Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا از ایجاد کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه خبر می‌دهد

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لویه جرگه خبر می‌دهد.

آقای دلاور هرچند در باره زمان برگزاری این جرگه چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌ورزد که در این جرگه تمامی افغانان به ویژه چهره‌های اثرگذار در صلح فرا خوانده خواهند شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت:«یک لویه جرگه خواسته خواهد شد که تمام افغانان شامل باشند. افغانان موثر که در صلح، امنیت و استقرار نظام و بخاطر ترقی افغانستان موثر باشند شرکت خواهند کرد.»

تاکنون هیچ جزییاتی در باره اعضای این کمیسیون و زمان برگزاری لویه جرگه همگانی نشده است.

شهزاده مسعود، مشاور پیشین ریاست جمهوری، می‌گوید:«اقدام بسیار خوب است و من امیدوار هستم که کمیسیون تدویر لویه جرگه، آن را همه شمول برگزار کند که در آن تمامی اقوام افغانستان نماینده خود را داشته باشند.»

پیش از این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین پیوسته گفته است که حکومت سرپرست باید برای کسب مشروعیت داخلی و به رسمیت شناخته شدن لویه جرگه برگزار نماید.

در همین حال، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز در این باره خواست‌های مشابهی داشته اند.

گلالی اکبری، عضو پیشین مجلس سنا، گفت:«اگر در چوکات قانون باشد، خوب است به سود افغانستان است.»

بیش از نه ماه از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

ا.ا از ایجاد کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه خبر می‌دهد

پیش از این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین پیوسته گفته است که حکومت سرپرست باید برای کسب مشروعیت داخلی و به رسمیت شناخته شدن، لویه جرگه برگزار نماید.

تصویر بندانگشتی

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لویه جرگه خبر می‌دهد.

آقای دلاور هرچند در باره زمان برگزاری این جرگه چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌ورزد که در این جرگه تمامی افغانان به ویژه چهره‌های اثرگذار در صلح فرا خوانده خواهند شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت:«یک لویه جرگه خواسته خواهد شد که تمام افغانان شامل باشند. افغانان موثر که در صلح، امنیت و استقرار نظام و بخاطر ترقی افغانستان موثر باشند شرکت خواهند کرد.»

تاکنون هیچ جزییاتی در باره اعضای این کمیسیون و زمان برگزاری لویه جرگه همگانی نشده است.

شهزاده مسعود، مشاور پیشین ریاست جمهوری، می‌گوید:«اقدام بسیار خوب است و من امیدوار هستم که کمیسیون تدویر لویه جرگه، آن را همه شمول برگزار کند که در آن تمامی اقوام افغانستان نماینده خود را داشته باشند.»

پیش از این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین پیوسته گفته است که حکومت سرپرست باید برای کسب مشروعیت داخلی و به رسمیت شناخته شدن لویه جرگه برگزار نماید.

در همین حال، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز در این باره خواست‌های مشابهی داشته اند.

گلالی اکبری، عضو پیشین مجلس سنا، گفت:«اگر در چوکات قانون باشد، خوب است به سود افغانستان است.»

بیش از نه ماه از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره