Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سپردن خدمات زمینی ۳ میدان هوایی کشور به یک شرکت اماراتی

خدمات زمینی سه میدان هوایی افغانستان به شرکت «گک» یا «جی ۴۲» امارات متحده عربی واگذار شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا می‌گوید که امارت اسلامی پس از این قرارداد تلاش می‌کند که شرکت‌های هوانوردی پروازهای شان را به افغانستان از سر بگیرند.

قرارداد خدمات زمینی میدان هوایی کابل، کندهار و هرات پس از ماه‌ها انتظار سرانجام با شرکت «گک» امارات متحده عربی به امضا رسید. ملا عبدالغنی برادر در مراسم امضای این قرارداد می‌گوید که امارت اسلامی می‌خواهد با همه کشورها روابط بهتر داشته باشد و این قرارداد در اقتصاد کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزاء، گفت: «این قرارداد قبلا شده بود و امروز همان قرارداد نو می‌گردد.»

در همین حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی به این باور است که این شرکت اماراتی اعتماد شرکت‌های بزرگ هوانوردی را برای آغاز پروازهای شان به افغانستان جلب خواهد کرد.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، می‌گوید: «با امضای این قرارداد، همه کمپنی‌های مهم بین‌المللی این توانمندی را پیدا می‌کنند که پرواز های شان را به گونه مصوون به افغانستان آغاز کنند.»

ملا عبدالغنی برادر گفت:«با همه روابط نیک می‌خواهیم و از آنها خواهش می‌کنیم که بخاطر مردم مظلوم افغانستان، در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.»

تاکنون امنیت هوانوردی و حریم هوایی میدان‌های هوایی کشور به شمول کابل به شرکتی واگذار نشده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که گفت‌وگوها در این باره با شرکت‌های معتبر جهانی جریان دارند.

حمیدالله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «هر قدر زود با کمپنی‌ها به توافق برسیم، آنهم می‌شود.»

از سویی هم، نماینده شرکت «گک» امیدوار است که پس از این قرارداد شرکت‌های بزرگ هوانوردی پروازهای شان را به افغانستان از سر بگیرند.

رزاق اسلم محمد عبدالرزاق، نماینده شرکت گک، گفت: «من سه چیز را در نتیجه این قرارداد می‌بینم؛ اول این که جامعه جهانی و شرکت‌های هونوردی جهان که از چند ماه به اینسو دور بودند، امیدواریم آنان با آنانیکه این میدان را پیش از واقعه ۱۵ اگست مدیریت می‌کردند دوباره برگردند؛ نقطه دوم اینکه به رسمیت شناختن شایسته‌گی ما از سوی نهاد جهانی ترانسپورت هوانوردی که ما آن را در گذشته داشتیم به اساس تداوم کار و حضور ما در کشور صورت گیرد و سوم جامعه تجارت است که تجارت های شخصی و قراردادها میان بازرگانان دو باره برگشته و رشد آن را ببینیم.»

در این میان رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی واگذاری خدمات زمینی سه میدان هوایی افغانستان را به شرکت «گک» در رشد داد و ستد میان کابل و ابوظبی مهم می‌داند.

پیش از این در نظام جمهوریت خدمات امنیتی و خدمات زمینی میدان‌های هوایی کابل، مزار شریف، کندهار و هرات به شرکت «گک» یا «جی ۴۲» امارات متحده عربی واگذار شده بود و این شرکت برای یک سال خدمات این چهار میدان هوایی کشور را به عهده داشت.

سپردن خدمات زمینی ۳ میدان هوایی کشور به یک شرکت اماراتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی به این باور است که این شرکت اماراتی اعتماد شرکت‌های بزرگ هوانوردی را برای آغاز پروازهای شان به افغانستان جلب خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

خدمات زمینی سه میدان هوایی افغانستان به شرکت «گک» یا «جی ۴۲» امارات متحده عربی واگذار شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا می‌گوید که امارت اسلامی پس از این قرارداد تلاش می‌کند که شرکت‌های هوانوردی پروازهای شان را به افغانستان از سر بگیرند.

قرارداد خدمات زمینی میدان هوایی کابل، کندهار و هرات پس از ماه‌ها انتظار سرانجام با شرکت «گک» امارات متحده عربی به امضا رسید. ملا عبدالغنی برادر در مراسم امضای این قرارداد می‌گوید که امارت اسلامی می‌خواهد با همه کشورها روابط بهتر داشته باشد و این قرارداد در اقتصاد کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزاء، گفت: «این قرارداد قبلا شده بود و امروز همان قرارداد نو می‌گردد.»

در همین حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی به این باور است که این شرکت اماراتی اعتماد شرکت‌های بزرگ هوانوردی را برای آغاز پروازهای شان به افغانستان جلب خواهد کرد.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، می‌گوید: «با امضای این قرارداد، همه کمپنی‌های مهم بین‌المللی این توانمندی را پیدا می‌کنند که پرواز های شان را به گونه مصوون به افغانستان آغاز کنند.»

ملا عبدالغنی برادر گفت:«با همه روابط نیک می‌خواهیم و از آنها خواهش می‌کنیم که بخاطر مردم مظلوم افغانستان، در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.»

تاکنون امنیت هوانوردی و حریم هوایی میدان‌های هوایی کشور به شمول کابل به شرکتی واگذار نشده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که گفت‌وگوها در این باره با شرکت‌های معتبر جهانی جریان دارند.

حمیدالله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «هر قدر زود با کمپنی‌ها به توافق برسیم، آنهم می‌شود.»

از سویی هم، نماینده شرکت «گک» امیدوار است که پس از این قرارداد شرکت‌های بزرگ هوانوردی پروازهای شان را به افغانستان از سر بگیرند.

رزاق اسلم محمد عبدالرزاق، نماینده شرکت گک، گفت: «من سه چیز را در نتیجه این قرارداد می‌بینم؛ اول این که جامعه جهانی و شرکت‌های هونوردی جهان که از چند ماه به اینسو دور بودند، امیدواریم آنان با آنانیکه این میدان را پیش از واقعه ۱۵ اگست مدیریت می‌کردند دوباره برگردند؛ نقطه دوم اینکه به رسمیت شناختن شایسته‌گی ما از سوی نهاد جهانی ترانسپورت هوانوردی که ما آن را در گذشته داشتیم به اساس تداوم کار و حضور ما در کشور صورت گیرد و سوم جامعه تجارت است که تجارت های شخصی و قراردادها میان بازرگانان دو باره برگشته و رشد آن را ببینیم.»

در این میان رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی واگذاری خدمات زمینی سه میدان هوایی افغانستان را به شرکت «گک» در رشد داد و ستد میان کابل و ابوظبی مهم می‌داند.

پیش از این در نظام جمهوریت خدمات امنیتی و خدمات زمینی میدان‌های هوایی کابل، مزار شریف، کندهار و هرات به شرکت «گک» یا «جی ۴۲» امارات متحده عربی واگذار شده بود و این شرکت برای یک سال خدمات این چهار میدان هوایی کشور را به عهده داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره