Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت بیش از ۱۳۰ هزار نیروی تازه برای ایجاد ارتش

وزارت دفاع می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار تن در ارتش تازه ثبت و راجستر شده اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که وزارت دفاع تصمیم دارد تا یک ارتش ۱۵۰ هزار نفری را در کشور ایجاد کند که کار در این بخش به شدت ادامه دارد.

آقای خوارزمی گفت: «بیش از ۱۳۰ هزار نفر ثبت شده و این روند دوام دارد. با تکمیل شدن روند ثبت، مردم افغانستان شاهد یک اردوی مجهز، مستقل، متعهد که از امنیت را تامین بکند و از خاک و سرحدات خود دفاع بکنند، خواهند بود.»

در حالی از پیشرفت‌ها در باره ایجاد ارتش تازه سخن زده می‌شود که تا اکنون یونیفرم ارتش مشخص نشده و وزارت دفاغ این کار را زمانگیر می‌داند.

آقای خوارزمی همچنان می‌افزاید بانوانی که درچوکات وزارت دفاع کار می‌کردند، تنخواه شان در حال حاضر پرداخت می‌شود و برخی از آنها در بخش‌هایی از این وزارت فعالیت می‌کنند.

عنایت الله خوارزمی گفت: «بانوانی که در وزارت دفاع بودند، هنوز هم استند، مثلا در قمندانی صحی استند و فعالیت می‌کنند. در بخش‌های دیگر هم که بودند وزارت دفاع و رهبری امارت تصمیم خواهند گرفت. تا فعلن معاش هم داده می‌شود.»

همزمان با این، شماری از آگاهان نظامی تشکیل ارتشی را در کشور موثر می‌دانند که افراد با تجربه و مسلکی در بدنه آن جذب شوند.

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «چیزهای که مورد توجه و مهم است؛ موضوع تعلیم و تربیه، آمادگی‌های فنی، ظرفیت‌های عملیاتی، تجهیزات و بودجه یک ارتش است.»

ثمرسادات، آگاه مسایل نظامی، گفت: «به یک اردوی واقعن ملی، مسلکی، متخصص، بی طرف و متکی به خود ساخته شود.»

شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نظام جمهوریت به ۳۵۲ هزار تن می‌رسید که ۱۹۰ هزار تن آن مربوط به ارتش میش، نیروهایی که با روی کار آمدن امارت اسلامی از هم پاشید.

بربنیاد گزارش‌ها، بسیاری از نظامیانی حکومت پیشین اکنون به کار های شخصی و در بعضی موارد به کارهای شاقه روی آورده اند.

ثبت بیش از ۱۳۰ هزار نیروی تازه برای ایجاد ارتش

در حالی از پیشرفت‌ها در باره ایجاد ارتش تازه سخن زده می‌شود که تا اکنون یونیفرم ارتش مشخص نشده و وزارت دفاغ این کار را زمانگیر می‌داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار تن در ارتش تازه ثبت و راجستر شده اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که وزارت دفاع تصمیم دارد تا یک ارتش ۱۵۰ هزار نفری را در کشور ایجاد کند که کار در این بخش به شدت ادامه دارد.

آقای خوارزمی گفت: «بیش از ۱۳۰ هزار نفر ثبت شده و این روند دوام دارد. با تکمیل شدن روند ثبت، مردم افغانستان شاهد یک اردوی مجهز، مستقل، متعهد که از امنیت را تامین بکند و از خاک و سرحدات خود دفاع بکنند، خواهند بود.»

در حالی از پیشرفت‌ها در باره ایجاد ارتش تازه سخن زده می‌شود که تا اکنون یونیفرم ارتش مشخص نشده و وزارت دفاغ این کار را زمانگیر می‌داند.

آقای خوارزمی همچنان می‌افزاید بانوانی که درچوکات وزارت دفاع کار می‌کردند، تنخواه شان در حال حاضر پرداخت می‌شود و برخی از آنها در بخش‌هایی از این وزارت فعالیت می‌کنند.

عنایت الله خوارزمی گفت: «بانوانی که در وزارت دفاع بودند، هنوز هم استند، مثلا در قمندانی صحی استند و فعالیت می‌کنند. در بخش‌های دیگر هم که بودند وزارت دفاع و رهبری امارت تصمیم خواهند گرفت. تا فعلن معاش هم داده می‌شود.»

همزمان با این، شماری از آگاهان نظامی تشکیل ارتشی را در کشور موثر می‌دانند که افراد با تجربه و مسلکی در بدنه آن جذب شوند.

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «چیزهای که مورد توجه و مهم است؛ موضوع تعلیم و تربیه، آمادگی‌های فنی، ظرفیت‌های عملیاتی، تجهیزات و بودجه یک ارتش است.»

ثمرسادات، آگاه مسایل نظامی، گفت: «به یک اردوی واقعن ملی، مسلکی، متخصص، بی طرف و متکی به خود ساخته شود.»

شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نظام جمهوریت به ۳۵۲ هزار تن می‌رسید که ۱۹۰ هزار تن آن مربوط به ارتش میش، نیروهایی که با روی کار آمدن امارت اسلامی از هم پاشید.

بربنیاد گزارش‌ها، بسیاری از نظامیانی حکومت پیشین اکنون به کار های شخصی و در بعضی موارد به کارهای شاقه روی آورده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره