Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد خبرنگاران از محدودیت‌ها در پوشش رویدادهای امنیتی در کابل

شماری از خبرنگارن از آنچه که وضع محدودیت ها در پوشش رویدادهای امنیتی در کابل می‌دانند انتقاد می‌کنند.

در این میان جواد اعتماد خبرنگار یک رسانه خصوصی در کابل میگوید که روز جمعه هنگامی که برای پوشش یک انفجار در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رفته بود از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شد و پس از دو روز دوباره از بند آزاد شد.

جواد اعتماد خبرنگار یک رسانه آنلاین در کابل است. وی چگونه گی بازداشت اش را این گونه بیان می کند.

جواد اعتماد، خبرنگار، گفت:«مرا مانع شدند که تصویر بگیرم؛ مرا با مشت ولگد زدند؛ باز بعدا بازداشت کردند.»

وزارت امور داخله این مساله را سوی تفاهم میداند و هرگونه بدرفتاری را با این خبرنگار رد می‌کند.

اما برخی از خبرنگاران می‌گویند که نیروهای امارت اسلامی در هفته‌ های پسین اجازه پوشش رویدادهای امنیتی را در کابل نمی دهند.

فروغ فیضی، خبرنگار، می گوید:«وقتی در یک محل یک حادثه ضد امنیت اتفاق می افتد و ما خبرنگاران برای پوشش رویداد میرویم؛ متاسفانه به ما اجازه تصویر برداری و پوشش رویداد داده نمیشود.»

شکیب احمد نظری، خبرنگار، گفت:«دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و خبرنگاران با حفظ بیطرفی کامل آن را به مردم افغانستان برساند.»

از سوی هم نهادهای پشیبان رسانه ها وضع هر گونه محدودیت در پوشش رویدادها را در تضاد با قانون رسانه های همگانی میدانند.

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت:«رسانه ها و خبرنگاران حق دارند که بروند تصویر بگیرند و خبر پخش کنند؛ هرگاهی در قسمت دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع میشود قانون دسترسی به اطلاعات نقض میشود.»

در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در این موارد باید هماهنگی با مسوولان امنیتی باشد؛ هر زمانی که آنان مناسب ببینند حتما همکاری صورت خواهد گرفت.»

پیش از این امارت اسلامی قانون رسانه های همگانی را اجرایی اعلام کرده است.

اکنون خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه ها خواهان عملی شدن این قانون استند زیرا به باور آنان با عملی شدن این قانون بسیاری از مشکلات در برابر کار اطلاع رسانی حل خواهند شد.

انتقاد خبرنگاران از محدودیت‌ها در پوشش رویدادهای امنیتی در کابل

وزارت امور داخله این مساله را سوء تفاهم می‌داند و هرگونه بدرفتاری را با این خبرنگار رد می‌کند.

Thumbnail

شماری از خبرنگارن از آنچه که وضع محدودیت ها در پوشش رویدادهای امنیتی در کابل می‌دانند انتقاد می‌کنند.

در این میان جواد اعتماد خبرنگار یک رسانه خصوصی در کابل میگوید که روز جمعه هنگامی که برای پوشش یک انفجار در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رفته بود از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شد و پس از دو روز دوباره از بند آزاد شد.

جواد اعتماد خبرنگار یک رسانه آنلاین در کابل است. وی چگونه گی بازداشت اش را این گونه بیان می کند.

جواد اعتماد، خبرنگار، گفت:«مرا مانع شدند که تصویر بگیرم؛ مرا با مشت ولگد زدند؛ باز بعدا بازداشت کردند.»

وزارت امور داخله این مساله را سوی تفاهم میداند و هرگونه بدرفتاری را با این خبرنگار رد می‌کند.

اما برخی از خبرنگاران می‌گویند که نیروهای امارت اسلامی در هفته‌ های پسین اجازه پوشش رویدادهای امنیتی را در کابل نمی دهند.

فروغ فیضی، خبرنگار، می گوید:«وقتی در یک محل یک حادثه ضد امنیت اتفاق می افتد و ما خبرنگاران برای پوشش رویداد میرویم؛ متاسفانه به ما اجازه تصویر برداری و پوشش رویداد داده نمیشود.»

شکیب احمد نظری، خبرنگار، گفت:«دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و خبرنگاران با حفظ بیطرفی کامل آن را به مردم افغانستان برساند.»

از سوی هم نهادهای پشیبان رسانه ها وضع هر گونه محدودیت در پوشش رویدادها را در تضاد با قانون رسانه های همگانی میدانند.

مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت:«رسانه ها و خبرنگاران حق دارند که بروند تصویر بگیرند و خبر پخش کنند؛ هرگاهی در قسمت دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع میشود قانون دسترسی به اطلاعات نقض میشود.»

در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در این موارد باید هماهنگی با مسوولان امنیتی باشد؛ هر زمانی که آنان مناسب ببینند حتما همکاری صورت خواهد گرفت.»

پیش از این امارت اسلامی قانون رسانه های همگانی را اجرایی اعلام کرده است.

اکنون خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه ها خواهان عملی شدن این قانون استند زیرا به باور آنان با عملی شدن این قانون بسیاری از مشکلات در برابر کار اطلاع رسانی حل خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره