Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت کار: برای حل چالش‌های کارگران، اتشه کار ایجاد می‌کنیم

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که از بهر رسیده‌گی به چالش‌های کارگران افغان در بیرون از کشور، اتشه کار را ایجاد خواهد کرد.

مخدوم عبدالسلام سعادت، معین این وزارت می‌افزاید که با قطر، امارت متحده عربی، سریلانکا و عربستان سعودی برای فرستادن کارگران به تفاهم رسیده است.

معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «ما با چهار کشور قطر، عربستان، امارات متحده عربی و سریلانکا کوشش داریم، روابط خود را محکم بسازیم، چون اینها در تفاهم نامه‌یی که با حکومت قبلی امضا کرده بودند به اعزام کارگر از افغانستان تعهد کرده بودند و یکی از این کشورها گفته که ۵۰ هزار کارمند را می‌پذیرد.»

بر بنیاد گزارش‌ها با تحولات پسین در کشور شمار زیادی از جوانان به ویژ باشندگان پایتخت بیکار شده اند. شماری از پایتخت نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را در داخل و یا بیرون از کشور فراهم کند.

عبدالله عثمان خیل، باشنده پایتخت گفت: «ما شرکت دیزاین ویبسایت داشتیم مشتری‌های نو نداریم مشتری‌های قبلی ما هم کار و بار شان را جمع کرده اند و می‌روند عواید خود از دست دادیم.»

محمد اسلم حمیدی، باشنده پایتخت گفت: «من انجینیر برق در انیستیتوت خدمات ملکی در پروژه USAID بودم اما قرارداد ما ختم شد چند سال است که بیکار ماندیم.»

اما برخی از آگاهان مسایل اقتصادی و سیاسی در باره ایجاد اتشه کار در نماینده‌گی‌های سیاسی بیرون کشور دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «با اعزام نیروی کار در بیرون از کشور از یک طرف این کارمندان از نگاه اقتصادی می‌توانند خانواده‌های خود در داخل افغانستان حمایت مالی کنند توان اقتصادی مردم بالا میرود از سوی دیگر هم چون افغانستان با فقدان کارمندان مسلکی روبرو است می‌توانند این کارمند بگونه مسلکی و حرفه شغل را بیاموزند.»

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «زمانی که یک کشور از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشود روابط اقتصادی شان هم تحت تاثیر روابط سیاسی قرار می‌داشته باشد.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که بیش از صد هزار تن در پروژه‌های گونه‌گون مانند پروژه کابل نوین، قوش تیپه، پروژ تاپی و دیگر پروژها در داخل کشور به کار گماشته خواهند شد.

وزارت کار: برای حل چالش‌های کارگران، اتشه کار ایجاد می‌کنیم

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «زمانی که یک کشور از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشود، روابط اقتصادی شان هم تحت تاثیر روابط سیاسی قرار می‌داشته باشد.»

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که از بهر رسیده‌گی به چالش‌های کارگران افغان در بیرون از کشور، اتشه کار را ایجاد خواهد کرد.

مخدوم عبدالسلام سعادت، معین این وزارت می‌افزاید که با قطر، امارت متحده عربی، سریلانکا و عربستان سعودی برای فرستادن کارگران به تفاهم رسیده است.

معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «ما با چهار کشور قطر، عربستان، امارات متحده عربی و سریلانکا کوشش داریم، روابط خود را محکم بسازیم، چون اینها در تفاهم نامه‌یی که با حکومت قبلی امضا کرده بودند به اعزام کارگر از افغانستان تعهد کرده بودند و یکی از این کشورها گفته که ۵۰ هزار کارمند را می‌پذیرد.»

بر بنیاد گزارش‌ها با تحولات پسین در کشور شمار زیادی از جوانان به ویژ باشندگان پایتخت بیکار شده اند. شماری از پایتخت نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را در داخل و یا بیرون از کشور فراهم کند.

عبدالله عثمان خیل، باشنده پایتخت گفت: «ما شرکت دیزاین ویبسایت داشتیم مشتری‌های نو نداریم مشتری‌های قبلی ما هم کار و بار شان را جمع کرده اند و می‌روند عواید خود از دست دادیم.»

محمد اسلم حمیدی، باشنده پایتخت گفت: «من انجینیر برق در انیستیتوت خدمات ملکی در پروژه USAID بودم اما قرارداد ما ختم شد چند سال است که بیکار ماندیم.»

اما برخی از آگاهان مسایل اقتصادی و سیاسی در باره ایجاد اتشه کار در نماینده‌گی‌های سیاسی بیرون کشور دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «با اعزام نیروی کار در بیرون از کشور از یک طرف این کارمندان از نگاه اقتصادی می‌توانند خانواده‌های خود در داخل افغانستان حمایت مالی کنند توان اقتصادی مردم بالا میرود از سوی دیگر هم چون افغانستان با فقدان کارمندان مسلکی روبرو است می‌توانند این کارمند بگونه مسلکی و حرفه شغل را بیاموزند.»

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «زمانی که یک کشور از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشود روابط اقتصادی شان هم تحت تاثیر روابط سیاسی قرار می‌داشته باشد.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که بیش از صد هزار تن در پروژه‌های گونه‌گون مانند پروژه کابل نوین، قوش تیپه، پروژ تاپی و دیگر پروژها در داخل کشور به کار گماشته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره