Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید معین سیاسی وزارت خارجه بر آموزش دختران در افغانستان

برای نخستین بار از ششمین سالروز جان باختن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین امارت اسلامی در کابل یاد بود شد.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در این مراسم از آنچه که تامین نشدن حقوق زنان در افغانستان به ویژه حق آموزش آنان میداند انتقاد میکند و میگوید که مسوولیت حکومت است تا زمینه سالم آموزش را برای بانوان فراهم بسازد.

آقای ستانکزی می افزاید که زنان نیمی از جامعه افغانستان استند و باید برای شان حقوقی داد شود که در اسلام و فرهنگ افغانستان است.  

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، گفت:«زن حتی میراث اش را خواسته نمی تواند. حق آموزش را کسی برایشان نداده است. زنان در کجا آموزش شریعت را بیآموزند. نصف جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.» 

آقای ستانکزی می‌گوید که در بخش اقتصادی به اندازه کافی کار نشده است و مردم از بهر چالش‌های اقتصادی در حال فرار از کشور استند.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، می گوید:«میلیون‌ها افراد بیکار اند. مردم از سرحدات کشور را ترک می‌کنند. این همه از بهر مشکلات اقتصادی است.» 

وی تلاش های سیاسی را نیز کافی نمیداند و خواهان ایجاد یک راهکار سیاسی است.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، گفت:«چوکی سازمان همکاری اسلامی با ما نیست، چوکی سازمان ملل با ما نیست. ما در اروپا نماینده‌گی سیاسی نداریم. این کارها باید انجام شود.» 

از سوی هم ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، می گوید:«بر افغانستان تحریم‌ها را وضع کرده اند. برخلاف افغانستان توطئه می‌کنند.» 

در این مراسم مقام های بلند پایه حکومت سرپرست امارت اسلامی به شمول معاونان ریاست الوزرا نیز شرکت کرده اند و از کارنامه های اختر محمد منصور یاد می‌کنند.

مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، می گوید:«در صفوف امارت اسلامی وحدت و اتحاد و نظم و دسپلین را به خوبی رهبری کردند.» 

ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین امارت اسلامی شش سال پیش از امروز در یک حمله هوایی هواپیمای بی سرنشین در پاکستان جان باخت.

تاکید معین سیاسی وزارت خارجه بر آموزش دختران در افغانستان

آقای ستانکزی می‌گوید که در بخش اقتصادی به اندازه کافی کار نشده است و مردم از بهر چالش‌های اقتصادی در حال فرار از کشور استند.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین بار از ششمین سالروز جان باختن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین امارت اسلامی در کابل یاد بود شد.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در این مراسم از آنچه که تامین نشدن حقوق زنان در افغانستان به ویژه حق آموزش آنان میداند انتقاد میکند و میگوید که مسوولیت حکومت است تا زمینه سالم آموزش را برای بانوان فراهم بسازد.

آقای ستانکزی می افزاید که زنان نیمی از جامعه افغانستان استند و باید برای شان حقوقی داد شود که در اسلام و فرهنگ افغانستان است.  

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، گفت:«زن حتی میراث اش را خواسته نمی تواند. حق آموزش را کسی برایشان نداده است. زنان در کجا آموزش شریعت را بیآموزند. نصف جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.» 

آقای ستانکزی می‌گوید که در بخش اقتصادی به اندازه کافی کار نشده است و مردم از بهر چالش‌های اقتصادی در حال فرار از کشور استند.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، می گوید:«میلیون‌ها افراد بیکار اند. مردم از سرحدات کشور را ترک می‌کنند. این همه از بهر مشکلات اقتصادی است.» 

وی تلاش های سیاسی را نیز کافی نمیداند و خواهان ایجاد یک راهکار سیاسی است.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، گفت:«چوکی سازمان همکاری اسلامی با ما نیست، چوکی سازمان ملل با ما نیست. ما در اروپا نماینده‌گی سیاسی نداریم. این کارها باید انجام شود.» 

از سوی هم ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، می گوید:«بر افغانستان تحریم‌ها را وضع کرده اند. برخلاف افغانستان توطئه می‌کنند.» 

در این مراسم مقام های بلند پایه حکومت سرپرست امارت اسلامی به شمول معاونان ریاست الوزرا نیز شرکت کرده اند و از کارنامه های اختر محمد منصور یاد می‌کنند.

مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، می گوید:«در صفوف امارت اسلامی وحدت و اتحاد و نظم و دسپلین را به خوبی رهبری کردند.» 

ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین امارت اسلامی شش سال پیش از امروز در یک حمله هوایی هواپیمای بی سرنشین در پاکستان جان باخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره