Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست کمیسیون تماس برای برگشت مقام‌های دولت پیشین به کشور

رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که افراد یا مقام‌های دولت پیشین که به کشور باز می‌گردند، جان و مال شان محفوظ است و خواست‌های مشروع شان پذیرفته خواهند شد.

شهاب الدین دلاور امروز در نشستی در باره‌ آغاز کار این کمیسیون می‌‌گوید که امارت اسلامی برای آنانی که بیست سال با آنان در جنگ بودند، عفو عمومی اعلام کرده است و خواهان برگشت آنان به کشور است.

شهاب الدین دلاور، رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان و عودت آنان، گفت: «پیام ما برای تمام افغان‌ها این است که این کشور شان است و آنها می‌توانند به این کشور بیایند و از تمام امتیازات می‌توانند بهرمند شوند. ما بخاطر آنها کدام تصمیم خاصی نداریم و نه آن نشست موثری بود، بل یک تعداد افراد جمع شده بودند و صدای شان را بلند کردند.»

بر بنیاد کارشیوه این کمیسیون که در پانزده ماده تهیه شده است به چهره های سیاسی که به کشور بر میگردند اطمینان خط، تهیه اسکان کوتاه مدت و کارت ویژه در نظر گرفته شده است.

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید: «این کمیسیون در باره تمام شخصیت‌های نظامی و سیاسی معلومات کامل را جمع‌آوری می‌کند و جاهای آنان را تثبیت می‌کند که پیش و یا بعد از تحولات اخیر در کشور به دلیل احساس نکردن امنیت به کشورهای بیرونی رفته اند و یا در داخل کشور استند ولی با امارت اسلامی مخالفت دارند.»

کمیسیون تماس با شخصیت های افغانستان در باره این پرسش که چهره های که به کشور بر خواهند گشت آیا به آنان اجازه  فعالیت های سیاسی داده خواهد شد یا خیر چنین میگوید.

شهاب الدین دلاور، رییس کمیسیون تماس با شخصیت های افغانستان و عودت آنان، گفت: «موضوع فعالیت آنها زمانی شروع می‌شود که آنها زمانی که می‌آیند خواست‌های ابتدایی شان تامین شود، مانند امنیت سر آنها، امنیت مال شان، امنیت عزت و آبروی شان و همچنان برگشت آنها به زنده‌گی عادی برآورده شود، موضوعات دیگر بعدا صورت می‌گیرد.»

آقای دلاور افزود: «همراه با اشرف غنی و یا همراه با دیگر کسی کدام مذاکرات صورت نگرفته و نه دیگر به مذاکرات کدام ضرورت است، سرتاسری امنیت آمده، حاکمیت ملی اعاده شده، صلح بین الفغانی است، فقط تقویه نظام باید شود.»

این در حالیست که هفته گذشته بیش از چهل چهره سیاسی و رهبران پیشین جهادی در یک نشست در انقره مذاکره را راه حل چالش های کنونی در کشور دانستند و نیز از کار گرفتن از گزینه دفاعی و نظامی در برابر امارت اسلامی نیز هشدار دادند.

خواست کمیسیون تماس برای برگشت مقام‌های دولت پیشین به کشور

بر بنیاد کارشیوه این کمیسیون که در پانزده ماده تهیه شده است، به چهره‌های سیاسی که به کشور بر می‌گردند، اطمینان خط، تهیه اسکان کوتاه مدت و کارت ویژه درنظر گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که افراد یا مقام‌های دولت پیشین که به کشور باز می‌گردند، جان و مال شان محفوظ است و خواست‌های مشروع شان پذیرفته خواهند شد.

شهاب الدین دلاور امروز در نشستی در باره‌ آغاز کار این کمیسیون می‌‌گوید که امارت اسلامی برای آنانی که بیست سال با آنان در جنگ بودند، عفو عمومی اعلام کرده است و خواهان برگشت آنان به کشور است.

شهاب الدین دلاور، رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان و عودت آنان، گفت: «پیام ما برای تمام افغان‌ها این است که این کشور شان است و آنها می‌توانند به این کشور بیایند و از تمام امتیازات می‌توانند بهرمند شوند. ما بخاطر آنها کدام تصمیم خاصی نداریم و نه آن نشست موثری بود، بل یک تعداد افراد جمع شده بودند و صدای شان را بلند کردند.»

بر بنیاد کارشیوه این کمیسیون که در پانزده ماده تهیه شده است به چهره های سیاسی که به کشور بر میگردند اطمینان خط، تهیه اسکان کوتاه مدت و کارت ویژه در نظر گرفته شده است.

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید: «این کمیسیون در باره تمام شخصیت‌های نظامی و سیاسی معلومات کامل را جمع‌آوری می‌کند و جاهای آنان را تثبیت می‌کند که پیش و یا بعد از تحولات اخیر در کشور به دلیل احساس نکردن امنیت به کشورهای بیرونی رفته اند و یا در داخل کشور استند ولی با امارت اسلامی مخالفت دارند.»

کمیسیون تماس با شخصیت های افغانستان در باره این پرسش که چهره های که به کشور بر خواهند گشت آیا به آنان اجازه  فعالیت های سیاسی داده خواهد شد یا خیر چنین میگوید.

شهاب الدین دلاور، رییس کمیسیون تماس با شخصیت های افغانستان و عودت آنان، گفت: «موضوع فعالیت آنها زمانی شروع می‌شود که آنها زمانی که می‌آیند خواست‌های ابتدایی شان تامین شود، مانند امنیت سر آنها، امنیت مال شان، امنیت عزت و آبروی شان و همچنان برگشت آنها به زنده‌گی عادی برآورده شود، موضوعات دیگر بعدا صورت می‌گیرد.»

آقای دلاور افزود: «همراه با اشرف غنی و یا همراه با دیگر کسی کدام مذاکرات صورت نگرفته و نه دیگر به مذاکرات کدام ضرورت است، سرتاسری امنیت آمده، حاکمیت ملی اعاده شده، صلح بین الفغانی است، فقط تقویه نظام باید شود.»

این در حالیست که هفته گذشته بیش از چهل چهره سیاسی و رهبران پیشین جهادی در یک نشست در انقره مذاکره را راه حل چالش های کنونی در کشور دانستند و نیز از کار گرفتن از گزینه دفاعی و نظامی در برابر امارت اسلامی نیز هشدار دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره