Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش از بررسی حضور القاعده و داعش در افغانستان

وزارت دفاع امریکا می‌گوید که احتمال می‌رود امارت اسلامی محدودیت‌ها بر گروه القاعده در افغانستان را در جریان ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده کاهش بدهد.

وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه که به کانگرس آن کشور فرستاده، حضور القاعده و داعش در افغانستان را پس از حاکمیت امارت اسلامی به بررسی گرفته است. در گزارش آمده است که گروه داعش هنوز یک تهدید به افغانستان است.

بربنیاد این گزارش، شبکه القاعده فعالیت‌ها و سیر و سفراش در افغانستان را محدود نگهداشته، اما پیش بینی شده است که امارت اسلامی احتمالا در آینده محدودیت‌ها بر گروه القاعده را کاهش خواهد داد.

در بخش از این گزارش چنین آمده است: «وزارت دفاع آمریکا ارزیابی کرده است که طالبان برای اجرای بسیاری از تعهدات ضد هراس‌افگنی خود در توافقنامه دوحه ۲۰۲۰ با دولت ایالات متحده در رابطه با القاعده و سایر گروه‌ها، اقداماتی را انجام داده اند، هرچند نظارت و تعامل مداوم همچنان ضروری خواهد بود. براساس ارزیابی سنتکام، طالبان احتمالا این محدودیت‌ها را طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده کاهش بدهد و به القاعده امکان آزادی حرکت بیشتر و توانایی آموزش، مسافرت و به طور بالقوه برقراری مجدد قابلیت عملیات خارجی را می‌دهد.»

گزارش همچنان گفته است که شاخه خراسان گروه داعش هنوزهم به عنوان یک تهدید در افغانستان باقی مانده است و این گروه حمله‌هایی را بر طالبان، اقلیت‌های مذهبی و زیرساخت‌های اقتصادی متمرکز کرده است تا امنیت و مشروعیت حکومت طالبان را در افغانستان تضعیف کند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل امنیتی، گفت: «گزارش‌های مقامات یا نهاد های امریکایی در این گونه موارد اغلب مواقع سیاسی است یا بزرگ نمایی می‌کند و یا اینکه چشم پوشی می‌کنند، اما در واقعیت این گروه‌ها تا زمانیکه اینها در افغانستان فعالیت دارند در قلمرو افغانستان هستند و مورد حمایت هستند و به امنیت مردم افغانستان خطرناک است تهدید بالقوه است.»

اما کابل نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را بیجا می‌داند و می‌گوید که داعش نیز در حال نابودی است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در کشور ما هیچ نیرویی، هیچ تحرکی وجود ندارد که در مقابل دیگران وعلیه کشورهای دیگر حملات را تنظیم نماید و نه هم امارت اسلامی روی موقف و پالیسی خود اجازه می‌دهد که از خاک افغانستان استفاده کند و علیه دیگران یا منافع دیگران را تهدید نماید.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که که هیچ حمله هوایی پس از خروج بر افغانستان انجام نداده است.

گزارش از بررسی حضور القاعده و داعش در افغانستان

اما کابل نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را بیجا می‌داند و می‌گوید که داعش نیز در حال نابودی است.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع امریکا می‌گوید که احتمال می‌رود امارت اسلامی محدودیت‌ها بر گروه القاعده در افغانستان را در جریان ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده کاهش بدهد.

وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه که به کانگرس آن کشور فرستاده، حضور القاعده و داعش در افغانستان را پس از حاکمیت امارت اسلامی به بررسی گرفته است. در گزارش آمده است که گروه داعش هنوز یک تهدید به افغانستان است.

بربنیاد این گزارش، شبکه القاعده فعالیت‌ها و سیر و سفراش در افغانستان را محدود نگهداشته، اما پیش بینی شده است که امارت اسلامی احتمالا در آینده محدودیت‌ها بر گروه القاعده را کاهش خواهد داد.

در بخش از این گزارش چنین آمده است: «وزارت دفاع آمریکا ارزیابی کرده است که طالبان برای اجرای بسیاری از تعهدات ضد هراس‌افگنی خود در توافقنامه دوحه ۲۰۲۰ با دولت ایالات متحده در رابطه با القاعده و سایر گروه‌ها، اقداماتی را انجام داده اند، هرچند نظارت و تعامل مداوم همچنان ضروری خواهد بود. براساس ارزیابی سنتکام، طالبان احتمالا این محدودیت‌ها را طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده کاهش بدهد و به القاعده امکان آزادی حرکت بیشتر و توانایی آموزش، مسافرت و به طور بالقوه برقراری مجدد قابلیت عملیات خارجی را می‌دهد.»

گزارش همچنان گفته است که شاخه خراسان گروه داعش هنوزهم به عنوان یک تهدید در افغانستان باقی مانده است و این گروه حمله‌هایی را بر طالبان، اقلیت‌های مذهبی و زیرساخت‌های اقتصادی متمرکز کرده است تا امنیت و مشروعیت حکومت طالبان را در افغانستان تضعیف کند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل امنیتی، گفت: «گزارش‌های مقامات یا نهاد های امریکایی در این گونه موارد اغلب مواقع سیاسی است یا بزرگ نمایی می‌کند و یا اینکه چشم پوشی می‌کنند، اما در واقعیت این گروه‌ها تا زمانیکه اینها در افغانستان فعالیت دارند در قلمرو افغانستان هستند و مورد حمایت هستند و به امنیت مردم افغانستان خطرناک است تهدید بالقوه است.»

اما کابل نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را بیجا می‌داند و می‌گوید که داعش نیز در حال نابودی است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در کشور ما هیچ نیرویی، هیچ تحرکی وجود ندارد که در مقابل دیگران وعلیه کشورهای دیگر حملات را تنظیم نماید و نه هم امارت اسلامی روی موقف و پالیسی خود اجازه می‌دهد که از خاک افغانستان استفاده کند و علیه دیگران یا منافع دیگران را تهدید نماید.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که که هیچ حمله هوایی پس از خروج بر افغانستان انجام نداده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره