Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رو آوردن دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم به خیاطی

شماری از دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در هرات به جای ماندن در خانه به آموختن خیاطی و دیگر ساخته‌های دستی رو آورده اند.

این دختران می‌گویند که پس از محروم شدن از مکتب مجبور شده اند که برای نجات از فشارهای روانی از خانه بیرون شوند و یک حرفه تازه بیاموزند. این دانش‌آموزان خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در کشور استند.

عزیزه محمدی، دانش‌آموز صنف دهم که تازه خیاطی آموخته است، برای دیگر دانش‌آموزان دوختن لباس را آموزش می‌دهد.

عزیزه محمدی، دانش آموز صنف دهم به طلوع‌نیوز گفت:«وقتی مکتب بسته شد در خانه حوصله مان به سر آمد و حتا مشکلات روحی و روانی برای مان پیدا شد؛ بعد ما کاری کردیم که اینجا حداقل سرگرم کار باشیم.»

هشتاد زن و دختر در این مجتمع آموزشی در بخش‌های ساخته‌های دستی، کامپیوتر، قرآن کریم و کمک‌های نخستین بهداشتی آموزش می بینند. بیشتر از هشتاد درصد شرکت کننده‌گان این دوره‌های آموزشی دانش‌آموزان مکتب استند.

شکریه احمدی، مسوول انجمن الهام بخش، می گوید:«فعلا تعداد زیادی از شاگردان یعنی هشتاد تن در اینجا می‌آموزند؛ در بخش‌های انگلیسی، سوادآموزی، قرآن شریف، خیاطی، بافنده‌گی و غیره.»

در کنار دختران دانش‌آموز شماری از کارمندان دولت پیشین و خانم‌های خانه نیز در اینجا فن و حرفه می‌آموزند.

نادیه هاشمی، آموزگار، گفت:«آنان در اینجا دوختن وسایل آشپزخانه، پیراهن و غیره را فرا می‌گیریم.»

سمیه عظیمی، آموزگار، می‌گوید:«بیشتر اینان شاگردان مکتب استند و علاقه زیادی دارند چون نوجوان استند و خواهان فراگیری این شغل‌ها اند.»

بیش از هشت ماه می‌شود که دانش‌آموزان دوره های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در کشور به صنف های شان نرفته اند. بسیاری از این دانش‌آموزان همانند عزیزه به خانه ننشسته و به یادگیری زبان های خارجی، کامپیوتر و ساخته های دستی رو آورده اند.

و اما آنان برای بازگشایی مکتب‌های شان لحظه شماری می کنند.

رو آوردن دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم به خیاطی

بیش از هشت ماه می‌شود که دانش‌آموزان دوره های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در کشور به صنف‌های شان نرفته اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در هرات به جای ماندن در خانه به آموختن خیاطی و دیگر ساخته‌های دستی رو آورده اند.

این دختران می‌گویند که پس از محروم شدن از مکتب مجبور شده اند که برای نجات از فشارهای روانی از خانه بیرون شوند و یک حرفه تازه بیاموزند. این دانش‌آموزان خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در کشور استند.

عزیزه محمدی، دانش‌آموز صنف دهم که تازه خیاطی آموخته است، برای دیگر دانش‌آموزان دوختن لباس را آموزش می‌دهد.

عزیزه محمدی، دانش آموز صنف دهم به طلوع‌نیوز گفت:«وقتی مکتب بسته شد در خانه حوصله مان به سر آمد و حتا مشکلات روحی و روانی برای مان پیدا شد؛ بعد ما کاری کردیم که اینجا حداقل سرگرم کار باشیم.»

هشتاد زن و دختر در این مجتمع آموزشی در بخش‌های ساخته‌های دستی، کامپیوتر، قرآن کریم و کمک‌های نخستین بهداشتی آموزش می بینند. بیشتر از هشتاد درصد شرکت کننده‌گان این دوره‌های آموزشی دانش‌آموزان مکتب استند.

شکریه احمدی، مسوول انجمن الهام بخش، می گوید:«فعلا تعداد زیادی از شاگردان یعنی هشتاد تن در اینجا می‌آموزند؛ در بخش‌های انگلیسی، سوادآموزی، قرآن شریف، خیاطی، بافنده‌گی و غیره.»

در کنار دختران دانش‌آموز شماری از کارمندان دولت پیشین و خانم‌های خانه نیز در اینجا فن و حرفه می‌آموزند.

نادیه هاشمی، آموزگار، گفت:«آنان در اینجا دوختن وسایل آشپزخانه، پیراهن و غیره را فرا می‌گیریم.»

سمیه عظیمی، آموزگار، می‌گوید:«بیشتر اینان شاگردان مکتب استند و علاقه زیادی دارند چون نوجوان استند و خواهان فراگیری این شغل‌ها اند.»

بیش از هشت ماه می‌شود که دانش‌آموزان دوره های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در کشور به صنف های شان نرفته اند. بسیاری از این دانش‌آموزان همانند عزیزه به خانه ننشسته و به یادگیری زبان های خارجی، کامپیوتر و ساخته های دستی رو آورده اند.

و اما آنان برای بازگشایی مکتب‌های شان لحظه شماری می کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره