهدا و معلولین کابل پس از ثبت ۱۷۰۰۰ تن را به عنوان معلول و معیوب حقیقی در کابل به ثبت رساند، که ۷۰۰۰ اش خیالی بودند.»

رییس نشرات وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که آمار معلولین ولایت بامیان در حکومت پیشین سه و هزار و ششصد تن بوده، اما پس از بررسی روشن شد که تنها یک هزار و سه صد تن آنان از مستحقین واقعی اند.

مفتی فیصل، رییس نشرات وزارت شهدا و معلولین گفت: «مثلا در میان ولایت‌های افغانستان اول بامیان است که هشتاد فیصد جعل و تزویر دارد. مثلا در ولایت سرپل تقریبا دو و نیم هزار معلولین در اداره قبلی ثبت شده بود که با شروع برنامه ثبت و بررسی وزارت شهدا و معلولین یک هزار و سه صد تن مراجعه کردند، از این میان  تنها هفت صد و چهل و سه تن مستحق بودند. و در لایت بامیان ۳۶۰۰ تن به عنوان معلول ثبت شده بود که ۳۱۰۰ تن ثبت کردند از این میان تنها ۱۳۰۰ تن مستحق بودند.»

این در حالی‌ست که برخی از خانواده‌های شهدا و کارمندان این وزارت از آنچه که نگرفتن امتیازات شان می‌دانند، شکایت دارند.

محمد خالد که چهار سال پیش در نتیجه برخورد گلوله از ناحیه سر، پا و کمر زخمی شده، برای ثبت نام به ریاست شهدا و معلولین کابل آمده است.

محمد خالد، معلول گفت: «من برای گرفتن تنخواه‌ام به وزارت شهدا و معلولین رفتم.  آنجا به من گفتند که تو به مدیریت منابع بشری ریاست شهدا و معلولین کابل برو، وقتی اینجا آمدم من را به عنوان معلول ثبت و راجستر کردند، و منتظر استم تا هر زمانی که پیسه تنخواه من به حساب بانکی‌ام برسد تا از بانک بگیرم.»

به گفته وزارت شهدا و معلولین پیش از این روند ثبت معلولین و معیوبین در سراسر کشور آغاز شده بود که تا اکنون در روند ثبت و بررسی تازه این وزارت نود و هفت هزار و هفت صد و هفتاد و چهار تن همچون معلول و معیوب به ثبت رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره