Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صدور ویزا به بازرگانان افغان از سوی امارات متحده عربی

امارت متحده عربی صدور ویزا را به کارگران و بازرگانان افغانستان آغاز خواهد کرد. معاونیت اول ریاست الوزرا در توییتی نوشته است که ملاعبدالغنی برادر در سفر به امارت متحده عربی در این باره با مقام‌های آن کشور گفت‌وگو کرده است.

این در حالی‌ست که بازرگانان و متشبثان کوچک و میانه در امارات متحده عربی با مشکل ویزا رو به رو استند.

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که شماری از بازرگانان و کارگران با مشکل ویزا رو به رو استند و این کشور تعهد کرده است که این مشکل را برطرف نماید.

بربنیاد آمار شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی بیش از سه‌ صد هزار شهروند افغانستان در امارات متحده عربی مصروف کار استند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت:«مشکلات ویزا را با مقامات بلند رتبه امارات متحده عربی صحبت کردند انشاالله به زودترین فرصت مشکل ویزا برطرف خواهد شد و پروازها هم شروع خواهند شد.»

از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری به این باور است که آغاز صدور ویزای امارات متحده عربی، تشبث کوچک و میانه را در کشور به حرکت خواهد آورد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«بالای تجارت و بالای کارو بار ما تاثیر میکند و یک تعداد تجارهای ما می روند آنجا یا کار می کنند یا سرمایه گذاری میکنند و یا از امارات مال می آورند.»

برخی از بازرگانان در امارات متحده عربی میگویند که صدور ویزا در رشد داد و ستد میان کابل و ابوظبی اثر مثبت خواهد گذاشت.

فرید روحانی، بازرگان در امارات متحده عربی، می گوید:«ما همه تجارها از آن استقبال می کنیم امیدواریم این کار زودتر انجام شود.»

جمال ناصر عبادی، بازرگان در امارات متحده عربی، گفت:«اگر دهلیزهای هوایی بین کابل و امارات متحده عربی فعال باشند نخست نرخ ها پایین خواهند آمد و دوم همه شرکت های جهان کالاهای خود را اول به امارات می فرستد بعد به کشورهای آسیایی توزیع می شود.»

پس از سقوط نظام جمهوری تمامی کشورهای به جز پاکستان و ایران روند صدور ویزا را به شهروندان کشور متوقف ساخته اند.

اکنون انتظار می رود که امارات متحده عربی روند صدور ویزا را به افغانستان از سر گیرد.

آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشان میدهند که افغانان بیش از ده میلیارد دالر در این کشور سرمایه گذاری کرده اند.

صدور ویزا به بازرگانان افغان از سوی امارات متحده عربی

این در حالی‌ست که بازرگانان و متشبثان کوچک و میانه در امارات متحده عربی با مشکل ویزا رو به رو استند.

تصویر بندانگشتی

امارت متحده عربی صدور ویزا را به کارگران و بازرگانان افغانستان آغاز خواهد کرد. معاونیت اول ریاست الوزرا در توییتی نوشته است که ملاعبدالغنی برادر در سفر به امارت متحده عربی در این باره با مقام‌های آن کشور گفت‌وگو کرده است.

این در حالی‌ست که بازرگانان و متشبثان کوچک و میانه در امارات متحده عربی با مشکل ویزا رو به رو استند.

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که شماری از بازرگانان و کارگران با مشکل ویزا رو به رو استند و این کشور تعهد کرده است که این مشکل را برطرف نماید.

بربنیاد آمار شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی بیش از سه‌ صد هزار شهروند افغانستان در امارات متحده عربی مصروف کار استند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت:«مشکلات ویزا را با مقامات بلند رتبه امارات متحده عربی صحبت کردند انشاالله به زودترین فرصت مشکل ویزا برطرف خواهد شد و پروازها هم شروع خواهند شد.»

از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری به این باور است که آغاز صدور ویزای امارات متحده عربی، تشبث کوچک و میانه را در کشور به حرکت خواهد آورد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«بالای تجارت و بالای کارو بار ما تاثیر میکند و یک تعداد تجارهای ما می روند آنجا یا کار می کنند یا سرمایه گذاری میکنند و یا از امارات مال می آورند.»

برخی از بازرگانان در امارات متحده عربی میگویند که صدور ویزا در رشد داد و ستد میان کابل و ابوظبی اثر مثبت خواهد گذاشت.

فرید روحانی، بازرگان در امارات متحده عربی، می گوید:«ما همه تجارها از آن استقبال می کنیم امیدواریم این کار زودتر انجام شود.»

جمال ناصر عبادی، بازرگان در امارات متحده عربی، گفت:«اگر دهلیزهای هوایی بین کابل و امارات متحده عربی فعال باشند نخست نرخ ها پایین خواهند آمد و دوم همه شرکت های جهان کالاهای خود را اول به امارات می فرستد بعد به کشورهای آسیایی توزیع می شود.»

پس از سقوط نظام جمهوری تمامی کشورهای به جز پاکستان و ایران روند صدور ویزا را به شهروندان کشور متوقف ساخته اند.

اکنون انتظار می رود که امارات متحده عربی روند صدور ویزا را به افغانستان از سر گیرد.

آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشان میدهند که افغانان بیش از ده میلیارد دالر در این کشور سرمایه گذاری کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره