Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها بر سخنرانی حمدالله محب در اتحادیه آکسفورد

همزمان با سخنرانی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین در اتحادیه آکسفورد در بریتانیا، ده‌ها تن از افغان‌های مقیم آن کشور دست به اعتراض زدند.

معترضان که در برابر اتحادیه آکسفورد گرد آمده بودند، بر ضد حمدالله محب شعار سردادند و این مقام حکومت پیشین را مسوول سقوط نظام جمهوری خواندند.

در همین حال، در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته، دیده می‌شود که یک افغان مقیم بریتانیا با حمدالله محب برخورد زشت می‌کند.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی حکومت پیشین به روز چهارشنبه در دانشگاه آکسفورد بریتانیا برای سخنرانی در باره علت‌های سقوط نظامی جمهوری در افغانستان دعوت شده بود؛ اما سخنرانی او پر حاشیه شد.

جاوید سنگل، آگاه روابط جهانی، گفت: «یکی از بخش‌های اساسی سقوط افغانستان و از بین بردن ارزش‌های افغانستان ضعیف بودن این شخص بوده، در زمان ماموریت خود نتوانست که ارزش‌های نو را برای افغانستان ایجاد بکند، روابط را با کشورهای مختلف جهان حفظ بکند، احساساتی صحبت نکنند، بدون تحلیل و بدون ارزیابی و بدون درک شرایط افغانستان، منطقه و جهان تصمیم نگیرند.»

حمد الله محب، در بخشی از سخنرانی‌اش یکی از علت‌های سقوط حکومت پیشین را تبلیغات نادرست رسانه‌ها خواند. او در این میان، طلوع‌نیوز را در باره پخش گزارش‌های مربوط به ارتش پیشین، نیز مقصر خواند. 

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی  حکومت پیشین گفت: «حکومت ما سقوط کرد، بخاطریکه هیچ اتحادی برای یک هدف وجود نداشت. رسانه‌های افغانستان تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند که چرا ما نمی‌گوییم که ارتش افغانستان نقاط ضعف دارند و این دقیقا چیزی بود که باعث ضعف روحیه سربازان شد. وقتیکه طلوع‌نیوز گزارش‌های پیهم را پخش می‌کرد که ارتش افغانستان ناتوان است و طالبان پیشرفت می‌کنند و نقاط ضعف در ارتش افغانستان وجود دارد و هیچ ضعف در طالبان وجود ندارد و طالبان تغییر کرده اند، با آنان مصاحبه می‌کرد و ... فکر می‌کنید که اردوی افغانستان این را به نفع خود می‌دانست، کاملا نی.»

پیش از این، هزاران تن از دانش‌جویان و استادان دانشگاه در نامه آنلاین از  اتحادیه آکسفورد خواسته بودند که سخنرانی حمدالله محب را در این دانشگاه ملغا بسازد.

اعتراض‌ها بر سخنرانی حمدالله محب در اتحادیه آکسفورد

پیش از این، هزاران تن از دانش‌جویان و استادان دانشگاه در نامه آنلاین از  اتحادیه آکسفورد خواسته بودند که سخنرانی حمدالله محب را در این دانشگاه ملغا بسازد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با سخنرانی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین در اتحادیه آکسفورد در بریتانیا، ده‌ها تن از افغان‌های مقیم آن کشور دست به اعتراض زدند.

معترضان که در برابر اتحادیه آکسفورد گرد آمده بودند، بر ضد حمدالله محب شعار سردادند و این مقام حکومت پیشین را مسوول سقوط نظام جمهوری خواندند.

در همین حال، در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته، دیده می‌شود که یک افغان مقیم بریتانیا با حمدالله محب برخورد زشت می‌کند.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی حکومت پیشین به روز چهارشنبه در دانشگاه آکسفورد بریتانیا برای سخنرانی در باره علت‌های سقوط نظامی جمهوری در افغانستان دعوت شده بود؛ اما سخنرانی او پر حاشیه شد.

جاوید سنگل، آگاه روابط جهانی، گفت: «یکی از بخش‌های اساسی سقوط افغانستان و از بین بردن ارزش‌های افغانستان ضعیف بودن این شخص بوده، در زمان ماموریت خود نتوانست که ارزش‌های نو را برای افغانستان ایجاد بکند، روابط را با کشورهای مختلف جهان حفظ بکند، احساساتی صحبت نکنند، بدون تحلیل و بدون ارزیابی و بدون درک شرایط افغانستان، منطقه و جهان تصمیم نگیرند.»

حمد الله محب، در بخشی از سخنرانی‌اش یکی از علت‌های سقوط حکومت پیشین را تبلیغات نادرست رسانه‌ها خواند. او در این میان، طلوع‌نیوز را در باره پخش گزارش‌های مربوط به ارتش پیشین، نیز مقصر خواند. 

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی  حکومت پیشین گفت: «حکومت ما سقوط کرد، بخاطریکه هیچ اتحادی برای یک هدف وجود نداشت. رسانه‌های افغانستان تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند که چرا ما نمی‌گوییم که ارتش افغانستان نقاط ضعف دارند و این دقیقا چیزی بود که باعث ضعف روحیه سربازان شد. وقتیکه طلوع‌نیوز گزارش‌های پیهم را پخش می‌کرد که ارتش افغانستان ناتوان است و طالبان پیشرفت می‌کنند و نقاط ضعف در ارتش افغانستان وجود دارد و هیچ ضعف در طالبان وجود ندارد و طالبان تغییر کرده اند، با آنان مصاحبه می‌کرد و ... فکر می‌کنید که اردوی افغانستان این را به نفع خود می‌دانست، کاملا نی.»

پیش از این، هزاران تن از دانش‌جویان و استادان دانشگاه در نامه آنلاین از  اتحادیه آکسفورد خواسته بودند که سخنرانی حمدالله محب را در این دانشگاه ملغا بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره