Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعلامیه وزیران خارجه ۱۵ کشور در باره پوشش زنان در افغانستان

وزیران خارجه پانزده کشور جهان به شمول امریکا و بریتانیا در واکنش به فرمان امارت اسلامی در باره پوشش زنان خواهان تجدید نظر در این فرمان شدند.

وزیران خارجه سیزده کشور اروپایی، هم‌چنین امریکا و بریتانیا در یک بیانیه مشترک تصمیم امارت اسلامی را در باره پوشش زنان در افغانستان محدودیت بر حقوق بشر دانسته اند.

در این اعلامیه مشترک از امارت اسلامی خواسته شده است که وضع محدودیت بر زنان را متوقف سازد و در باره تصمیم های که حقوق زنان و دختران را محدود ساخته اند تجدید نظر نماید.

فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، گفت:«زنان افغانستان تقاضا دارند که طالبان روی شاخص های بسیار مهمی رفاه و امنیت بپردازند نسبت به این که به زنده گی عادی و روزمره مردم منحیث تداخل تعیین تکلیف کنند.»

در همین حال یکی از فعالان حقوق زن، می گوید:«با این حجاب ودستکشی که برای شام فرمایش داده اند نمیتواند کارهای اداری را بکنند و کارهای دفتر را پیش ببرند و هزار موانع دیگر برای شان ایجاد میشود.»

از سوی هم رینا امیری، نماينده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان می‌گوید که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان بیشتر و شدیدتر شده اند.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان، گفت:«متاسفانه مجموعه از محدودیت ها بر زنان افغانستان در حال گسترش استند و این کاملا سیستماتیک است و مطمناً آن گونه که یک زن افغانستان برایم گفته است که اوضاع خوب بنظر نمیرسد او گفته است که احساس میکند که طالبان علیه زنان می جنگند و بنظرم که این چیزی است که واقعا باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زنان در افغاستان احساس می کنند که تحت محاصره محاکمان فعلی افغانستان هستند.»

اما سخنگوی امارت اسلامی محدودیت ها بر زنان را در کشور رد می‌کنند و حکومت سرپرست را حافظ حقوق تمامی شهروندان کشور میداند.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«ما این گونه شایعات و ادعاهای را که در مورد تلف شدن حقوق خانم ها پخش می شوند رد می کنیم؛ امارت اسلامی حافظ حقوق تمام اتباع کشور است.»

پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اگر امارت اسلامی سیاست‌هایش را در باره زنان تغییر ندهد امریکا فشار‌ها را بر آن بیشتر خواهد ساخت.

اعلامیه وزیران خارجه ۱۵ کشور در باره پوشش زنان در افغانستان

اما سخنگوی امارت اسلامی محدودیت ها بر زنان را در کشور رد می‌کنند و حکومت سرپرست را حافظ حقوق تمامی شهروندان کشور میداند.

تصویر بندانگشتی

وزیران خارجه پانزده کشور جهان به شمول امریکا و بریتانیا در واکنش به فرمان امارت اسلامی در باره پوشش زنان خواهان تجدید نظر در این فرمان شدند.

وزیران خارجه سیزده کشور اروپایی، هم‌چنین امریکا و بریتانیا در یک بیانیه مشترک تصمیم امارت اسلامی را در باره پوشش زنان در افغانستان محدودیت بر حقوق بشر دانسته اند.

در این اعلامیه مشترک از امارت اسلامی خواسته شده است که وضع محدودیت بر زنان را متوقف سازد و در باره تصمیم های که حقوق زنان و دختران را محدود ساخته اند تجدید نظر نماید.

فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، گفت:«زنان افغانستان تقاضا دارند که طالبان روی شاخص های بسیار مهمی رفاه و امنیت بپردازند نسبت به این که به زنده گی عادی و روزمره مردم منحیث تداخل تعیین تکلیف کنند.»

در همین حال یکی از فعالان حقوق زن، می گوید:«با این حجاب ودستکشی که برای شام فرمایش داده اند نمیتواند کارهای اداری را بکنند و کارهای دفتر را پیش ببرند و هزار موانع دیگر برای شان ایجاد میشود.»

از سوی هم رینا امیری، نماينده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان می‌گوید که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان بیشتر و شدیدتر شده اند.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان، گفت:«متاسفانه مجموعه از محدودیت ها بر زنان افغانستان در حال گسترش استند و این کاملا سیستماتیک است و مطمناً آن گونه که یک زن افغانستان برایم گفته است که اوضاع خوب بنظر نمیرسد او گفته است که احساس میکند که طالبان علیه زنان می جنگند و بنظرم که این چیزی است که واقعا باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زنان در افغاستان احساس می کنند که تحت محاصره محاکمان فعلی افغانستان هستند.»

اما سخنگوی امارت اسلامی محدودیت ها بر زنان را در کشور رد می‌کنند و حکومت سرپرست را حافظ حقوق تمامی شهروندان کشور میداند.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«ما این گونه شایعات و ادعاهای را که در مورد تلف شدن حقوق خانم ها پخش می شوند رد می کنیم؛ امارت اسلامی حافظ حقوق تمام اتباع کشور است.»

پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اگر امارت اسلامی سیاست‌هایش را در باره زنان تغییر ندهد امریکا فشار‌ها را بر آن بیشتر خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره