Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش: به زودی سرنوشت تحریم‌ها بر رهبران ا.ا روشن خواهد شد

یک روزنامه امریکایی در یک گزارش تحلیلی گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پانزده روز دیگر سرنوشت تحریم ها را بر سفرهای بین المللی و مسایل مالی رهبران بلند پایه امارت اسلامی مشخص خواهد ساخت.

بر بنیاد گزارش روزنامه «ده هیل» زمان معافیت سفرهای بین المللی مقام های امارت اسلامی ماه آینده میلادی پایان می‌یابد و از همین رو سازمان ملل متحد و امریکا باید تصمیم بگیرند که معافیت بر سفرهای رهبران بلند پایه امارت اسلامی را تمدید یا لغو نمایند.

این روزنامه گفته است که شورای امینت سازمان ملل متحد در ماه جون سرنوشت محدودیت سفرهای بین المللی رهبران امارت اسلامی را مشخص خواهد ساخت که تحریم ها ادامه یابند و یا رفع شوند.

به گفته روزنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر رهبران امارت اسلامی را سه سال پیش بخاطر روند مذاکرات صلح میان افغانان در دوحه به حالت تعلیق درآورده بود.

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«عنقریب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک دایر خواهد شد و اعضای سازمان ملل متحد در این سازمان حضور به هم میرسانند و از سران دول دعوت به عمل میاید تا در این مجلس شرکت نمایند.»

در این گزارش اشاره شده است که طالبان از آزادی موقت برای سفر، به جای مذاکره با دولت منتخب پیشین افغانستان و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، به نفع خود و بستن قرار داد ها با چین، روسیه و سایر کشورهای همسایه استفاده کرده اند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«امریکا این را به حیث اهرم فشار نگه میدارد اما تعلیق اش را هم امکان زیاد است که ادامه بدهد. بخاطریکه باز هم امریکا آرزومند است که یک روزنه راه حل دیپلوماتیک برای افغانستان پیدا شود و برای این کار این سفر ها مهم استند.»

امارت اسلامی در باره این گزارش اظهار نظری نکرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۹۸۸ مجموعه از تحریم های پیش از ۱۱ سپتامبر را از جمله ممنوعیت سفر بر رهبری طالبان با تحریم های مالی و تسلیحاتی تمدید کرد اما سه سال پیش محدودیت سفر های بین المللی را به علت شرکت در گفتگو های دوحه به حالت تعلیق در آورد که تاکنون ادامه دارد.

گزارش: به زودی سرنوشت تحریم‌ها بر رهبران ا.ا روشن خواهد شد

این روزنامه گفته است که شورای امینت سازمان ملل متحد در ماه جون سرنوشت محدودیت سفرهای بین‌المللی رهبران امارت اسلامی را مشخص خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

یک روزنامه امریکایی در یک گزارش تحلیلی گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پانزده روز دیگر سرنوشت تحریم ها را بر سفرهای بین المللی و مسایل مالی رهبران بلند پایه امارت اسلامی مشخص خواهد ساخت.

بر بنیاد گزارش روزنامه «ده هیل» زمان معافیت سفرهای بین المللی مقام های امارت اسلامی ماه آینده میلادی پایان می‌یابد و از همین رو سازمان ملل متحد و امریکا باید تصمیم بگیرند که معافیت بر سفرهای رهبران بلند پایه امارت اسلامی را تمدید یا لغو نمایند.

این روزنامه گفته است که شورای امینت سازمان ملل متحد در ماه جون سرنوشت محدودیت سفرهای بین المللی رهبران امارت اسلامی را مشخص خواهد ساخت که تحریم ها ادامه یابند و یا رفع شوند.

به گفته روزنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر رهبران امارت اسلامی را سه سال پیش بخاطر روند مذاکرات صلح میان افغانان در دوحه به حالت تعلیق درآورده بود.

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«عنقریب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک دایر خواهد شد و اعضای سازمان ملل متحد در این سازمان حضور به هم میرسانند و از سران دول دعوت به عمل میاید تا در این مجلس شرکت نمایند.»

در این گزارش اشاره شده است که طالبان از آزادی موقت برای سفر، به جای مذاکره با دولت منتخب پیشین افغانستان و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، به نفع خود و بستن قرار داد ها با چین، روسیه و سایر کشورهای همسایه استفاده کرده اند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«امریکا این را به حیث اهرم فشار نگه میدارد اما تعلیق اش را هم امکان زیاد است که ادامه بدهد. بخاطریکه باز هم امریکا آرزومند است که یک روزنه راه حل دیپلوماتیک برای افغانستان پیدا شود و برای این کار این سفر ها مهم استند.»

امارت اسلامی در باره این گزارش اظهار نظری نکرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۹۸۸ مجموعه از تحریم های پیش از ۱۱ سپتامبر را از جمله ممنوعیت سفر بر رهبری طالبان با تحریم های مالی و تسلیحاتی تمدید کرد اما سه سال پیش محدودیت سفر های بین المللی را به علت شرکت در گفتگو های دوحه به حالت تعلیق در آورد که تاکنون ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره