Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: برای ۷ هزار تن زمینه آموزش‌های فنی را فراهم می‌سازیم

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در نظر دارد تا برای هفت هزار تن زمینه آموزش‌های فنی را فراهم بسازد. مسوولان این وزارت در برنامه آزمون مهارت‌های حرفه‌یی می‌گویند که در این زمینه به کمک‌های جهانی نیاز دارند. 

مخدوم عبدالسلام سعادت، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «برای خانم‌ها تا حال صنف نداریم اما در آینده پلان است در رشته‌های که مناسب خانم‌ها است چون خیاطی، گلدوزی و سایر رشته حتما صنف دایر می‌کنیم چون آموزش حق مرد و زن است.»

عبدالواحد فایض، رییس انکشاف مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «برای تطبیق چنین برنامه‌ها نیاز به حمایت مالی داریم از بودجه ملی و همکاران بین المللی می‌خواهیم که در این بخش همکاری کنند.»

از سوی دیگر مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که با برگزاری چنین برنامه‌ها زمینه پیدا کردن کار برای جوانان در پروژه‌های گونه‌گون فراهم خواهد شد.

محمدطاهر بهیر، آمر مرکز آموزش‌های حرفه‌یی افغان-جاپان گفت: «در سال روان پلان داریم که هفت هزار تن را در این برنامه‌ها جذب کنیم که ۲۵۰۰ تن شان از سوی نهاد دولتی حمایت می‌شوند و باقی مانده توسط نهادهای خارجی.»

در همین حال، بیش از سه صد تن در برنامه آزمون مهارت‌های حرفه‌یی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده بود شرکت کردند که از این میان ۱۲۰ تن آنان در برنامه آموزش‌های حرفه‌یی راه خواهند یافت.

محمد عارف، آزمون دهنده گفت: «می‌خواهم برق را بصورت مدرن یاد بگیرم؛ این برنامه‌ها به جوانان موثر استند می‌توانند مهارت‌های خود را افزایش بدهند.»

یک آزمون دهنده دیگر گفت: «این برنامه‌ها خوب استند چون می‌توانیم ورکشاپ جور کنیم بخود یک کار و بار جور کنیم.»

به گفته وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون ۵۲ مرکز آموزش‌های حرفه‌یی در ۸ بخش گونه‌گون در کشور فعال استند.

مسوولان: برای ۷ هزار تن زمینه آموزش‌های فنی را فراهم می‌سازیم

به گفته وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون ۵۲ مرکز آموزش‌های حرفه‌یی در ۸ بخش گونه‌گون در کشور فعال استند.

Thumbnail

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در نظر دارد تا برای هفت هزار تن زمینه آموزش‌های فنی را فراهم بسازد. مسوولان این وزارت در برنامه آزمون مهارت‌های حرفه‌یی می‌گویند که در این زمینه به کمک‌های جهانی نیاز دارند. 

مخدوم عبدالسلام سعادت، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «برای خانم‌ها تا حال صنف نداریم اما در آینده پلان است در رشته‌های که مناسب خانم‌ها است چون خیاطی، گلدوزی و سایر رشته حتما صنف دایر می‌کنیم چون آموزش حق مرد و زن است.»

عبدالواحد فایض، رییس انکشاف مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «برای تطبیق چنین برنامه‌ها نیاز به حمایت مالی داریم از بودجه ملی و همکاران بین المللی می‌خواهیم که در این بخش همکاری کنند.»

از سوی دیگر مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که با برگزاری چنین برنامه‌ها زمینه پیدا کردن کار برای جوانان در پروژه‌های گونه‌گون فراهم خواهد شد.

محمدطاهر بهیر، آمر مرکز آموزش‌های حرفه‌یی افغان-جاپان گفت: «در سال روان پلان داریم که هفت هزار تن را در این برنامه‌ها جذب کنیم که ۲۵۰۰ تن شان از سوی نهاد دولتی حمایت می‌شوند و باقی مانده توسط نهادهای خارجی.»

در همین حال، بیش از سه صد تن در برنامه آزمون مهارت‌های حرفه‌یی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده بود شرکت کردند که از این میان ۱۲۰ تن آنان در برنامه آموزش‌های حرفه‌یی راه خواهند یافت.

محمد عارف، آزمون دهنده گفت: «می‌خواهم برق را بصورت مدرن یاد بگیرم؛ این برنامه‌ها به جوانان موثر استند می‌توانند مهارت‌های خود را افزایش بدهند.»

یک آزمون دهنده دیگر گفت: «این برنامه‌ها خوب استند چون می‌توانیم ورکشاپ جور کنیم بخود یک کار و بار جور کنیم.»

به گفته وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون ۵۲ مرکز آموزش‌های حرفه‌یی در ۸ بخش گونه‌گون در کشور فعال استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره