Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از ادعای تلفات و شکنجه غیرنظامیان در پنجشیر

سفیراتحادیه اروپا برای افغانستان و سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از پخش گزارش‌ها در باره تلفات غیرنظامیان در پنجشیر ابراز نگرانی می‌کنند.

این در حالی‌ست که گزارش‌هایی در روز های اخیر از وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در پنجشیر، تخار و اندراب پحش شد، اکنون وون برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که نگران چنین گزارش‌ها در باره کشتار غیرنظامیان در پنجشیر است.

وون برنت در این باره گفته است: «نگران گزارش‌های کشتار غیرنظامیان و سوء رفتار در پنجشیر استیم. ما از بهر جان باختن بی گناهان اندوهگین استیم. با درنظرداشت این اوضاع بار دیگر نیاز به یک راه حل فراگیر، دیرهنگام در حکومت داری، احساس می‌شود.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در تویتی گفته که کشتار غیرنظامیان در پنجشیر، تخار و اندراب باید متوقف شوند.

فرح مصطفوی، فعال حقوق بشر، گفت: «مردم افغانستان از طرفین جنگ تقاضا دارند که تا اصول و قواعد جنگ وصلح را رعایت کرده تا از این بیش قربانی از مردم بی صدای افغانستان نگیرند.»

اما امارت اسلامی ادعا های وارد شدن تلفات به غیرنظامیان را در این بخش‌ها رد می‌کند. مقام‌های محلی در پنجشیر نیز بدرفتاری و جان باختن غیرنظامیان را نمی‌پذیرند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اجازه نمی‌دهند کسی را که امنیت کشور ما را اخلال کند و در مورد شایعات که گویا به افراد ملکی زیانی رسیده باشد، این را ما به گونه کامل و جدی رد می‌نماییم.»

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «در شرایط فعلی، پنجشیر کاملا امن است، هیچ درگیری در داخل پنجشیر صورت نگرفته است. شنکنجه نظامیان که از طرف برخی از افراد دامن زده می‌شود، کاملا یک بحث دورغ است. اینجا هیچ کسی مورد شکنجه قرار نگرفته است.»

ویدیوهایی هم از وقوع درگیری‌ها تازه میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه مقاومت در پنجشیر پخش شده‌اند، اما امارت اسلامی می‌گوید اوضاع اکنون در پنجشیر به حالت عادی برگشته و عملیات‌های تصفیه‌یی افزون بر پنجشیر در اندراب‌ها نیز ادامه دارند.

همزمان با این، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با توماس نکلاسون، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که جامعه جهانی نباید از هیچ گروه مخالف مسلح امارت اسلامی پشتیبانی کند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «با تاکید به معاهده دوحه، گفتند که خاک افغانستان به کسی تهدید نباشد و از دنیا هم می‌خواهیم که مخالفان مسلح کمک نکنند.»

جبهه مقاومت در روز های اخیر ادعا کرده است که به نیروهای امارت اسلامی تلفات وارد کرده و بخش‌هایی از چند ولسوالی در پنجشیر، بغلان و تخار را به اداره شان درآورده‌اند، اما امارت اسلامی همواره این ادعا ها را رد کرده است.

نگرانی از ادعای تلفات و شکنجه غیرنظامیان در پنجشیر

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با توماس نکلاسون، گفته است که جامعه جهانی نباید از هیچ گروه مخالف مسلح امارت اسلامی پشتیبانی کند.

تصویر بندانگشتی

سفیراتحادیه اروپا برای افغانستان و سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از پخش گزارش‌ها در باره تلفات غیرنظامیان در پنجشیر ابراز نگرانی می‌کنند.

این در حالی‌ست که گزارش‌هایی در روز های اخیر از وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در پنجشیر، تخار و اندراب پحش شد، اکنون وون برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که نگران چنین گزارش‌ها در باره کشتار غیرنظامیان در پنجشیر است.

وون برنت در این باره گفته است: «نگران گزارش‌های کشتار غیرنظامیان و سوء رفتار در پنجشیر استیم. ما از بهر جان باختن بی گناهان اندوهگین استیم. با درنظرداشت این اوضاع بار دیگر نیاز به یک راه حل فراگیر، دیرهنگام در حکومت داری، احساس می‌شود.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در تویتی گفته که کشتار غیرنظامیان در پنجشیر، تخار و اندراب باید متوقف شوند.

فرح مصطفوی، فعال حقوق بشر، گفت: «مردم افغانستان از طرفین جنگ تقاضا دارند که تا اصول و قواعد جنگ وصلح را رعایت کرده تا از این بیش قربانی از مردم بی صدای افغانستان نگیرند.»

اما امارت اسلامی ادعا های وارد شدن تلفات به غیرنظامیان را در این بخش‌ها رد می‌کند. مقام‌های محلی در پنجشیر نیز بدرفتاری و جان باختن غیرنظامیان را نمی‌پذیرند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اجازه نمی‌دهند کسی را که امنیت کشور ما را اخلال کند و در مورد شایعات که گویا به افراد ملکی زیانی رسیده باشد، این را ما به گونه کامل و جدی رد می‌نماییم.»

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «در شرایط فعلی، پنجشیر کاملا امن است، هیچ درگیری در داخل پنجشیر صورت نگرفته است. شنکنجه نظامیان که از طرف برخی از افراد دامن زده می‌شود، کاملا یک بحث دورغ است. اینجا هیچ کسی مورد شکنجه قرار نگرفته است.»

ویدیوهایی هم از وقوع درگیری‌ها تازه میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه مقاومت در پنجشیر پخش شده‌اند، اما امارت اسلامی می‌گوید اوضاع اکنون در پنجشیر به حالت عادی برگشته و عملیات‌های تصفیه‌یی افزون بر پنجشیر در اندراب‌ها نیز ادامه دارند.

همزمان با این، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با توماس نکلاسون، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که جامعه جهانی نباید از هیچ گروه مخالف مسلح امارت اسلامی پشتیبانی کند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «با تاکید به معاهده دوحه، گفتند که خاک افغانستان به کسی تهدید نباشد و از دنیا هم می‌خواهیم که مخالفان مسلح کمک نکنند.»

جبهه مقاومت در روز های اخیر ادعا کرده است که به نیروهای امارت اسلامی تلفات وارد کرده و بخش‌هایی از چند ولسوالی در پنجشیر، بغلان و تخار را به اداره شان درآورده‌اند، اما امارت اسلامی همواره این ادعا ها را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره