تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی نماینده بریتانیا از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشستی را در باره افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد.

نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از برگزاری این نشست از وضع محدویت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان سخت نگرانی می‌کند و فرمان پسین امارت اسلامی را در باره پوشش زنان به انتقاد می‌گیرد.

باربارا وودوارد، نماینده برتیانیا در سازمان ملل متحد، گفت:«شورای امنیت فرمان اخیر طالبان را که به زنان و دختران دستور داده اند که تمام صورت شان را بپوشانند و نیز آنان را از بیرون رفتن منع کرده اند، نکوهش می‌کند؛ در بیست سال گذشته زنان افغانستان دست‌آوردهای خوبی داشتند؛ نزدیک به سه و نیم میلیون دختر به مکتب میرفتند؛ زنان در پُست های بلند دولتی کار می‌کردند، اما اکنون طالبان به دنبال نابودی این دست‌آوردها استند.»

نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد باور دارد که وضع این گونه محدویت‌ها بر بانوان افغانستان ناتوانی حکومت کنونی را برای بیرون شدن از بحران کنونی نشان می‌دهد.

باربارا وودوارد گفت:«طالبان می‌خواهند که زنان را کاملا از زنده‌گی عمومی حذف کنند؛ اسلام در مورد حقوق زنان و دختران کاملا روشن گفته است و به حقوق آنان تاکید کرده است؛ اگر طالبان این سیاست‌های شان را عملی سازند، نه مردم افغانستان و نه هم جامعه جهانی برای حکومت آنان احترام خواهند کرد.»

همزمان با این نماینده ناروی نیز از فرمان اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان انتقاد می‌کند و می‌افزاید که حکومت سرپرست امارت اسلامی باید به جای پرداختن به پوشش بانوان به مسایل اقتصادی و سیاسی بیشتر توجه نماید.

تیرنی همیبرک، نماینده ناروی، گفت:«راهکار طالبان بیشتر بر وضع محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران نسبت به حل مشکلات اقتصادی متمرکز است. از زمانیکه طالبان دوباره به قدرت بازگشته اند، زنان از حق دسترسی به آموزش، کار و بخش بهداشت محروم شده اند و این محدویت ها سبب شده اند که به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به درستی رسیده گی نشود.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه، گفت:«اگر واقعن در مورد سرنوشت مردم افغانستان مسوولانه صحبت می‌کردند، نیاز نبود که پشت در بسته صحبت کنند و رسانه‌ها را اجازه می‌دادند تا همه از آنچه که گذشت، آگاه میشد.»

این در حالی‌ست که امارت اسلامی می‌گوید که به حقوق بانوان به شمول حق کار و حق آموزش در چارچوب قوانین اسلامی پابند است.

نگرانی نماینده بریتانیا از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان

نماینده ناروی نیز از فرمان اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان انتقاد می‌کند و می‌افزاید که حکومت سرپرست باید به جای پرداختن به پوشش بانوان، به مسایل اقتصادی و سیاسی بیشتر توجه نماید.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشستی را در باره افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد.

نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از برگزاری این نشست از وضع محدویت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان سخت نگرانی می‌کند و فرمان پسین امارت اسلامی را در باره پوشش زنان به انتقاد می‌گیرد.

باربارا وودوارد، نماینده برتیانیا در سازمان ملل متحد، گفت:«شورای امنیت فرمان اخیر طالبان را که به زنان و دختران دستور داده اند که تمام صورت شان را بپوشانند و نیز آنان را از بیرون رفتن منع کرده اند، نکوهش می‌کند؛ در بیست سال گذشته زنان افغانستان دست‌آوردهای خوبی داشتند؛ نزدیک به سه و نیم میلیون دختر به مکتب میرفتند؛ زنان در پُست های بلند دولتی کار می‌کردند، اما اکنون طالبان به دنبال نابودی این دست‌آوردها استند.»

نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد باور دارد که وضع این گونه محدویت‌ها بر بانوان افغانستان ناتوانی حکومت کنونی را برای بیرون شدن از بحران کنونی نشان می‌دهد.

باربارا وودوارد گفت:«طالبان می‌خواهند که زنان را کاملا از زنده‌گی عمومی حذف کنند؛ اسلام در مورد حقوق زنان و دختران کاملا روشن گفته است و به حقوق آنان تاکید کرده است؛ اگر طالبان این سیاست‌های شان را عملی سازند، نه مردم افغانستان و نه هم جامعه جهانی برای حکومت آنان احترام خواهند کرد.»

همزمان با این نماینده ناروی نیز از فرمان اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان انتقاد می‌کند و می‌افزاید که حکومت سرپرست امارت اسلامی باید به جای پرداختن به پوشش بانوان به مسایل اقتصادی و سیاسی بیشتر توجه نماید.

تیرنی همیبرک، نماینده ناروی، گفت:«راهکار طالبان بیشتر بر وضع محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران نسبت به حل مشکلات اقتصادی متمرکز است. از زمانیکه طالبان دوباره به قدرت بازگشته اند، زنان از حق دسترسی به آموزش، کار و بخش بهداشت محروم شده اند و این محدویت ها سبب شده اند که به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به درستی رسیده گی نشود.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه، گفت:«اگر واقعن در مورد سرنوشت مردم افغانستان مسوولانه صحبت می‌کردند، نیاز نبود که پشت در بسته صحبت کنند و رسانه‌ها را اجازه می‌دادند تا همه از آنچه که گذشت، آگاه میشد.»

این در حالی‌ست که امارت اسلامی می‌گوید که به حقوق بانوان به شمول حق کار و حق آموزش در چارچوب قوانین اسلامی پابند است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره