Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حقانی: نزدیک به ۵۰ مقام حکومت پیشین به کشور برگشته است

انس حقانی، یک عضو کمیسیون «تماس با شخصیت‌های افغان» به طلوع‌نیوز می‌گوید که نزدیک به پنجاه تن از مقام‌های حکومت پیشین به شمول چند وزیر به کشور برگشته اند.

این عضو ارشد امارت اسلامی که عضویت کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان را نیز دارد، می‌افزاید که هرچند تا هنوز کارشیوه این کمیسیون نهایی نشده؛ اما برای برگشت این سیاستگران به گونه فوق العاده زمینه سازی شده است.

انس حقانی، عضو کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، گفت: «ما زمینه سازی کردیم، بسیار زیاد مردم‌ها که در حکومت قبلی بحیث وزیرها و معین‌ها بود آنها آمده بخیر.»

آقای حقانی نامی از برگشت کننده‌گان نمی‌برد و هنوز روشن نیست که مقام‌های که به کشور برگشته‌اند، کی ها اند؟

برخی از سیاستگران افغان در باره چگونگی برگشت چهره‌های سیاسی این گونه دیدگاه دارند.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «آنهای که در سر شان یک چیزی است و سیاست می‌کنند، آنها در درجه اول مشروعیت نظام را می‌خواهند، در درجه دوم انتخابات می‌خواهند و در درجه سوم سیستم نظام را می‌خواهند و از کل اش کرده مهمتر همین هیات سیاسیون که در داخل افغانستان است، اینها چقدر راجع به آینده افغانستان همراه با آنان صحبت کرده اند که اینها به اروپا و امریکا دست دراز کردند.»

در همین حال، اعضای کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان روز گذشته (چهارشنبه) در نشستی در باره زمینه‌سازی برای برگشت مقام‌های حکومت پیشین، به کشور گفت‌وگو کرده اند.

پس از سرنگونی حکومت پیشین، بسیاری مقام‌های حکومت پیشین و سیاست‌گران کشور را ترک کرده اند.

حقانی: نزدیک به ۵۰ مقام حکومت پیشین به کشور برگشته است

آقای حقانی نامی از برگشت کننده‌گان نمی‌برد و هنوز روشن نیست که مقام‌های که به کشور برگشته‌اند، کی ها اند؟

تصویر بندانگشتی

انس حقانی، یک عضو کمیسیون «تماس با شخصیت‌های افغان» به طلوع‌نیوز می‌گوید که نزدیک به پنجاه تن از مقام‌های حکومت پیشین به شمول چند وزیر به کشور برگشته اند.

این عضو ارشد امارت اسلامی که عضویت کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان را نیز دارد، می‌افزاید که هرچند تا هنوز کارشیوه این کمیسیون نهایی نشده؛ اما برای برگشت این سیاستگران به گونه فوق العاده زمینه سازی شده است.

انس حقانی، عضو کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، گفت: «ما زمینه سازی کردیم، بسیار زیاد مردم‌ها که در حکومت قبلی بحیث وزیرها و معین‌ها بود آنها آمده بخیر.»

آقای حقانی نامی از برگشت کننده‌گان نمی‌برد و هنوز روشن نیست که مقام‌های که به کشور برگشته‌اند، کی ها اند؟

برخی از سیاستگران افغان در باره چگونگی برگشت چهره‌های سیاسی این گونه دیدگاه دارند.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «آنهای که در سر شان یک چیزی است و سیاست می‌کنند، آنها در درجه اول مشروعیت نظام را می‌خواهند، در درجه دوم انتخابات می‌خواهند و در درجه سوم سیستم نظام را می‌خواهند و از کل اش کرده مهمتر همین هیات سیاسیون که در داخل افغانستان است، اینها چقدر راجع به آینده افغانستان همراه با آنان صحبت کرده اند که اینها به اروپا و امریکا دست دراز کردند.»

در همین حال، اعضای کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان روز گذشته (چهارشنبه) در نشستی در باره زمینه‌سازی برای برگشت مقام‌های حکومت پیشین، به کشور گفت‌وگو کرده اند.

پس از سرنگونی حکومت پیشین، بسیاری مقام‌های حکومت پیشین و سیاست‌گران کشور را ترک کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره