Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد تند سیگر از سیاست امریکا در برابر افغانستان

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه می‌گوید که تصمیم‌های جوبایدن و دونالد ترمپ سبب شد تا امریکا در افغانستان شکست بخورد و نظام پیشین در افغانستان سرنگون شود.

سیگر در این گزارش به چگونگی سیاست امریکا در برابر افغانستان پرداخته و می‌گوید که امضای توافقنامه دوحه که راه را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هموار کرد، علت اصلی فروپاشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود.

در این گزارش همچنان آمده است: «یافته‌های سیگر نشان می‌دهد که سقوط حکومت پیشین در نتیجه تصمیم‌های دو رییس جمهور امریکا برای خروج از افغانستان بوده است، در حالیکه ارتش افغانستان خودکفا نه بود.»

گزارش افزوده است که امریکا در ایجاد یک سکتور کمک‌های امنیتی موثر و پایدار از همان آغاز در این کشور با شکست رو به رو بود و نبود یک راهکار منظم سبب شد تا امریکا شتابان از افغانستان بیرون شود.

از سویی دیگر، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون ارایه می‌کنند.

مهدی افضلی، اگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «عدم هماهنگی میان سیاست‌های خارجی کشور های ذیدخل در تحولات افغانستان، فساد سیاسی و اقتصادی در داخل افغانستان عوامل عمده بود که حکومت افغانستان را فروپاشاند.»

سیگر همچنان نگاشته است که علت‌های دیگر سقوط حکومت پیشین افغانستان را به زودی در گزارش‌های بعدی همگانی خواهد ساخت.

انتقاد تند سیگر از سیاست امریکا در برابر افغانستان

سیگر همچنان نگاشته است که علت‌های دیگر سقوط حکومت پیشین افغانستان را به زودی در گزارش‌های بعدی همگانی خواهد ساخت.

Thumbnail

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه می‌گوید که تصمیم‌های جوبایدن و دونالد ترمپ سبب شد تا امریکا در افغانستان شکست بخورد و نظام پیشین در افغانستان سرنگون شود.

سیگر در این گزارش به چگونگی سیاست امریکا در برابر افغانستان پرداخته و می‌گوید که امضای توافقنامه دوحه که راه را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هموار کرد، علت اصلی فروپاشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود.

در این گزارش همچنان آمده است: «یافته‌های سیگر نشان می‌دهد که سقوط حکومت پیشین در نتیجه تصمیم‌های دو رییس جمهور امریکا برای خروج از افغانستان بوده است، در حالیکه ارتش افغانستان خودکفا نه بود.»

گزارش افزوده است که امریکا در ایجاد یک سکتور کمک‌های امنیتی موثر و پایدار از همان آغاز در این کشور با شکست رو به رو بود و نبود یک راهکار منظم سبب شد تا امریکا شتابان از افغانستان بیرون شود.

از سویی دیگر، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون ارایه می‌کنند.

مهدی افضلی، اگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «عدم هماهنگی میان سیاست‌های خارجی کشور های ذیدخل در تحولات افغانستان، فساد سیاسی و اقتصادی در داخل افغانستان عوامل عمده بود که حکومت افغانستان را فروپاشاند.»

سیگر همچنان نگاشته است که علت‌های دیگر سقوط حکومت پیشین افغانستان را به زودی در گزارش‌های بعدی همگانی خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره