Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست سیاست‌گران افغان به میزبانی مارشال دوستم در ترکیه

شماری از سیاست‌گران و رهبران پیشین جهادی در نشستی در ترکیه در باره افغانستان گفت‌وگو کرده اند. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش اسلامی می‌گوید که این نشست برای چند روز ادامه خواهد یافت و در آن در باره وضعیت افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.

محمد محقق، احمد ولی مسعود، احمد ضیا مسعود، نماینده صلاح الدین ربانی، حضرت علی، میر رحمان رحمانی، عبدالهادی ارغندیوال و نماینده محمد کریم خلیلی در این نشست به گونه حضوری و محمد یونس قانونی و برخی از چهره‌های دیگر به گونه آنلاین شرکت کرده بودند.

احسان نیرو به طلوع‌نیوز گفت: «مارشال صاحب دوستم در انقره میزبان رهبران احزاب، چهره‌های تاثیرگذار در سیاست افغانستان بودند و هدف از برگزاری این نشست تبادل دیدگاه روی اینکه چگونه می‌توانیم وضعیت افغانستان را تغییر بدهیم، بود.»

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، این نخستین بار است که سیاستگران پیشین برای بحث در باره افغانستان گردهم آمده اند.

حامد عزیز مجددی، آگاه امور سیاسی، گفت: «هر نشستی که بخاطر حفظ صلح و ثبات دایمی در افغانستان برگزار شود، از طرف هر جانبی که باشد، به نظر من این قابل تقدیر است.»

اما امارت اسلامی برگزاری این نشست را جدی نمی‌داند و می‌گوید که در حال حاضر هیچ جریان سیاسی در افغانستان وجود ندارد که از حمایت مردم برخوردار باشد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «کدام جریان ویا چیزی که ملموس باشد و حمایت مردم را داشته باشد، نداریم.»

این نشست در حالی برگزار شده است حکومت ترکیه پیش ازاین به چنین نسشت‌ها اجازه نمی‌داد، اما به گفته منابع، این نشست در هماهنگی با حکومت ترکیه برگزار شده است.

نشست سیاست‌گران افغان به میزبانی مارشال دوستم در ترکیه

اما امارت اسلامی برگزاری این نشست را جدی نمی‌داند و می‌گوید که در حال حاضر هیچ جریان سیاسی در افغانستان وجود ندارد که از حمایت مردم برخوردار باشد.

تصویر بندانگشتی

شماری از سیاست‌گران و رهبران پیشین جهادی در نشستی در ترکیه در باره افغانستان گفت‌وگو کرده اند. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش اسلامی می‌گوید که این نشست برای چند روز ادامه خواهد یافت و در آن در باره وضعیت افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.

محمد محقق، احمد ولی مسعود، احمد ضیا مسعود، نماینده صلاح الدین ربانی، حضرت علی، میر رحمان رحمانی، عبدالهادی ارغندیوال و نماینده محمد کریم خلیلی در این نشست به گونه حضوری و محمد یونس قانونی و برخی از چهره‌های دیگر به گونه آنلاین شرکت کرده بودند.

احسان نیرو به طلوع‌نیوز گفت: «مارشال صاحب دوستم در انقره میزبان رهبران احزاب، چهره‌های تاثیرگذار در سیاست افغانستان بودند و هدف از برگزاری این نشست تبادل دیدگاه روی اینکه چگونه می‌توانیم وضعیت افغانستان را تغییر بدهیم، بود.»

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، این نخستین بار است که سیاستگران پیشین برای بحث در باره افغانستان گردهم آمده اند.

حامد عزیز مجددی، آگاه امور سیاسی، گفت: «هر نشستی که بخاطر حفظ صلح و ثبات دایمی در افغانستان برگزار شود، از طرف هر جانبی که باشد، به نظر من این قابل تقدیر است.»

اما امارت اسلامی برگزاری این نشست را جدی نمی‌داند و می‌گوید که در حال حاضر هیچ جریان سیاسی در افغانستان وجود ندارد که از حمایت مردم برخوردار باشد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «کدام جریان ویا چیزی که ملموس باشد و حمایت مردم را داشته باشد، نداریم.»

این نشست در حالی برگزار شده است حکومت ترکیه پیش ازاین به چنین نسشت‌ها اجازه نمی‌داد، اما به گفته منابع، این نشست در هماهنگی با حکومت ترکیه برگزار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره